Sist oppdatert: 12.09.2009

 

Lydbibliotek for Nedre Eiker
 
     
Startside lydbiblioteket    
Frank Bratlie
Arne Syvertsen
Erling Hamarstrøm
Gerd Randi Kalmo
Johan Bjørkedokk
Jonn Bjørnstad
Ragnhild Jensen
Torolf Henriksen
Kåre Christoffersen
Øystein Lysaker
Magny Opdahl
Gunvald Larsen
Ole Vinnes
Oddvar Lykke
Hildegard Enge
Per Nilsen
Lars Korvald
Gunnar Kristiansen
Lissi Tollefsen
Julius Korneliussen
Hans Narverud
Theodor Borgersen
Inga Horgen
Johan Jacobsen
Inga Horgen
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

Inga Horgen var en av Nedre Eikers tre første kvinner som ble valgt inn i Herredstyret (1911). I dette opptaket forteller hun mest om sin mann Anders Horgen og det praktisk/politiske livet på Eiker.

Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (ca. 1956)