Temte bygdetun - en unik historie
Du kjører riksvei 283 - veien forbi Horgen - like ved delet mellom Øvre og Nedre Eiker kommuner. Like ved grensa - i i Nedre Eiker - får du øye på et vakkert gårdstun med hester i bronse i trav på en grønn plen. Dette er Temte gård.

Eieren av Temte gård på Horgen, Else Falk, har gitt gården sin til Nedre Eiker kommune. Og ikke nok med det, - fru Falk ga også kommunen kr. 550 000 i gave til vedlikehold. Selv har Nedre Eiker kommune avsatt kr. 1,5 millioner til vedlikehold.

Temte gård er et flott gårdsmuseum. Hovedhuset fra 1812 er innredet med tidsriktige møbler, på låven står vogner og karjoler og på stabburet finner man gamle redskaper. Deler av kurvmaker Kristian Stensmyren fra Ytterkollens kurvmakerverksted og skomakerverksted befinner seg også på gården.
   Temte gård med de vakre bronsestatuene av Else    Falks nevø Terje Falk og fjordingen Elly med sitt    føll.  

   Hovedhuset på Temte gård. En bronsefalk med  
  byttet sitt i forgrunnen.
I tillegg vil en gammel bygning fra Korshorgen (nabogården) gjenreises på gårdstunet. Denne bygningen lå lenge uoppsatt på Friluftsmuseet på Spiralen, etter at den ble solgt til museet i 1973. I 2006 ble bygningen gitt til Eiker Arkiv og Eiker Historielag.
På sikt håper man at Temte gård kan bli tilgjengelig for publikum og muligens hovedbase for Eiker Arkiv.

Gjenstandene man finner på gården er samlet av Else Falks mann, Arvid. I 1972 kjøpte han gården Temte nettopp for å huse denne samlingen. Selv har de ikke bodd på gården, den ble kun benyttet som et slags privat museum. Men de bygde seg "Villa Falk" bak tunet, og der bodde de. Arvid døde i 1994. Siden paret var barnløse, og Else ikke ønsket å selge gården, ville hun at kommunen skulle overta gårdsmuseet slik at livsverket kunne komme hele bygda til gode. Hun tilbød også kommunen å kjøpe kårboligen, hvilket er gjort. Denne store boligen er meget vellegnet til utstillinger, og er allerede flere ganger benyttet til dette av lokale kunstnere. Den huser også vaktmester for bygdetunet.
   

   
   Terje Falk og fjordingen Elly med føllet sitt.

  Foran låven ligger laftestokkene til en gammel   bygning fra nabogården Korshorgen, som skal   gjenreises på Temte.

 
  Temte gård- og bygdesamling ble offisielt åpnet   under Kulturdager med Wildenvey i 2008.

  
  Les mer på Temte Gård og Bygdetuns egen nettside.

  
  Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
  15.10.2007

Revidering 27.10.2013 AGW:
Les om restaureringen av Korshorgen i Alvdal, og oppsettingen på Temte i 2013.

Se film fra restaureringen i Alvdal.

Temte gårdsmuseum vil bli drevet som en stiftelse under Nedre Eiker kommune, og styret håper bygdetunet vil bli en kulturell møteplass og et aktivitetssenter i kommunen. Man kan tenke seg at både skolebarn- og ungdom samt voksne i alle aldre kan få oppleve gårdens samlinger i et unikt historisk miljø. Håpet er at også forskjellige håndverkere skal kunne demonstrere gamle håndverkstradisjoner i sitt rette miljø.

Styret i stiftelsen ble klart i oktober 2007, og følgende personer er med fra starten:
Leder Tor Melcher, Else Falk, Grethe Lysaker Seljenes, Astrid Klippen, Terje Hansen, Trond Bollerud, Rune Bakken og som representant for kommunen kultursjef Tor Kristian Eriksen.

Eiker Arkiv vil med dette på vegne av sine "medlemmer" takke Else Falk for den storslåtte og unike gaven til kommunen, og ønsker stiftelsens styre lykke til i sitt arbeid for bygdetunets utvikling til beste for bygdas innbyggere. 
Villa Falk som huser vaktmester samt utstillinger.
 Her er også selskapslokaler som man kan leie. Se Temte Gård og Bygdetuns nettside.