Tjenester, produkter og priser

Vi besvarer spørsmål og henvendelser fra publikum og stiller opplysninger fra arkivene til disposisjon for privat bruk. Eventuell videre offentliggjøring krever Eiker Arkivs godkjennelse. Vi viser forøvrig til Åndsverkloven i forbindelse med kjøp av fotos, film og lyd.
Arkivets tjeneste er gratis inntil ca.15 minutter pr. henvendelse. Tjenester og produkter ut over dette må en betale for. Nedenfor finner du en oversikt over hva vi kan tilby og priser på dette. Foredrag, ekskursjoner og slektsgranskning utføres under forutsetning av at noen av våre medarbeidere har anledning til å påta seg oppdraget.

Produkter/tjenester Priser
Fotografier Vi leverer foto digitalt på CD-plater. Bildene leveres i en oppløsning på 3543x2362 og kan dermed brukes til forstørrelser inntil 20x30cm. Dette kan bestilles fra en fotograf, eller en kan skrive ut bildene på sin egen printer. Grunnpris: 1 stk. foto inkludert forsendelse og arbeidskostnader: Kr. 150,-.
Ytterligere fotos på samme CD kr. 25,- pr. stk.
Vi tilbyr også CD'er med flere hundre bilder om ulike emner. Disse bildene er i lav oppløsning og egner seg derfor best til visning på datamaskin. For å se hvilke CD'er som er i salg pr. idag kan du klikke her! Kr. 300,- pr CD
Lyd Vi selger CDer med musikk fra vårt arkiv samt et utvalg av intervjuer med folk fra bygda. Bruk linken til høyre for å se hva som er tilgjengelig. Se liste!
Priser fra kr. 150,-.
Bøker Vi formidler salg av lokalhistoriske bøker og tidsskrifter. Bruk linken til høyre for å se hva som er tilgjengelig. Se liste!
Foredrag/ ekskursjoner Vi kan tilby foredrag og bildeframvisning om ulike emner, samt ekskursjoner til steder av historisk interesse. Se våre lister over foredrag og ekskursjoner.  
Ved ekskursjoner kan vi også formidle leie av buss, bespisning m.m.
Vi kan også tilby foredrag og ekskursjoner ut over det som er standardtilbudet, men en må da regne med ekstra kostnader til forberedelser. Ta kontakt for nærmere informasjon!
Slektsgranskning og andre tjenester Etter nærmere avtale kan vi også påta oss større og mindre oppdrag, for eksempel i forbindelse med slektsgranskning eller skriving av bøker og artikler. Prisen for slike tjenester må avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle. Etter avtale - ta kontakt!
Kopiering Kopiering av arkivmateriale, avisartikler m.m. Kr. 150,- pr time + materiell og evt. porto.
 
Det gis rabatt til alle som har bidratt med dokumentasjon eller deltatt i registreringsarbeidet. Grunnskolene i Øvre-og Nedre Eiker gis 50% rabatt på alle priser som er oppgitt her!