Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

anvende sin Skov til Bielke-end Sav-Tømmer-
Hugst *) og han dernæst ved Bielke Hugsten blev
befriet fra Sav-Eiernes Eene-Handel, siden de til-
forn vare de eneste han havde handel med, og derfor
kune tvinge Prisen, saa meget de vilde. Fordelen
af Bielke-Hugsten sees endnu tydeligere af følgende
Beregning, som mig af en god Ven er meddelt:
       Jeg tager 4 Tylter Træer af Skoven, hvoraf jeg
udbringer Bielker:
       4 Tylter Maal, som er 11 Tommer Top, 18 Fod
          lang, a 6 Rdlr., er -                                 24 Rdlr.
       4 Tylter Undermaal, 9 Tommer Top,
          dito lang, a 3 Rdlr., er                             12 Rdlr.
                                               Summa            36 Rdlr.


       Sav-Tømmer af samme Træer:
       4 Tylter Maal, 12 Tommer Top, a 10 a 12 Fod lang,
          a 4 Rdlr., er - -                                      16 Rdlr.
       4 Tylter Undermaal, 11 til 12 Tommer
          Top, dito lang, a 2 Rdlr., er                        8 Rdlr.
       4 Tylter dobbelt Undermaal, 10 a 11
          Tom.Top, dito lang, a 1 Rdlr, er                   4 Rdlr.
                                               Summa            28 Rdlr.


       Her er kun Bielker ansatte 6 Rdlr. Tylten, og
gielde dog ofte langt mere, hvorimod Sav-Tømmer
sielden betales Bonden med den fastsatte Priis, 4 Rdl.
Desuagtet er Forskiellen kiendelig nok.

*) Sagen er, at han af et Træe, som kun giver 1 Sav-
       Stok, kan faae, foruden Sav-Stopkken, 1 Bielke, og
       enda 1 undermaals Bielke, for halv Priis, følgelig
       vilde disse Bielker og den største Part af Træet blive
       ham unyttige, naar han ikke havde Tilladelse at hugge
       andet ende Sav-Tømmer.