Sameia Notearkiv
 

Det arbeides med å digitalisere notearkivet og gjøre dette tilgjengelig på internett.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om tilgjengeligheten av materialet, kan du kontakte Bent Ek på e-post bent.ek@bluezone.no eller tlf.984 22 480.

 
 
samnot-0001 Den vælstaanes Tenesjente paa Eiker H.Allum 1842 Innlevert av Ivar Johansen - ifølge ham kopi fra samling av norske folkemelodier utgitt i Danmark 1842 - jfr. Samnot-0013
samnot-0002 Fiskum-sangen Aagot Raaen/Gudbrand T. Rømcke 1894 Sang/piano
samnot-0003 Kulokk, trall og salme etter Hans Bollerud Melodi Nedtegnet av Trond Bollerud
samnot-0004 Å liva, det er å elska Per Steenberg/Anders Vassbotn Blandet kor Norsk Musikkforlag
samnot-0005 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Per Steenberg/Petter Dass 1943 Blandet kor
samnot-0006 Som vårsol stiger morgenrød Per Steenberg/Grundtvig 1940 3 like stemmer Oslo Kirkesangforbunds korsamling no.19
samnot-0007 O Hellig Ånd, du skatt så skjønn Per Steenberg (arr.) Blandet kor  - 5 stemmer Norsk Musikkforlag
samnot-0008 Tre korallbearbeidelser Per Steenberg (arr.) Blandet kor  Norsk Musikkforlag
samnot-0009 Ungdom Kristian Wendelborg/Johan Bojer Blandet kor  Haakon Zapffe
samnot-0010 Fram daa, Frendar i fredlege Kappstig Kristian Wendelborg/Ivar Aasen Blandet kor  Norsk Musikkforlag
samnot-0011 Fire kirkekor Per Steenberg Blandet kor - 8 stemmer Norsk Musikkforlag
samnot-0012 Aftenbøn Hans Øygard Sang/piano Håndskrevet
samnot-0013 Den velstaaendes tenestgjenta paa Eiker Ryudolph Hasert (arr.) Piano Norsk Musikkforlag. Fra samling med 25 paraphraser over "Norske Nationale og Folkemelodier for piano af Rudolph Hasert" - Jfr. Samnot-0001
samnot-0014 Eiker Kristian Hobbelstad/Nils Johnsen Piano
samnot-0015 Sommarsong Evert Taube/Trond Bollerud Tekst
samnot-0016 M/S Eikern Mina Loe Elde Tekst
samnot-0017 Nasjonalsang (bare for Krokstadelva) Åsmund Larsen/Ingrid Blom Tekst
samnot-0018 Fiskumvannet ukjent Tekst
samnot-0019 Til 70 års barnet (Alfred Aronsen) Torkel Bøen Tekst
samnot-0020 Anton spellemanns masurka Eivind Warlo Masurka Tilegnet Ingvald Ingebretsen
samnot-0021 Brusevalsen Eivind Warlo Vals
samnot-0022 Dans på Sandøra Eivind Warlo Masurka Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia G.N.1311 med Kåre Korneliussens duo
samnot-0023 Dansemoro på Valtun Eivind Warlo Masurka
samnot-0024 Dansen på Steinarsletta Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0025 Dansespralein Eivind Warlo Polka
samnot-0026 Dollys polka Eivind Warlo Polka Tilegnet min brors hustru
samnot-0027 Eikergutten Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0028 Eikerjenta Eivind Warlo Vals Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia G.N.1153 med Kåre Korneliussens kvartett
samnot-0029 Eikermoro Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0030 Eikerpolka Eivind Warlo Polka Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia G.N.1153 med Kåre Korneliussens kvartett. 
samnot-0031 Eikersleng Eivind Warlo Masurka
samnot-0032 Eikervalsen Eivind Warlo Vals Tilegnet Gammeldansens venner på Hokksund
samnot-0033 Elsa Eivind Warlo Rheinlender Tilegnet min hustru
samnot-0034 En ekte sjømannsvals Eivind Warlo Vals Utgitt på H.Lyches forlag.  Tekst av Eivind Warlo
samnot-0035 En farende lirekiss Eivind Warlo Polka Tilegnet Kåre Korneliussen
samnot-0036 Fladaasvalsen Eivind Warlo Vals Tilegnet Erling M. Fladaas
samnot-0037 Fødselsdagsvalsen Eivind Warlo Vals Tilegnet komponisten
samnot-0038 Gamle Skinnerud'ens reinlender Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0039 Gromjenta Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0040 Hellefossens brus Eivind Warlo Vals
samnot-0041 Helsing te Vå Eivind Warlo Rheinlender Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia 7-T.C.N.242 med Kåre Korneliussens kvintett 
samnot-0042 Helsing te Vå Eivind Warlo Masurka
samnot-0043 Hilsen til Overhalla Eivind Warlo Vals Tilegnet Grande
samnot-0044 Hilsen til Slottebakken Eivind Warlo Polka Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia 7-T.C.N.241 med Kåre Korneliussens kvintett
samnot-0045 Hilsen til Strømbo Eivind Warlo Vals
samnot-0046 Holtefjellgubben Eivind Warlo Rheinlender Tilegnet Bj. Røgeberg
samnot-0047 Høgevardevalsen Eivind Warlo Vals Trykt komposisjon.  Tilegnet Drammen og Oplands Turistforening
samnot-0048 Ingers reinlender Eivind Warlo Rheinlender Tilegnet min brordatter
samnot-0049 Ingvald skomakers reinlender Eivind Warlo Rheinlender Spilt i radio 1ste gang 5-2-70
samnot-0050 Jonsoknatt på Granvollen Eivind Warlo Rheinlender Utgitt i heftet "Vi spiller opp"
samnot-0051 Karolines masruka Eivind Warlo Masurka
samnot-0052 Lille Ann Kristin Eivind Warlo Vals Tilegnet min sønnedatter
samnot-0053 Lørdagskveld på bygda Eivind Warlo Masurka
samnot-0054 Midtsommernattsvalsen Eivind Warlo Vals
samnot-0055 Min lille venn Eivind Warlo Tango Tekst av Eivind Warlo
samnot-0056 Norsk dans nr.1 Eivind Warlo
samnot-0057 På Eikerball Eivind Warlo Polka
samnot-0058 På fest i klubben Eivind Warlo Vals Tilegnet Eker selsk. Klubb
samnot-0059 På gammeldans Eivind Warlo Rheinlender Tilegnet Gammeldansens venner på Hokksund
samnot-0060 Reinlender fra Hokksund Eivind Warlo Rheinlender Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia 71 C.N.234 med Kåre Korneliussens kvintett
samnot-0061 Reinlender fra Hokksund Eivind Warlo Rheinlender
samnot-0062 Runar og Lassi Eivind Warlo Polka
samnot-0063 Semsmoinger Eivind Warlo Masurka
samnot-0064 Signe Eivind Warlo Masurka Tilegnet Ole Rønning på Hokksund
samnot-0065 Sommerkveld på Hoensvannet Eivind Warlo Vals
samnot-0066 Spellemannsvals Eivind Warlo Vals
samnot-0067 Spretten og yr Eivind Warlo Polka
samnot-0068 Springar Eivind Warlo Springar
samnot-0069 St.Hansmoro på Lauvtjenn Eivind Warlo Rheinlender Utgitt i heftet "Gamle takter" på Kåre Korneliussens forlag.  Innspilt på Columbia G.N.1154 med Kåre Korneliussens kvartett
samnot-0070 Telemarkingen Eivind Warlo Masurka Tilegnet H.Fredriksen
samnot-0071 Til jeg møter deg igjen Eivind Warlo Tango Innspilt på Odeon N.D.7236 med Frank Cooks orkester.  Tekst av Juul Hansen
samnot-0072 Traverpolka Eivind Warlo Polka Tilegnet G.E.Larsen
samnot-0073 Trines reinlender Eivind Warlo Rheinlender Tilegnet min datter
samnot-0074 Vesle Eriks masurka Eivind Warlo Masurka Tilegnet min sønnesønn
samnot-0075 Øytjenngaloppen Eivind Warlo Galopp Tilegnet Anton Thorgersen
samnot-0076 Maikveld Eivind Warlo
samnot-0077 Ute fra verden den vide Andreas Haarklou/Herman Wildenvey
samnot-0078 Til Sæters F.A. Reissiger/P.C. Riis
samnot-0079 Forglem meg ej Thor Ødegaard
samnot-0080 Immer Frisk, masurka ukjent
samnot-0081 Lad blot staa til, hopsa ukjent
samnot-0082 Lidt Militairisme Carl Møller
samnot-0083 En rask Panama, polka ukjent
samnot-0084 Wiener Kreutz J. Skramf
samnot-0085 Hans Lars og han Ola, reinlender Thor Ødegaard
samnot-0086 Fanfare, galopp Carl Møller
samnot-0087 Mens Leen gaar Peter
samnot-0088 Serpentine, vals ukjent
samnot-0089 Hvad er det med dig, Thorvald, vals ukjent
samnot-0090 Charlotte! Charlotte!, vals Carl Møller
samnot-0091 Høisommerstemning Borger Kristoffersen
samnot-0092 Fremad Marsch Borger Kristoffersen
samnot-0093 Blaaveisen, vals Borger Kristoffersen
samnot-0094 Emma, masurka (1890) Borger Kristoffersen 1890
samnot-0095 Mein Liebling, gavott ukjent
samnot-0096 Marsch ukjent
samnot-0097 Nordpols Marsch Oscar Borg
samnot-0098 Gjøgler Dans Borger Kristoffersen
samnot-0099 Parade Polka Borger Kristoffersen
samnot-0100 Masurka Borger Kristoffersen
samnot-0101 Minerva, vals Borger Kristoffersen
samnot-0102 Høst-toner, vals Borger Kristoffersen
samnot-0103 Proletarens farvell, sørgemarsj Borger Kristoffersen
samnot-0104 Gavotte G. Aasland
samnot-0105 Cirkus Galopp Borger Kristoffersen
samnot-0106 Reskü Marsch ukjent
samnot-0107 Sømans Vals ukjent
samnot-0108 Emma, polka Borger Kristoffersen
samnot-0109 Pindul, vals Borger Kristoffersen
samnot-0110 Afholdssang (mannskor) Borger Kristoffersen
samnot-0111 Amors pil, vals Borger Kristoffersen
samnot-0112 En Tak til Grundlovens Fædre fra Os, 17.mai 1905 (mannskor) Borger Kristoffersen 1905
samnot-0113 Lov mig, vals Borger Kristoffersen
samnot-0114 Sang til Norge (blandet kor) Borger Kristoffersen
samnot-0115 Afskeden Borger Kristoffersen 1912
samnot-0116 Nærmere Gud til dig Borger Kristoffersen (arr.) 1912
samnot-0117 Marsch Borger Kristoffersen 1912
samnot-0118 Masurka ukjent 1912
samnot-0119 Marsch Borger Kristoffersen 1912
samnot-0120 Vals Borger Kristoffersen 1912
samnot-0121 Julehilsen, vals Borger Kristoffersen 1912
samnot-0122 Fantasi Borger Kristoffersen 1913
samnot-0123 Reinlænder Ritter
samnot-0124 Her er luft, galopp Anton Borgersen
samnot-0125 Marsch ukjent
samnot-0126 Polka ukjent
samnot-0127 Marsch Borger Kristoffersen 1914
samnot-0128 Masurka Borger Kristoffersen 1914
samnot-0129 Detroit Quickstep Karl Albert
samnot-0130 Vals ukjent 1914
samnot-0131 Der Flügling, galopp ukjent
samnot-0132 Vals Borger Kristoffersen 1914
samnot-0133 Eikervise Borger Kristoffersen/Gunstein Andersson 1916
samnot-0134 Eikervise Aage Holmen/Gunstein Andersson
samnot-0135 Ved Badestranden, vals Borger Kristoffersen
samnot-0136 Largo Borger Kristoffersen 1914
samnot-0137 Valse Nocturne Borger Kristoffersen 1919
samnot-0138 Begyndelses sang Borger Kristoffersen
samnot-0139 Vaar Borger Kristoffersen/Olav Duun
samnot-0140 Sol og sommer Borger Kristoffersen
samnot-0141 Midt i en jerntid Borger Kristoffersen/Jonas Lie
samnot-0142 Under Norges kyst Borger Kristoffersen
samnot-0143 Norges Vagt Borger Kristoffersen
samnot-0144 Syng kun, Syng! Borger Kristoffersen
samnot-0145 Fedrelandssalm Borger Kristoffersen/Harald Olstad
samnot-0146 Handi hans far min Borger Kristoffersen/Andreas Hovden
samnot-0147 Naturen Borger Kristoffersen/Svein O. Rygnestad
samnot-0148 Socialisternes Marsch Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0149 Arbeiderstandens Honør-Marsch ukjent
samnot-0150 Vort Samfund Borger Kristoffersen
samnot-0151 17.mai Marsch Borger Kristoffersen
samnot-0152 Et enigt Norge (13.august 1905) Borger Kristoffersen
samnot-0153 Gallop Borger Kristoffersen
samnot-0154 Juleklokker Borger Kristoffersen
samnot-0155 Marsch Borger Kristoffersen
samnot-0156 Norges Frihetsværk Borger Kristoffersen
samnot-0157 Nærmere Gud til dig Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0158 Paaskehymne Borger Kristoffersen
samnot-0159 Vestfossenmarsjen Harald Herresthal
samnot-0160 Vestfossenmarsjen Aage Landsværk
samnot-0161 En hjemmets tanke, vals Borger Kristoffersen
samnot-0162 The Little Gem Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0163 Therese, vals Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0164 White Squadron March Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0165 Alte Kameraden Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0166 Wer kann dafür, vals Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0167 Pavillion Marsch Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0168 Reinlender  Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0169 Polka Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0170 Amerika-Norge, festmarsj Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0171 The Merry Singer Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0172 Polka La Rose Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0173 Fremover Marsch Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0174 Knold & Tott, reinlender Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0175 Sømans Vals Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0176 Reinlender Borger Kristoffersen
samnot-0177 Carusel Polka Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0178 Schottisch Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0179 Karlskoga valsen Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0180 Det er natt Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0181 Kostervalsen Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0182 Styrmannsvalsen Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0183 Regatta Gallop Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0184 Masurka Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0185 Finska valsen Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0186 Tøffelhelten, polka Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0187 Storm Gallop Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0188 Vals Borger Kristoffersen (arr.)
samnot-0189 Masurka Borger Kristoffersen
samnot-0190 Ballett Polka Borger Kristoffersen
samnot-0191 Reinlender C.B. Achermann
samnot-0192 7.juni, vals ukjent
samnot-0193 Nytaars vals Anders Fossesholm
samnot-0194 Limfa Masurka Borger Kristoffersen (arr.)