Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

kornig Granit. Nede ved Gaarden Solberg
er en skiøn Qvarz-Kiesel (qvarzumsiliceum)
som bruges til Glassmeltning, man optager
den beste i Dybet, og forsender den til Glas-
pusteriene; oven paa Solberg-Aasen staaer'
en Vare med Huus ved, derfra saae jeg med
en god Kikkert Aggershuus Fæstning mod Nord-
Ost, og Jonsknuden hiin Side Kongsberg mod
Vesten, opløftende sig over de andre Bierge,
omgiven med Dunst-Skyer som en Krands.
Andensteds var Synet mere indskrænket, thi
det meste af Eger Præstegield laae for nær un-
der Fieldet. Udsigten mod Norden var lang og
vidt udbredt, af anseende som en flad Field-
strækning, hvor noget af de der værende Kiæ-
re, samt det næste af Tyri Fiord viste sig blin-
kende i de vilde Skatteringer; mod Sønden
saae man langs ud af Drams-Fiorden, Gien-
standene tabte sig i en meget dunstfuld Luft;
efter Compasset laae Aggershuus 60 Grader
fra N til Ø, Rægens Kirke 6 Grader fra
Ø til S, og Toppen af Jonsknuden omtrent
5 Grader fra V til S.