Nye bidrag til Eikers historie:
"Skotselv før i tida", 12.årgang

Høsten 2007 er det tolvte gang at Skotselv grendeutvalg utgir det lille heftet "Skotselv før i tida". Heftet er som før på rundt 50 sider og fullt av spennende lokalhistorie - kanskje mest for folk med tilknytning til Skotselv, men mye kan nok også være interessant lesning for andre. Innholdet i årets hefte er som følger:
 
KAREN ANNA WESTERLUND HOGGANVIK:
Bakke sanitetsforening 90 år
 
BENT EK OG BJØRG LERET GRØSTAD:
De første legene - på Eiker og i Skotselv
 
BENT EK:
Hundre år siden siste forsøk på å gjenoppta drift i Hasselgruvene
 
JON OLA TOBIASSEN:
Litt om trekøl og kølabånner
 
LIV RANDI LINDEMAN:
Konfirmant for 50 år siden
 
TORE GULBRAAR:
Europeisk kultur nedfelt i en ovnsplate fra Hassel jernverk
 
KÅRE VASSENGEN:
Karisetervollen og Kari Hafella
 
TORE GULBRAAR:
Innpå Langtjenn (om vinteren)
 
ASTRID VARLO:
Davida Langelo
 

BENT EK:
Sara Hansdatter, drept av bjørn i 1709

 
UNION NYTT, SEPTEMBER 1960:
Storflom på Skotselv
 
ANITA KÖBER:
Skotselv - litt av min hjemsted
 
Heftet selges av Skotselv Grendeutvalg og kan bestilles av aamund2na@hotmail.com