Sameia Klipparkiv

 
Samklipp - hovedregister  
   
samklipp 0040-0089 Olai Eriksens utklippssamling
Olai Eriksens utklipssamling, vesentlig med stoff fra Vestfossen og omegn i perioden fra 1950-tallet til 1980-tallet.
Nr. Overskrift
0091 Forsteinet trestamme fra Vestfossen (1989)
0092 Tredje MC-ran i Øvre Eiker (1990)
0093 Første møte i Historielaget på Fossesholm (1981)
0094 Fortidsminneforeningen møttes på Fossesholm (1981)
0095 Fra grisehuset til glassmonter (1987)
0096 Trollmannen på Fossesholm (1980)
0097 Uerstattelige kulturverdier kan gå tapt (1983)
0098 Historielaget har vært en kulturspreder i Eikerbygdene
0099 Som å bygge med legoklosser (1980)
0100 Fossesholm, herregården på Eiker (1978)
0101 Storslått forslag til bruksplan for Fossesholm (1978)
0102 "Ny" Fossesholmbrosjyre
0103 Fossesholm (1985)
0104 Åpent informasjonsmøte og årsmøte for Eiker Historielag 17.april
0105 Potetkjeller fra 189-åra bygdehistorisk skattkammer (1984)
0106 De første spadetak er tatt - Fiskumlia (1970)
0107a Eiker Historielag vil nå kjøpe Fossesholm (1972)
0107b Detalj av Vestfossens rikdommer (1972)
0107c Fossesholm skal sikres som "storstue" på Eiker (1972)
00108 Stor brand i Vestfossen (1926)
0109 Da er det trivelig å være vestfossing (1989)
0110 Stabburet på Fossesholm
0111 Fossesholm på Folkeakademiet (1979)
0112 Eiker Historielags årsmøte (1979)

0114 Det var en gang en låve (1980)
0115 Saasen-låven passer (1980)
0116 Annonse - Centrum Cafe (1980)
0118 Saasen-låven hører hjemme på Fossesholm (1980)
0119 Flyttes 200 år gammel låve til Fossesholm? (1980)
0120 Ingen innrømmer å være eier - Sagfutgården
0121 Eiker Dampsag og 2villaer helt nedbrent (1930)
0122 Fossesholm - storstue for kulturlivet (1982)
0124 Fortidsfunn på en million år i Vestfossen (1986)
0125 Denn 99-årige Fossesholm-bjørnen
0127 Ragnar Holmen gjenvalgt i Historielaget (1980)
0128 Ingen plass til Sagfogdens gård (1988)
0129 Von Cappelen ville ha kjent seg igjen (1977)
0130 Musikk i borggården
0131 Korpsmusikk på Fossesholm (1980)
0132 Fossesholm går bra (1987)
0133 Galleri "Bryggerhuset" (1988)
0134 Sagfogdens gård trolig tatt ned (1988)
0135 Historie i kilovis (1987)
0136 Asyl-angrep (1990)
0137 Hele Vestfossen i aske hvis ikke ilden i tømmerlageret var blitt sukket