KATALOGER OG REGISTRE
 

På denne siden finner du en oversikt over kataloger og registre som gjør det enklere å finne fram i den dokumentasjonen som er registrert av Eiker Arkiv. Dette omfatter både materiale som eies og oppbevares av Eiker Arlkiv og materiale hos andre institusjoner eller privatpersoner. Målet er å gi en mest mulig fullstendig oversikt over lokalhistorisk dokumentasjon fra Øvre-og Nedre Eiker.

I de tilfelle der materialet er digitalisert, er det lagt linker til de aktuelle nettsidene. Når materialet ikke er digitalisert, er det oppgitt hvor det befinner seg, samt en link til den aktuelle nettsiden eller e-postadressen.

Mange av katalogene og registrene er foreløpig helt ufullstendig. Vi har likevel lagt inn en kort beskrivelse av hva slags type dokumentasjon som en etter hvert vil finne her.

 
 
 
 
 

Her finnes det kataloger med oversikt over privatarkiver og dokumentsamlinger som oppbevares av Eiker Arkivs avdelinger i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten er vi i ferd med å bygge opp en oversikt over privatarkiver som oppbevares av andre arkivinstitusjoner, museer eller privatpersoner.

På sikt vil vi også legge ut kataloger over kommunearkivene, som oppbevares av Interkommunalt Arkiv på Kongsberg. Vi har også startet arbeidet med å registrere arkivmateriale fra statsforvaltningen fra Eiker som oppbevares av Statsarkivet på Kongsberg og Rikarkivet i Oslo.

 

Her finnes en oversikt over fotosamlinger som eies eller oppbevares av Eiker Arkivs avdelinger i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten har vi lagt ut ut linker til fotosamlinger på nettet som inneholder bilder fra Eiker.

Vi er også i ferd med å bygge opp en katalog over malerier, tegninger og annet grafisk materiale med tilknytning til Eiker. Dessuten har vi laget en felles katalog over gamle kart fra Eiker. Etter hvert vil vi også begynne å arbeide med et "historisk atlas" for Eikerbygdene.

 

Her finnes kataloger over audiovisuell dokumentasjon i form av lydoptak, film og video. Her finnes samlinger av intervjuer, musikkopptak, notesamlinger, film og video.

Vi ønsker etter hvert også å bygge opp en oversikt over andre institusjoner og nettsteder som har audiovisuelt materiale med tilknytning til Eiker.

 

Vi har så vidt startet arbeidet med å bygge opp et register over gjenstander som har historisk dokumentasjonsverdi. Dette omfatter både gjenstander i museer og offentlige samlinger og gjenstander som eies av organisasjoner eller privatpersoner.

Vi ønsker etter hvert også å bygge opp en oversikt over andre institusjoner og nettsteder som har denne typen dokumentasjon.

 

Vi har så vidt startet arbeidet med offisielle registre over alle verneverdige kulturminner i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten pågår arbeidet med et register over stedsnavn.

Vi vil også bygge opp en oversikt over kulturminner som er registrert av Riksantikvaren i basen "Askeladden", som er et register over alle fredede kulturminner, og SEFRAK-registreringen. Dessuten har vi også en oversikt over andre typer registreringer av kulturminner. På sikt skal alle disse registreringene innlemmes i de to kommunenes offisielle kulturminneregistre.

<