Tidsskriftartikler:

 
 
Oversikt over tidsskrifter i det digitale biblioteket:
 
Budstikken
1813, s.477-486 (Selskabet for Egers Vel)
1MB
 
Eikerminne
Eikerminne 1949
Eikerminne 1950
 
Hver 8.dag
1898-99, s.648-650 (Jonas Lies fødested)
1MB
 
Klev -91
 
1991, s.44-54 (Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920)
1MB
 
Samleren
1790, s.341-352 (Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, av professor Hans Strøm)
 
Skilling-Magazin
1862, s.756-757 (Fra Mjøndalen)
1863, s.692-695 (Fossesholm)
1866, s.7-8 (Parti fra Drammens-Elven)
 
Vidar
1889, s.181-206 (En søndag hos gamle Professor Strøm paa Eker. Av Maren Vinsnes)
 
Årbok for Øvre Eiker
Årbok for Øvre Eiker 1989 (72 sider) - innholdsfortegnelse
Årbok for Øvre Eiker 1990 (77 sider) - innholdsfortegnelse