Arkiv

Dagspresse

Foreninger

Idrett

Kunsthåndverk

Kulturminner

Litteratur

Lyd

Portretter

Kultur og media: Kulturminner

Innhold:

Linker til sentrale nettsteder:

Mange arbeider med lokalhistorie og kulturminnevern i Eikerbygdene - ikke bare lokale foreninger, men også store organisasjoner som Riksantikvaren, Statsarkivene, Lokalhistorisk Institutt og Nasjonalbiblioteket, bare for å nevne noen av dem som har viktig materiale og dokumentasjon om Eikers fortid. Her er linker til en del sentrale nettsteder

 

Lær mer om bygda di:

Oversikt over lokalhistoriske foredrag og filmframvisninger

Oversikt over ekskursjoner