Elva

Fauna

Flora

Friluftsliv

Geologi

Stedsnavn

Natur: Stedsnavn

Arbeidsgrupper arbeider nå i hver sine deler av bygda med registrering av lokale stedsnavn. Hensikten med dette arbeidet er å sikre stedsnavnene, gjerne med bakgrunnen for navnet, uttale og alternative navn, slik at disse kan bevares for ettertiden. Navnene knyttes til kartreferanse og beskrivelser og vil bli presentert her etter hvert som de foreligger.

Meny: