Bøker

 
 
Kronologisk oversikt over bøker i det digitale biblioteket
 
1784 Hans Strøm: Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield  
1790 Jacob Nicolai Wilse: "Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande : med Hensigt til Folkenes og Landenes Kundskab" - s.97-122  
1882 Gustava Kielland: Erindringer fra mitt liv
2MB
1890 Sophus Aars : Skovinteriører. Innholdsfortegnelse  
1895 Johan Vibe: Buskeruds amt : med enkelte vigtigere statistiske data (bind 6 av " Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet").
30MB
1895 Gudbrand T. Rømcke: Den gamle Fiskum kirke
3MB
1902 Sophus Aars : I Skoven (2.utgave). Innholdsfortegnelse  
1914 E.Gundelach: Slegten Loe-Hoen
25MB
1934 Christian Larsen Røgeberg: Litt papirhistorie
6MB
1938 Einar Mæhlum: Glassverk og glasspustere (i: Norsk Kulturhistorie, bind 3, s.226-253)
14MB
1943 Haakon Johan Horne: En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten
12MB
1947 Egil W. Erichsen: Fredfoss Uldvarefabrikk (i: De Forenede Uldvarefabrikker - DFU
9MB
1989 Skolen på Øvre Eiker gjennom 250 år (red. Alf Fjerdingstad og Arne Raaness)
4MB
1991 Bent Ek: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo høsten 1991). Innholdsfortegnelse  
1997 Bent Ek/Olav Homlebekk: Gruvesamfunnet på Tretjennsåsen
28MB
1997 Med sletter, skog og bakker. Undervisningsopplegg i lokalhistorie for 5.-7.klasse. Innholdsfortegnelse  
1997 Fra jordbruksbygd til industrikommune. Undervisningsopplegg i lokalhistorie for 8.klasse
15MB
1998 Bent Ek: Fabrikken ved Hellefossen. Borregaard Hellefos 1898-1998. Innholdsfortegnelse  
1999 Eli-Sofie Thorne : Fosshaugen - en "landsby" å bli glad i. Innholdsfortegnelse  
1999 Bent Ek: Hassel - et priviligert jernverk på Eiker
33MB
2000 Bent Ek: Nøstetangen Hviidglas-og Chrystal Fabrique
5MB
2000 Ingerid Engerud: Det store jordraset på Sanden og Haga lille julaften 1910
3MB
2003 Eikerplomma - oppskrifter og fortellinger
10MB