Sameia Intervjuarkiv
 

Dette er en oversikt over intervjuer, foredrag og andre lydopptak fra Øvre Eiker som oppbevares av Eiker Arkiv. Publikum har ikke adgang til originalopptakene, men det arbeides med å lage digitale kopier til bruk for publikum. Det arbeides også med å lage en innholdsfortegnelse til hvert enkelt intervju. Dette er en tidkrevende oppgave, der vi gjerne vil ha hjelp av frivillige.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om tilgjengeligheten av materialet, kan du kontakte Bent Ek på e-post bent.ek@bluezone.no eller tlf.984 22 480.

 

sia-0001 Klara Jensrud intervjuet av Arne Thorkildsen 02.11.1982
sia-0002 Torvald Nilsen intervjuet av Arne Thorkildsen 15.10.1982
sia-0003 Klara Brekke intervjuet av Arne Thorkildsen 03.11.1982
sia-0004 Hans Skalstad intervjuet av Arne Thorkildsen 17.11.1982
sia-0005 Andreas Darbo intervjuet av Arne Thorkildsen 02.12.1982
sia-0006 fru Harald Kolsrud intervjuet av Arne Thorkildsen 30.12.1982
sia-0007 Karen Andersen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.01.1983
sia-0008 Johan Johansen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.01.1983
sia-0009 Einar Bye intervjuet av Arne Thorkildsen 03.02.1983
sia-0010 Nils Skarra intervjuet av Arne Thorkildsen 19.01.1983
sia-0011 Georg Løff intervjuet av Arne Thorkildsen 25.01.1983
sia-0012 Hans Røed intervjuet av Arne Thorkildsen 1983, udat.
sia-0013 Odne Andersen intervjuet av Arne Thorkildsen 26.01.1983
sia-0014 Otto Løff intervjuet av Arne Thorkildsen 10.02.1983
sia-0015 Ingolf Aarkvisla intervjuet av Arne Thorkildsen 10.02.1983
sia-0016 Einar Bye intervjuet av Arne Thorkildsen 02.03.1983
sia-0017 Rinar Johnsrud intervjuet av Arne Thorkildsen 24.03.1983
sia-0018 Karl Svartskuren intervjuet av Arne Thorkildsen 30.04.1983
sia-0019 Karu Ødegård intervjuet av Arne Thorkildsen 25.05.1983
sia-0020 Helge Lurdalen intervjuet av Arne Thorkildsen 13.10.1983
sia-0021 Martha Bakken og Karl Sætra intervjuet av Arne Thorkildsen 28.10.1983
sia-0022 Georg Løff intervjuet av Arne Thorkildsen 19.04.1983
sia-0023 Martinius Kofstad intervjuet av Arne Thorkildsen 17.11.1983
sia-0024 Hans Lundteigen intervjuet av Arne Thorkildsen 06.01.1984
sia-0025 Bjørn Svartskuren intervjuet av Arne Thorkildsen udat.
sia-0026 Karl Sætra intervjuet av Arne Thorkildsen 04.04.1984
sia-0027 Thora og Olaf Gulliksrud intervjuet av Arne Thorkildsen 16.04.1984
sia-0028 Jenny Dunserudhagen intervjuet av Arne Thorkildsen 30.06.1984
sia-0029 Valborg Røste intervjuet av Arne Thorkildsen 28.06.1984
sia-0030 Olaf Simensen intervjuet av Arne Thorkildsen 26.03.1987
sia-0031 Magnhild Jakobsen intervjuet av Arne Thorkildsen 14.06.1984
sia-0032 Marie og Aaadne Tho intervjuet av Arne Thorkildsen udat.
sia-0033 Dagfinn Dunserudhagen intervjuet av Arne Thorkildsen 30.06.1984
sia-0034 Ruth Lundteigen intervjuet av Arne Thorkildsen 05.09.1984
sia-0035 Ole Bjørhovd intervjuet av Arne Thorkildsen 01.10.1984
sia-0036 Jørand Borge intervjuet av Arne Thorkildsen 01.11.1984
sia-0037 Martha Sørbel intervjuet av Arne Thorkildsen 13.12.1984
sia-0038 Agnes Eriksen intervjuet av Arne Thorkildsen 06.03.1985
sia-0039 Jenny og Ole Hanslien intervjuet av Arne Thorkildsen 01.03.1985
sia-0040 Hans Sommerud intervjuet av Arne Thorkildsen 1990, udat.
sia-0041 Dagny Ovestad (f.Ulland) intervjuet av Arne Thorkildsen 19.03.1985
sia-0042 Magda Simonsen intervjuet av Arne Thorkildsen 02.04.1985
sia-0043 Arvik Skarra intervjuet av Arne Thorkildsen 25.10.1985
sia-0044 Ole Gulliksrud intervjuet av Arne Thorkildsen 25.10.1985
sia-0045 Harald Brekke intervjuet av Arne Thorkildsen 28.11.1985
sia-0046 Harald Kristiansen intervjuet av Arne Thorkildsen 20.11.1985
sia-0047 Harald Brekke intervjuet av Arne Thorkildsen 28.11.1985
sia-0048 Harald Kristiansen intervjuet av Arne Thorkildsen 20.11.1985
sia-0049 Arne Aslaksrud intervjuet av Arne Thorkildsen 03.12.1985
sia-0050 Aasmund Kristoffersen intervjuet av Arne Thorkildsen 04.02.1986
sia-0051 Hans Ekornrud intervjuet av Arne Thorkildsen 14.04.1986
sia-0052 Lovise og Herdis Frødin intervjuet av Arne Thorkildsen 01.04.1988
sia-0053 Rolf Lundteigen intervjuet av Arne Thorkildsen 1986?, udat.
sia-0054 Johan Larsen intervjuet av Arne Thorkildsen 08.07.1986
sia-0055 Anne og Per O. Hobbelstad intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 09.08.1986
sia-0056 Hjørdis Berntzen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 08.09.1986
sia-0057 Dagny Kruke og Ragnfrid Huseby intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 09.09.1986
sia-0058 Olaf Clausen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 11.09.1986
sia-0059 Harald Jacobsen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 11.09.1986
sia-0060 Nora Skar intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 11.09.1986
sia-0061 Per Simensen intervjuet av Arne Thorkildsen 1986?, udat.
sia-0062 Lovise og Johs Lurdalen intervjuet av Arne Thorkildsen 1986?, udat.
sia-0063 Marie Andersen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 16.09.1986
sia-0064 Erik Hegstad intervjuet av Arne Thorkildsen 1986?, udat.
sia-0065 Konrad Gislerud intervjuet av Arne Thorkildsen 14.03.1991
sia-0066 Åsta Glose intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 23.09.1986
sia-0067 Caspara Sandengen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 22.09.1986
sia-0068 Ragnfrid Huseby intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 23.09.1986
sia-0069 Sverre Kristiansen intervjuet av Arne Thorkildsen 1986?, udat.
sia-0070 Alf Berger intervjuet av Arne Thorkildsen 01.12.1986
sia-0071 Helga Gevelt og Anna Sveaas intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 01.12.1986
sia-0072 Kristoffer Sand intervjuet av Arne Thorkildsen 1989-12-??
sia-0073 Gudrun Borgersen intervjuet av Arne Thorkildsen 09.03.1987
sia-0074 Oddvar Langås intervjuet av Arne Thorkildsen 29.05.1987
sia-0075 Henry Eriksen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.08.1987
sia-0076 Aagot Teigård (f.Paulsen) intervjuet av Bent Ek 07.08.1987
sia-0077 Petter Berg intervjuet av Arne Thorkildsen 22.08.1987
sia-0078 Rolf Bjørndalen intervjuet av Arne Thorkildsen 02.12.1987
sia-0079 Emma Andersen intervjuet av Bent Ek 23.06.1988
sia-0080 Trygve Lien intervjuet av Bent Ek 28.06.1988
sia-0081 Else og Thorvald Aas intervjuet av Arne Thorkildsen 29.09.1988
sia-0082 Anne Nyvold intervjuet av Arne Thorkildsen 27.10.1988
sia-0083 Paul Fossum intervjuet av Arne Thorkildsen 1988, udat.
sia-0084 Olaf Nilsen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.11.1988
sia-0085 Einar Larsen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.12.1988
sia-0086 Karen Olsen (f.Solbergseter) intervjuet av Arne Thorkildsen 09.02.1989
sia-0087 Neumann Kristoffersen intervjuet av Arne Thorkildsen 14.03.1989
sia-0088 Olaf Svendsrud intervjuet av Arne Thorkildsen 20.04.1989
sia-0089 Gustava Helgerud (f.Ramberg) intervjuet av Arne Thorkildsen 28.04.1989
sia-0090 Gunvor Ek intervjuet av Arne Thorkildsen 01.11.1989
sia-0091 Olaf Helgerud intervjuet av Bent Ek 14.06.1988
sia-0092 David Stenseth intervjuet av Bent Ek 20.06.1988
sia-0093 Karsten Bergan intervjuet av Bent Ek 14.06.1988
sia-0094 Aslaug Berget intervjuet av Bent Ek 16.06.1988
sia-0095 Signe og Amund Flesaker intervjuet av Bent Ek 17.06.1988
sia-0096 Oskar Kaas intervjuet av Bent Ek 20.06.1988
sia-0097 Margit Steinsrud intervjuet av Bent Ek 21.06.1988
sia-0098 Sigvald Syvertsen intervjuet av Bent Ek 23.06.1988
sia-0099 Euinar Bye intervjuet av Bent Ek 23.06.1988
sia-0100 Synnøve Dramdal intervjuet av Bent Ek 28.06.1988
sia-0101 Einar Ek intervjuet av Bent Ek 29.06.1988
sia-0102 Neumann Kristoffersen intervjuet av Bent Ek 04.07.1988
sia-0103 Einar Dramdal intervjuet av Bent Ek 06.07.1988
sia-0104 Olai Eriksen intervjuet av Bent Ek 06.07.1988
sia-0105 Karl Johansen intervjuet av Bent Ek 07.07.1988
sia-0106 Nils Stensborg intervjuet av Bent Ek 14.07.1988
sia-0107 Gustav Stenshorne intervjuet av Bent Ek 19.07.1988
sia-0108 Ragna og Konrad Gislerud intervjuet av Bent Ek 20.07.1988
sia-0109 Ragnhild og Arne Kristvang intervjuet av Bent Ek 26.07.1988
sia-0110 Ambjørg Borgersen intervjuet av Bent Ek 25.07.1988
sia-0111 Ingeborg og Ole Gulliksrud intervjuet av Bent Ek 25.07.1988
sia-0112 Bergljot og Karl Gunnerud intervjuet av Bent Ek 26.07.1988
sia-0113 Bergljot Madsen intervjuet av Bent Ek 26.07.1988
sia-0114 Martinius Kofstad intervjuet av Bent Ek 26.07.1988
sia-0115 Margit Bolstad intervjuet av Bent Ek 27.07.1988
sia-0116 Roar Askim intervjuet av Bent Ek 28.07.1988
sia-0117 Halvard Alme intervjuet av Bent Ek 09.08.1988
sia-0118 Ragnar Jacobsen intervjuet av Bent Ek 09.08.1988
sia-0119 Harald Aaby intervjuet av Bent Ek 10.08.1988
sia-0120 Sverre Lien intervjuet av Bent Ek 1988?, udat.
sia-0121 Sverre Kristiansen intervjuet av Bent Ek 1988?, udat.
sia-0122 Sveinung Lilleås intervjuet av Bent Ek 1988?, udat.
sia-0123 Einar Strømnes, Bjarne Grønvold m.fl. intervjuet av Tore Groseth 1989?, udat.
sia-0124 Jonn Bjørnstad intervjuet av Tore Groseth 1989?, udat.
sia-0125 Sverre Kristiansen intervjuet av Tore Groseth 1989?, udat.
sia-0126 Sveinung Lilleås intervjuet av Tore Groseth 1989?, udat.
sia-0127 Johan O. Stenshorne intervjuet av Bent Ek 1989?, udat.
sia-0128 Ole Gulliksrud intervjuet av Tore Groseth 1989?, udat.
sia-0129 Anton Kjemperud intervjuet av Bent Ek 24.06.1991
sia-0130 Trygve Clausen intervjuet av Espen Rasmussen 26.06.1991
sia-0131 ukjent intervjuet av Bent Ek og Espen Rasmussen udat., 1991
sia-0132 Asbjørn Bredesen intervjuet av Bent Ek 20.06.1990
sia-0133 Bjarne Arnhaug m.fl. opptak ved Bjarne Arnhaug 20.01.1960
sia-0134 Hans Brenden intervjuet av Arne Thorkildsen 23.10.1987
sia-0135 Kristen Larsen intervjuet av Arne Thorkildsen 24.04.1986
sia-0136 Hans Hole intervjuet av Bent Ek 21.07.1988
sia-0137 Arne Andersen og Liv Flesaker intervjuet av Bent Ek 15.08.1990
sia-0138 Kristoffer Sand intervjuet av Bent Ek og Espen Rasmussen 01.03.1991
sia-0139 Åse og John Midtgård intervjuet av Espen Rasmussen 15.07.1991
sia-0140 Rolf Rasmussen intervjuet av Espen Rasmussen 15.07.1991
sia-0141 Kristian Ødegaard ukjent intervjuer udat.
sia-0142 Erling Braathen intervjuet av Arne Thorkildsen 13.12.1990
sia-0143 Nils Bollerud intervjuet av Arne Thorkildsen 1991, udat.
sia-0144 Arne Skogly intervjuet av Arne Thorkildsen 01.06.1991
sia-0145 Magda Smørgrav intervjuet av Arne Thorkildsen 28.08.1991
sia-0146 Gustav Moen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.10.1992
sia-0147 Randulf Renstrøm intervjuet av Arne Thorkildsen 28.10.1992
sia-0148 Kristen Smestad intervjuet av Arne Thorkildsen 01.10.1992
sia-0149 Arne M. Olsen intervjuet av Arne Thorkildsen 01.02.1993
sia-0150 Harald Willand intervjuet av Arne Thorkildsen 08.11.1996
sia-0151 Bjarne Braathen  intervjuet av Arne Thorkildsen udat.
sia-0152 Erling Braathen intervjuet av Arne Thorkildsen udat.
sia-0153 Hans A. Ingebu intervjuet av Arne Thorkildsen 27.08.1990
sia-0154 Arne Thorkildsen intervjuet av Arne Thorkildsen udat.
sia-0155 Arthur Myhre intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 22.09.1986
sia-0156 Caspara Sandengen intervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud 23.09.1986
sia-0157 Ida Moe intervjuet av Arne Thorkildsen 19.11.1990
sia-0158 Olaf Krekling intervjuet av Arne Thorkildsen 23.01.1990
sia-0159 Margrethe Steen intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek 17.01.2000
sia-0160 Alfhild Ellingsen intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek 09.02.2000
sia-0161 Alf Weman intervjuet av Bent Ek 11.02.2000
sia-0162 Heinz Herresthal intervjuet av Bent Ek 14.02.2000
sia-0163 Ruth Stensrud intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek 24.02.2000
sia-0164 Avduking av minneplater på slipp-plassene opptak ved Arne Thorkildsen udat.
sia-0165 Birger Bermingrud, Alfinn Engebretsen, Bjørn Døviken og Valter Berg intervjuet av Åge Skramstad 07.06.1988
sia-0166 Harald Loe intervjuet av Åge Skramstad 1988, udat.
sia-0167 Gunnar Råen intervjuet av Åge Skramstad 1988, udat.
sia-0168 Fritjof Nygård, Ole Engerud og Gunnar Kruke intervjuet av Åge Skramstad 1988, udat.
sia-0169 Johan Såsen intervjuet av Åge Skramstad 1988, udat.
sia-0170 Sverre Kristiansen intervjuet av Åge Skramstad 1988, udat.
sia-0171 Håkon Paule intervjuet av Bent Ek 19.03.2000
sia-0172 Ruth Vesthaug (f.Thoresen) intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek 20.03.2000
sia-0173 Bjarne Braathen om 9.april 1940, Eiker Historielags årsmøte opptak ved Bent Ek 09.04.2000
sia-0174 Arnt Hals intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek 10.04.2000
sia-0175 Olaf Samuelsen intervjuet av Bent Ek 17.04.2000
sia-0176 Leif "Buster" Larsen og Arne "Boss" Andersen intervjuet av Svanaug Gevelt og Bent Ek  
sia-0177 Simen Simensen intervjuet av Bent Ek 10.08.2000
sia-0178 Terje Larsen - foredrag om stedsnavn på Eiker Eiker Historielag 09.02.2001
sia-0179 Erik Papazian - foredrag om Eiker-dialekta Eiker Historielag 09.02.2001
sia-0180 Tore Melvin Ramberg og Tom Ramberg intervjuet av Bent Ek 14.07.2001
sia-0181 Tor Ulveland intervjuet av Arne Thorkildsen
sia-0182 Arnt Berg intervjuet av Arne Thorkildsen
sia-0183 Steinar Bottegård - foredrag om folkemusikk på Eiker foredrag av Steinar Bottegård 22.06.2003
sia-0184 Per Steenberg og Kristian Wendelborg ved Trond Bollerud 06.07.2003
sia-0185 Per Steenberg -musikken i hans unge år ved Odd Kristen Steenberg udat.
sia-0186 Eiker Radio våren 1996 Radioprogram med Trond Bollerud og Ingrid Engerud 18.06.1905
sia-0187 Trygve Hoff og Eikerbygda - foredrag av Arild Mikkelsen foredrag ved Arild Mikkelsen 03.08.2003
sia-0188 Pop og rock - Bruget 2003 foredrag ved Jon Vidar Berganog Stein Andersen 10.08.2003
sia-0189 Biltransport i gamle dager - diverse deltakere intervjuet av Bent Ek 16.09.2003
sia-0190 Kjell Strømbo intervjuet av Jon Vidar Bergan 16.10.1989
sia-0191 Anna Engedalen intervjuet av Solvang
sia-0192 Reidar Hval intervjuet av Bent Ek
sia-0193 Jul i fjøslyktas skinn - foredrag av Randi Stensmyren foredrag ved Randi Stensmyren 06.11.2003
sia-0194 Hans Bakken og Svanaug Gevelt Programserie fra Radio Eiker