Arkiv

Dagspresse

Foreninger

Idrett

Kunsthåndverk

Kulturminner

Litteratur

Lyd

Portretter

Kultur og media: Arkiv

              Innhold:

 

 

 

Linker til sentrale nettsteder:

Mange arbeider med lokalhistorie og kulturminnevern i Eikerbygdene - ikke bare lokale foreninger, men også store organisasjoner som Riksantikvaren, Statsarkivene, Lokalhistorisk Institutt og Nasjonalbiblioteket, bare for å nevne noen av dem som har viktig materiale og dokumentasjon om Eikers fortid. Her er linker til en del sentrale nettsteder

Lær mer om bygda di:

Oversikt over lokalhistoriske foredrag og filmframvisninger

Oversikt over ekskursjoner

Merkedager:

Har du noen gang lurt på hvorfor mange dager heter noe spesielt, og hvorfor vi på noen av disse dagene gjør noe helt spesielt? Vi har tittet litt på dette, og har hver måned gjennom et år presentert én utvalgt dag og fortalt litt om gamle skikker:

Månedens dag: 7. januar - Eldbjørgdagen

Månedens dag: 3. februar - Blåsmesse

Månedens dag: 17. mars - Gjertrudsmesse

Månedens dag: 1. april - Narredagen

Månedens dag: 15. mai - Hallvardsmesse

Månedens dag: 24. juni Jonsok - Jonsmesse/-vaka -
St . Hans

Månedens dag: 8. juli - Seljumannamesse

Månedens dag: 10. august - Larsok/Larsmesse

Månedens dag 12. september - Fingergullmesse

Månedens dag: 14. oktober - Vinternatt

Månedens dag:
30. november - Andresmesse - Anders fisker

Månedens dag: 17. desember - Lasarusdagen