Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

nes altsaa paa hver Jordbrugende til Udsæd 11 Tønder
Havre, 1 Tønde Byg og Bland-Korn og 3/4 Tønde
Smaa Sæd. Saaes altsaa paa Gaardene:
             Havre - 5082 Tdr.
             Byg og Blandkorn - 462 Tdr.
             Smaa Sæd -346 1/2 Td.

       Desuden er paa Eger 358 Huusmænd, af hvil-
ke enhver sikkert kan ansættes for at saae 2 Tønder
Havre, 1/8 Tønde Byg, og 1/16 Tønde Smaa-Sæd,
altsaa tilsammen:
              Havre - 716 Tdr.
              Byg og Blandkorn 44 3/4 Td.
              Smaa Sæd - 22 3/8 Td.

Følgelig saaes over hele Præstegieldet:
              Havre - 5798 Tdr.
              Byg og Blandkorn 506 3/4 Td.
              Smaa Sæd - 368 7/8 Td.

2) Af en Tønde Havres Udsæd avles paa Eger
    i middelmaadige Aaringer 3 1/2 Tønde, af Byg og
    Blandingskorn 6 Tønder, og af smaa Sæd ligesaa
    meget, altsaa avles paa Eger i et middel Aar:
             Havre - 20 293 Tdr.
             Byg og Blandkorn - 3036 1/2 Td.
             Smaa Sæd - 2213 1/4 Td.

3) Fradrager man nu den aarlige Udsæd, bli-
    ver igien tilbage til Almuens Underholdning:
             Havre - 14 495 Tdr.
             Byg og Blandkorn 2529 3/4 Td.
             Smaa-Sæd - 1844 3/8 Td.

4) Eger Præstegields Almue bestaaer i det
    mindste af 6200 Mennesker, til hvis aarlige Under-