Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande

s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Jacob Nicolai Wilse (1735-1801) var født i Danmark, men ble sogneprest i Spydberg, der han også skrev en topografisk beskrivelse over bygda. Han var en bereist mann, og hans reiseskildringer fra norske bygder ble først utgitt på tysk av Johann Bernoulli i Hamburg som en del av verket "Sammlung kurzer Reisebeschreibungen".

Hele dette verket ble oversatt til dansk og utgitt på C.Poulsens Forlag i København i årene 1790-98, med tittelen "Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande : med Hensigt til Folkenes og Landenes Kundskab"

På Eiker skal Wilse ha vært tre ganger - i 1763, 1780 og 1783. Den skriftlige beretningen stammer hovedsaklig fra det første besøket. Wilse festet seg særlig ved Fossesholm, som da helt nylig var kjøpt av Jørgen von Cappelen. Denne delen av Wilses beskrivelse er for øvrig gjengitt i Eikerminne 1949. Men Wilse skildrer også i korte trekk reisen fra Kongsberg til Vestfossen, sitt opphold i Hokksund og reisen videre til Drammen, med besøk på gården Møllenhof.

Størstedelen av "reise-iakttagelsene" inneholder imidlertid en topografisk-historisk skildring, som helt og holdent baserer seg på professor Strøms "Egers Beskrivelse". Wilse var for øvrig en nær venn av Strøm, og de to siste gangene han var på Eiker, var det for å besøke den gamle sognepresten, noe han også fletter inn i reisekildringen fra 1763.