TV Buskeruds nyhetssendinger
 

Da TV Buskerud la ned sin virksomhet i Nedre Eiker, overtok Eiker Arkiv bl.a. flere kasetter som inneholdt egenproduserte nyhetssendinger gjennom flere år. Her finnes en del verdifullt lokalhistorisk materiale, og med økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune har Eiker Arkiv sørget for å få konvertert disse sendingene fra U-Matic til DVD format. Ved å følge linkene under finner du en oversikt over innholdet.

Flere opplysninger fås ved å kontakte Eiker Arkiv på e-post post@eiker.org

 
Nyheter
November og desember 1991 Januar og februar 1993
Januar og februar 1992 Mars og april 1993
April og mai 1992 Mai, august og oktober 1993
Juni, juli og august 1992 November og desember 1993
September og oktober 1992 Januar, februar og mars 1994
November og desember 1992 Juni og juli 1994
  August og september 1994