Eikerminne 2007 :
Jernbane, dampbåter, hoteller og mye mer

Eiker Historielags årbok "Eikerminne" har i år samferdsel som hovedtema, men inneholder som vanlig også artikler om en rekke andre emner.

Øivind Moen har skrevet en artikkel om Randsfjordbanen, med vekt på åpningen i 1866, og Bent Ek har en artikkel om dampskipstrafikken på Drammenselva - et hittil nokså lite omskrevet kapittel i bygdas historie. Åsne Marhaug har tatt for seg overnattingssteder i Hokksund før i tida, og fra Hilda Thorsby har vi fått flere små bidrag om trafikkforholdene på Ytterkollen. Dessuten har vi tatt med et par gamle artikler fra Drammens Tidende, som forteller om landets første bussrute: Fra Drammen til Krokstadelva.

Av stoff som ikke har tilknytning til årets hovedtema, kan nevnes Ingrid Engeruds små historier fra Horgen, et gammelt sagn om Fiskum gamle kirke nedskrevet av Abraham Lundteigen kirke og Astrid Magnussens minner fra et bryggerhus i Gamle-Hokksund. Dessuten har vi tatt med en del dokumenter som gotisk gruppe har transkribert, og som alltid inneholder årbok årsberetningene fra Historielaget og Fossesholm.

Innholdet i Eikerminne 2007 er som følger:

De svindende Aar - dikt av Gudbrand T. Rømcke
presentert av Trond Bollerud

En ny Vise om Drammens Jernbane
trykt i Drammen 1863

Da jernbanen kom til Eiker
av Øivind Moen

Dampskipene på Storelva
av Bent Ek

Dalervakta på Ytterkollen
av Hilda Thorsby og Randi Stensmyren

Trafikken på elva ved Ytterkollen
av Hilda Thorsby og Randi Stensmyren

Veiene på Ytterkollen i gamle dager
av Hilda Thorsby og Randi Stensmyren

Landets første bussrute: Drammen-Krokstadelva
fra Drammens Tidende og Buskeruds Blad

Sjåførene ved Nedre Eiker Kommunale Bilruter i 1975

Personbefordring ved Solberg Spinderi anno 1920
av Anne Gallefos Wollertsen

Overnattingssteder i Hokksund før i tida
av Åsne Marhaug

Minner fra oldemors kjøkken
av Ingrid Engerud

Amerikafeber
av Ingrid Engerud

Anna på Nordre Horgen
av Ingrid Engerud

Nils F. Jacobsen
Hans N. Kristofersen

I duft og damp i bryggerhuset
av Astrid Magnussen

Da «Arbeidern» stod i lys lue
av Trond Bollerud og Anna Bettum

Gamle sagn om Fiskum gamle kirke
presentert av Trond Bollerud

Pila
av Gudrun Fosen

Parti fra Drammenselva
fra Skilling-Magazin 1866

Bevillinger til krohold og gjestgiver i Buskerud 1759
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Kro og gjestgivere på Lille Stenset 1771
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Bevilling til å drive gjestgiveri ved gården Sand 1774
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Kroer og gjestgiverier uten kongelig bevilling, 1786
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Ansøkning om å selge brennevin, øl og mat ved Rudstøen 1792
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Bevillinger til vertshusdrift i Buskerud amt 1813
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Inntektene ved Sundstedet i Hougsund 1811
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Om flytebroen i Hokksund, 1836
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Redusert hestetall ved skysstasjonen i Hokksund 1867
fra Buskerud Amts arkiv (avskrift ved Gotisk gruppe)

Årsmelding for Eiker Historielag 2006-2007

Årsberetning for Stiftelsen Fossesholm 2006-2007

 
Boka selges av Eiker Arkiv og kan bestilles av historielaget@eiker.org
 
 

Neste års hovedtema er

SYKDOM OG HELSEVESEN

Alle bidrag er velkomne!

Ta kontakt med redaktør Trond Bollerud på botr@online.no
eller skriv til:
Lindeveien 25, 3055 Krokstadelva

 
 

FLERE NYE BØKER
OM EIKERS HISTOIRIE