Takst på Solberg sag fra 1833

09.11.1833 på Sagstuen under 102 Solberg: Taksasjon av Solberg sag.

Eiere handelshuset Søberg og Lange, Jomfruer Koth og Christoffer Christoffersen Solberg.
I sorenskriverens sted Bernt Anker Lagrette og taksasjonsmenn H. Helseth, P. Larsen, Godberg Paulsen Møllenhof og Mons Andersen Herstrøm.

"Laugrettet tog derpaa Saugen med Tilbehør i Øiesyn, der bestaar af følgende:

a. en 3/ Etages høi Saug af Bindingsværk, bordklæd og tegltækt, 25 Alen lang og 13 Alen bred. Til Saugen hører 2 Stjernehjul, 4 Alen i diameter hvert hjul, 2 drevhjul, hvert 5 quarter i diameter, 1 kromtap, 1 20/ fods vandhjul med axel, 3 Cromstenger, 3 Griner, 3 atterløbshjul, 6 jerntrosser, hver 18 Alen lang, 12 saugblade, 1 skorsten og 3 saugvogne; b. en Vandrende 25 Alen lang og 6 quarter bred; c. en Tømmervelte opført på Bindingsverk af Tømmer, 13 Alen bred 25 Alen lang. Saugen m.m. anført under litr.

a. taxeredes derpaa for ………..1040 Spd.
b. Renden for ……………… …         10 - -
og c. Saugvelten for ……………..   50 - -
tilsammen =                         1100 Spd.
skrives eet tusinde, eet hundrede Speciedahrl.

Af Brandredskaber forefandtes 8 Brandspand af Læder, 1 Stige og 1 Brand hage, hvilke Laugrettet fanddt tilstrækkelige i forhold til det Taxeredes Størrelse og Beskaffenhed. da Jngen havde videre ved denne forretning at bemærke, blev samme sluttet og Retten hevet.-"

Kilde: SAKO EMS tb. II-19 folio 385a og b.
    Bildet, som er malt av Kåre Kristoffersen og     pryder forsiden på bind III av "Eikers historie",     viser sagene i Solbergvassdraget om lag på den     tida taksten er fra.
    
     16.03.2004