Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

de andensteds paa Landet mig ei forekomme Fisk
merkes, Salmo, Trutta, Cyprinus al-
bus et Dobula, Pleuronectes, Flescis
og en særdeles Art af Salmo; Fario, og
Carborarius, samt Petrochyzon fluvi-
atilis. Naar jeg undtager et Slags Falke,
Professoren beskriver, gives samme Slags
Fugle som i min Egn. Blant insecter her,
som ere besynderlige, melder jeg Formica
cespitosa, fordi den her opholder sig i Skor-
steensrørene, hvor der sielden holdes Ild, men
som Sommeren flyvende ud, og opfylde Huset.
Larvæ Cantharidis fuscæ, hvorom i de
Svenske Handlinger for Aar 1749, findes her
stundom paa Sneen først om Vinteren, som
jeg og har fundet den end seenere hos mig i Sel-
skab med en anden Larve. Gordius Aqva-
ticus, som man her tilskriver den saa kaldte
Finger-Orm eller bolden Finger, var fremmed
for os begge. Foruden Mya Margarieisera,
Perle-Skiællen, har han og i Elven fundet
en Fisk. At melde meer af vor store Naturkyn-
diges trykte Beretning, var at vilde recensere
hans Verk, som var endda for lidet for en
Naturelsker.