Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter -
  

§ 25 (pdf)

pag.235

pag.236

pag.237
pag.238
pag.239
pag.240

§ 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene
og Sundheds Anstalter.

       Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere
Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfat-
tet, befandtes Folkemængden over dette hele Sogne-
Kald, at bestaae af 5678 Mennesker, som sees af hos-
følgende Fortegnelse *). Denne Summa er dog vel
heller for liden end for stor, siden de, som reise om for
at tage slige Fortegnelse, deels forglemme nogle, deels
af Mistænkelige ikke altid faae den fulde Oplysning.
Jeg seer desuden af den aarlige Fortegnelse over Fødte
og Døde, at Menighede siden den Tid anseelig har
tilvoxet, da de Fødtes Tal næsten altid overgaaer de

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald
       1769.

 
Summa
paa alle i
Hoved-
Sognet.
Summa
paa alle i
Annexet
Alle
ugifte
 
M.
Kiøn
Qv.
Kiøn
M.
Kiøn
Qv
Kiøn
M.
Kiøn
Qv.
Kiøn
Under 8 Aar
502
590
85
79
587
669
Fra 8 til 16 Aar
446
444
69
82
515
526
Fra 16 til 24 Aar
289
366
61
68
326
396
Fra 24 til 32 Aar
228
262
31
41
124
115
Fra 32 til 40 Aar
234
227
33
36
53
57
Fra 40 til 48 Aar
201
229
43
43
23
40
Fra 48 Aar og derov
369
454
81
85
50
177
 
2269
2572
403
434
1678
1980
 
2572
434
1980
Summa
4841
837
3658

Tilsammen i begge Sognene - 5678 Mennesker.

Deriblant ugifte                       3658
Ægtefolk 1010 Par, som bliver - 2020
Tilsammen                             5678