Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Aktuelt:

Velkommen til

KULTURMINNEFORUM 2015

I 2014 startet Øvre Eiker arbeidet med å lage en "kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer". Nå er den arkeologiske registreringen snart fullført, og og vi er i ferd med å starte opp registreringen av verneverdige bygninger. Andre kulturminner skal registreres ved hjelp av frivillig innsats. Dette er tema for årets "Kulturminneforum".

Les mer

 
 
Ta gjerne kontakt med kulturminnerådgiveren i Øvre Eiker kommune dersom du ønsker informasjon om ulike søknadsordninger eller trenger hjelp til å skrive søknader!
 

Aktuelle tilskuddsordninger:

 

 

Andre nyheter:

Kulturminnerådets rapport for perioden 2008-2011

Referat fra mars-møtet

Nytt om prosjektene

Årsplan 2011

Månedens kulturminne:
Hoen-skatten