Sist oppdatert: 12.09.2009

 

Lydbibliotek for Nedre Eiker
 
     
Startside lydbiblioteket    
Frank Bratlie
Arne Syvertsen
Erling Hamarstrøm
Gerd Randi Kalmo
Johan Bjørkedokk
Jonn Bjørnstad
Ragnhild Jensen
Torolf Henriksen
Kåre Christoffersen
Øystein Lysaker
Magny Opdahl
Gunvald Larsen
Ole Vinnes
Oddvar Lykke
Hildegard Enge
Per Nilsen
Lars Korvald
Gunnar Kristiansen
Lissi Tollefsen
Julius Korneliussen
Hans Narverud
Theodor Borgersen
Inga Horgen
Johan Jacobsen
Hans Narverud
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

Intervju med gårdbruker Hans Narverud på Ytterkollen. Her får vi et innblikk i gårdsdrift på Ytterkollen fra 1890-årene.

Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (ca. 1956)