Arkiv

Dagspresse

Foreninger

Idrett

Kunsthåndverk

Kulturminner

Litteratur

Lyd

Portretter

Kultur og media: Lyd

Innhold:

Lydbibliotek:
Her vil du finne nye og gamle lydopptak som er gjort med Eikværinger. Opptakene bidrar til å tegne et bilde av kommunen gjennom det siste århundret, og viser et tverrsnitt av bygda fortalt av mennesker med forkjellig bakgrunn, yrker og interesser.