Lydbibliotek for Nedre Eiker
 
     
Startside lydbiblioteket    
Frank Bratlie
Arne Syvertsen
Erling Hamarstrøm
Gerd Randi Kalmo
Johan Bjørkedokk
Jonn Bjørnstad
Ragnhild Jensen
Torolf Henriksen
Kåre Christoffersen
Øystein Lysaker
Magny Opdahl
Gunvald Larsen
Ole Vinnes
Oddvar Lykke
Hildegard Enge
Per Nilsen
Lars Korvald
Gunnar Kristiansen
Lisii Tollefsen
Julius Korneliussen
Hans Narverud
Theodor Borgersen
Inga Horgen
Johan Jacobsen
Astrid Brunes
Oddvar Lykke
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   

Oddvar Lykke i samtale med Reidar Lund. Oddvar forteller om sine krigsopplevelser i 1942, med arrestasjon i Solbergelva, fengsling på Victoria terasse, og med følgende reise til Hamburg på tukthus.

Intervjuer: Reidar Lund (2001)