Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen -
  

§ 22 (pdf)

pag.212

pag.213
pag.214
pag.215
pag.216
pag.217
pag.218
pag.219
pag.220
pag.221
pag.222
pag.223
pag.224
pag.225

1 mod 4 a 5. Det synes derfor ikke ubilligt, at til-
staae et Rige nogle Fordele i Handelen, som contribue-
rer det meeste til Statens Vedligeholdelse, helst naar
det selv har liden Handel. Hvad Dannemark i andre
Begivenheder, saasom Bestalninger, Dispensationer,
Fortæring af de Studerende ved Academiet o.s.v.,
trækker fra Norge flyder kun ind i Hoved-Staden,
det Svælg der trækker til sig begge Rigers Formu
uden at fyldes, hvilket i alle Riger er sædvanligt.
2) Den vigtige Assistance af Kornvahre, som Norge
i dyre Aaringer trænger til og ofte har havt af Danne-
mark. Uden denne havde de Nordenfieldske Stifter
i Norge, uagtet deres frie Indførsel 2 Gange i min
Tid været ødelagte af Hunger, og uden samme troer
jeg det ikke havde gaaet meget bedre med de Synden-
fieldske. Det synes derfor billigt, at Dannemark for
denne Hielp i ufrugtbare Aaringer nyder nogen Gien-
gieldelse i de gode og frugtbare. 3) Spørges, om
ikke den Klagestemme, som herover idelig høres, er
mere Kiøbmændenes end Folkets, (saaledes er det i
det mindste mig forekommet,) og om disse i dyre Aarin-
ger vilde have solgt udenrigs Korn for billigere Priis
end de Danske nu sælger det? Jeg kan i det mindste
med Exempler bevise, at man Nordenfields som tiest
maae betale udenrigs Korn ligesaa dyrt, som det Dan-
ske betales Syndenfields, og naar Dannemark kun
passer paa at fylde sine Magaziner i gode Aaringer, kan
det i paakommende dyr Tid sælge sit Korn for billigere
Priis, end det egne Kiøbmænd tilforhandle sig fra
udenrigske Steder, som især i disse sidste Aaringer, ved
den nu og da tilladte frie Indførsel, er erfaret. En-
delig, hvad østersøiske Kornvahre angaaer, da vilde