Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

Kaabe i Hougs Kirke sin fornemste Prydelse, men til-
lige beskiøde Fossesholm, ved at plante Stykker paa en
tvert deraf paa hin Side Vandet beliggende Høi, som
deraf kaldes Smellehoug. Anføreren paa de Sven-
skes Side skal have hedt Mons Svale, og paa de
Norskes Side skal een ved Navn Krabbe have ført
Krigen, hvoraf det Ordsprog skal være kommen, at
kalde enhver Støien og Allarm for Krabbe-Krigen, som
her endnu er brugeligt. At en saadan Svensk Trop,
som man siger paa Tilbagemarschen, har været nedsablet
paa et Sted kaldet Sand-Dalen ikke langt fra Færge-
stedet Hougsund, bekræftes ikke alene efter gammel
Beretning, men og af de mange Menneske-Been,
som man ikke længe siden har fundet der; men om
dette er skeet i forbemeldte Krabbe-Krig, eller i en
senere Attaqve, som i den saa kaldte Gyldenløvs Krig
skal være orefalden imellem de Norske og Svenske
just ved forbemeldte Færgested, har jeg ikke kundet faae
nogen tilstrækkelig Oplysning om. Dog synes det
første rimeligst.