Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

 

       Jeg forlod Kongsberg otte Dage efter
Ankomsten og reiste i det lidet Selskab til Dram-
men. Veien var ypperlig og gik op over Kra-
kebakkerne, hvor Vei-Arbeidet har været tem-
melig besværlig; Fyrre-Skovene gav ligesom
Aabninger paa sine Steder for Pladser og Lykker,
som her ere meget lostbare, derfor dyrkes og
den ufrugtbareste Grund ved Oprydning, Blan-
ding, ja ved Fieldets Beklædning med Jord fra
Dalen; saa meget mere end dette sidste er tvertimod
Naturens Arbeide i Norge, hvor den frugt-
bare Jord meer og meer ved Regn og afhelden-
de Beliggende flyder ned i det lave, og fortyn-
der samt udmavrer den øverste Jordskorpe paa