Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Lod Guld og 6 Lod Sølv. Af Egnens Kob-
ber Erz giver Centneret kuns 5 Lod obber og
2 Qvintin Sølv. I øvrigt er Fieldstræknin-
gen paa Søndre Side af Elven 2 Mile vidt
Jernhaltig. Der er og et Par Jernrguber og en
Magnetgrube, hvoraf Naboerne tage mangen
skiøn Magnetsteen og bereder til Salg, her gi-
ved og en Blye-og Kobolt-Grube. Profes-
soren holder for, at den hele Slette har før væ-
ret en Indviig af Havet, og grunder sin Mening
derpaa, at Jordslagene ere overalt af den Sand og
Leer, som udgiør de næste Hav-Strande, og
ere opfyldte med mange og mange Slags Søe-
Skiæl, som findes in Natura ved de Norske
Søe-Kyster. Her ere endeel mineralske Vande:
1) de sædvanlige Jernhaltige eller Suurbrønds-
vande, 2) Kiøkken-Salt-Kilder, 3) Bittre Salt-
Vande, 4) Svovlvande, hvilke Professoren
deels i Egers Beskrivelse, deels andensteds
har forklaret. Jeg kan ikke troe andet, end man
jo tilsidst prøver de vigtigste efter det medicinske
Collegii og andre Foranstaltninger, at Norge
kan nyde det Gode, Gud og Naturen har
skienket det ogsaa i dette Stykke. At Skovene her
ere medtagne, er begribelig, men det er at undre,
de ikke ere det mere, som nok tildeels kommer
af, at der er saa god Vand-Transport af Tøm-