Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

de, at jeg faa Steder har seet en saadan Gaard
saa forbedret og ziret; jeg vil nu blot anmærke hvad
der da faldt mig i Øinene. Orden indvendig i
alt, f.Ex. i Kiøkkenet og det dertil stødende
Fadebuur, alle Slags Kiøkkenkar og Verktøi
samt Bord-Servicer, af adskillige Facons op-
sat i en Orden, som det var blot til
Parade. Midt i Gaarden et Huus, som et
Lysthuus med Pavillon-Tag, og derpaa et li-
det Taarn med Klokke og Timeviser, neden
under en stor Vandkumme med Springvand
som i en stor Frotte, alt af Træe og simpelt;
men paa den anden Side bag ved en Kumme
til at vande Kreaturerne; Vandet til den
blev nedledet i Træerender under Jorden fra
næste Field, og denne Vandledning og Vand-
spring havde kostet 14 a 1500 Rdlr. Men
burde ikke her lidt mere være lagt til? og den
kostbare Vandledning gaaet til et Marmorbad
i en kunstig Steengrotte med passende Billeder
og Zirater af norsk Marmor? I Hestestalden
og Fæehuset var det saa luftig of reent som i en
Stue. Foeret laae oven paa Loftet imod
Sædvane i Norge, da man frygter, at baade
Loftet og Foeret fordærves af Kreaturernes op-
stigende Damp; men derimod var her giorte
Trækhuller øverst i Væggene og Trækrør i Ta-