Ekskursjoner

 

Varighet og priser er veiledende - endringer, utvidelser og avkortelser kan gjøres etter avtale.
Byvandring i Vestfossen

En rundtur i Vestfossens spennende historie. Vi starter på Fossesholm og følger Storgata, tar en tur oppom parken og Hølen, fortsetter ned Støabakken og over elva til Fabrikkgata og Strandajordet. Turen kan avkortes hvis det er ønskelig.

Omvisere:
Bent Ek
Bjørn Kristoffersen

Varighet:
1,5-2 timer

Pris:
kr.800,-

 

Langs gamle Røkebergvei

Vi følger den gamle hovedveien fra Vestfossen sentrum til Fredfoss og fortsetter opp på Røkeberghøgda. Muligheter for en avstikker til jernaldergravfeltet ved Røkeberg skole. Veien tilbake til Vestfossen kan legges via Mølladammen og ned Gommerudveien.

Omvisere:
Bent Ek
Bjørn Kristoffersen

Varighet:
ca.1,5 timer/ ca.3 timer

Pris:
kr.800,-/
kr.1.000,-

Skarragruvene

En rundtur på det gamle gruveområdet, med start fra Kolbergsetra eller Skjelbreddalen. Vi besøker soluret med inskripsjonene, begge stollene, hustufter, de fleste gruvesjaktene og pukkverket ved Dørja. Turen kan avkortes hvis det er ønskelig.

Omvisere:
Bent Ek

Varighet:
1,5-2 timer

Pris:
kr.800,-

Jungercellene

Et besøk på landets best bevarte celleleir, som ble brukt av hjemmestyrkene i område 1412-2 den siste krigsvinteren. De tre hyttene er inntakte og innredet omtrent som de var den gangen.

Omvisere:
Bent Ek
Trygve Sønju

Varighet:
45-60 min.

Pris:
kr.500,-

Langs kobberveien

Sykkeltur fra restene av den gamle smeltehytta på Hyttevollen via Bergsgruvene (Eiker kobberverk) langs den gamle gruveveien til restene av smeltehytta ved Hyttefossen.

Omvisere:
Bent Ek
Trygve Sønju

Varighet:
4-5 timer

Pris:
kr.2000,-

Rundtur på Hoen-gårdene

Tur gjennom et område med mye historikk, fra Øvre Hoens mølle til Hoenselvas utløp ved Kattsund. Vi ser stedet der Hoenssagene lå og rester av det kommunale e-verket. Underveis passerer vi også stedet der Hoensskatten ble funnet og dikteren Jonas Lies fødested, før vi avslutter ved de gamle fiskebuene ved Drammenselva.

Varighet:
1,5-2 timer

Pris:
kr.800,-