Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling -
  

§ 26 (pdf)

pag.241

pag.242
pag.243
pag.244
pag.245
pag.246

       5) 1 Løb Smør er 3 Bismerpd. eller 1 Skppd. og
           1 Lispd. Tunge
       6) Penge 5 Rdlr. til 1 Skppd. Tunge.
       7) Bord 1 Tylt 2 Mk. eller 2 Lispd. Tunge.
       8) 1 Bismerpd. røget Lax 1 Mk. eller 1 Lispd.
           Tunge.
       9) 1 frisk Lax 1 Mk. eller 1 Lispd. Tunge.

       Jeg har tilforn viist, at Skylden falder ulige,
og at der efter samme ikke kan bestemmes, hvor meget
der udfordres til en fuld, halv eller Fierdings Gaard.
Imidlertid ere der kun faa fulde Gaarder, som over-
stige 4 Skippd., hvorimod de fleste ere af 1 1/2 til 3
Skppd., og under 1 1/2 Skppd. til 5 Lispd. er gemeenlig
halve og fierding Gaarders Skyld. Her fortiener
tillige at mærkes, at 1 Skppd., som svarer til 2 1/2 Tøn-
de Hartkorn i Dannemark, deels i 20 Lispd., 1 Lispd.
i 4 Remaal, og 1 Remaal i 9 Bismer Marker, hvil-
ken Regnemaade overalt forekommer i Skiøder og
Skifter.
       Angaaende Gaardernes Antal, da indeholder
dette hele Præstegield 119 fulde Gaarder, 47 halve og
78 Fierdings eller øde Gaarder, hvortil kommer visse
gamle Sæde Gaarder, Fossesholm, som giør 4 1/4 Gaar-
der, Semb 6 Gaarder, Ulveland med Skodt 3
Gaarder, Skielbred 4 Gaarder, som med de foran-
førte 119 giør 136 1/4 fulde Gaarder. Alle disse Gaar-
der ere deelte imellem 448 Gaardbrugende Mænd, af
hvilke kun 1 (Eieren neml. af Fossesholm) bruger
4 1/4 Gaarder, 1 (Eieren af Semb) 2 fulde Gaarder,
1 bruger 1 3/4, 6 bruger 1 1/2, 7 bruger 1 1/4, 27 bruger
1 fuld Gaard, 26 bbruger 3/4, 123 bruger en halv, 123
bruger 1/4, 44 bruger 1/8, 11 bruger 1/12, 19 1/16