Ulevanndemningen på Krokstadskauen restaurert 2008-2009      Ulevann er nedtappet og restaureringen kan begynne.


           Den nye demningen tar form.


          Dimensjonen er noe større enn på den
          gamle demningen!

          God plass til løypemaskinens dobbeltspor
          når den tid kommer!

          

          Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
          17.09.2009

 

 

           Litt nakent foreløpig - men blir sikkert fint
           når naturen har fått gått sin gang en stund... 

 

           Ingenting å si på det etetiske!

           Det gamle damhuset er restaurert og
           tatt vare på og plassert midt på den
           nye demningen - heldigvis!