Privatarkiv - Øvre Eiker
 

Denne oversikten omfatter både arkiver som er avlevert til Eiker Arkiv som gave og arkiver som er deponert, slik at eiendomsretten fortsatt ligger hos arkivskaperen. Det er også registrert enkelte arkiver som har vært deponert tidligere, men som nå oppbevares hos eieren.

Arkivnr. 1-27 var deponert Øvre Eiker kommune v/kulturkontoret før Eiker Arkiv ble stiftet. Det skal tas kontakt med arkivskaperne for å avklare eiendomsforhold og eventuelle klausuler på bruk av materialet, men inntil videre er disse arkivene ikke tilgjengelige for publikum. De øvrige arkivene er tilgjengelig i Eiker Arkivs lokaler på Vestfossen Bibliotek etter avtale.

 

 
Besøksadresse: Fossgata, 3320 Vestfossen
Telefon: 32 75 76 15 - 984 22 480
E-post: bent.ek@ovre-eiker.kommune.no
 
 
 Arkivnr.
Arkivskaper Årstall Reg. status
EA-
poe-0001
Vestfos Cellulosefabrik   Deponert - uordnet
EA-
poe-0002
Skotselv Cellulosefabrik   Deponert - uordnet
EA-
poe-0003
Bakke bondekvinnelag   Deponert - uordnet
EA-
poe-0004
Eiker brettseilerklubb   Deponert - uordnet
EA-
poe-0005
Eikernvassdragets interessentlag   Deponert - uordnet
EA-
poe-0006
Hokksund barneskole, foreldrelaget   Deponert - uordnet
EA-
poe-0007
Jeger-og fiskerforeningen Samhold   Deponert - uordnet
EA-
poe-0008
Hokksund tennisklubb   Deponert - uordnet
EA-
poe-0009
Haug bondekvinnelag   Deponert - uordnet
EA-
poe-0010
Kirken, Øvre Eiker   Deponert - uordnet
EA-
poe-0011
Hokksund pensjonistforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0012
Hokksund sanitetsforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0013
Vestfossen sanitetsforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0014
Fiskum sanitetsforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0015
Eiker bokforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0016
Buskerud bonde-og småbrukarlag   Deponert - uordnet
EA-
poe-0017
Hokksund husmorforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0018
Hokksund Jente-og Guttekorps   Deponert - uordnet
EA-
poe-0019
Hokksund Vel   Deponert - uordnet
EA-
poe-0020
Øvre Eiker HV-område   Deponert - uordnet
EA-
poe-0021
Bingselvas Fellesfløtning   Deponert - uordnet
EA-
poe-0022
Eker skytterlag   Deponert - uordnet
EA-
poe-0023
Hjemmestyrkene, gruppe 1412-2   Deponert - uordnet
EA-
poe-0024
Hokksund arbeiderforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0025
Nybyens vannverk   Deponert - uordnet
EA-
poe-0026
Vendelborg kirkeforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0027
Vestfoss fagforening   Deponert - uordnet
EA-
poe-0028
Vestfossen og Omegns Helselag 1905-1986

Ordnet

EA-
poe-0029
Vestfossen salongorkester 1944-1968

Ordnet

EA-
poe-0030
Fossesholm Brugsskole 1861-1911 Ordnet
EA-
poe-0031
Eker Dampsag & Høvleri 1918-1925 Ordnet
EA-
poe-0032
Vestfossen og Omegns Kvinneforening 1916-1923 Ordnet
EA-
poe-0033
Skotselv Meieri 1871-1960 Ordnet
EA-
poe-0034
Fiskum Meieri   Under ordning
EA-
poe-0035
Vestfossen Meieri   Under ordning
EA-
poe-0036
Hokksund Meieri   Under ordning
EA-
poe-0037
Eiker Meieri   Under ordning
EA-
poe-0038
Mjøndalen Meieri 1940-1977 Ordnet
EA-
poe-0039
Krokstad Meieri 1898-1963 Ordnet
EA-
poe-0040
Hellefos Fagforening 1906-1954 Ordnet
EA-
poe-0041
Vestfossen stangjernshammer   Oppbevares privat
EA-
poe-0042
Fredfos tekstilarbeiderforening   Uordnet
EA-
poe-0043
Sanden Hotell 1933-1944

Ordnet

EA-
poe-0044
Gamlemøllen, Vestfossen 1859-1868 Ordnet
EA-
poe-0045
Skotselv Cellulosearbeiderforening 1921-1978 Ordnet
EA-
poe-0046
Eiker-Revyen 1932-1932 Ordnet
EA-poe-0047 Eiker Historielag 1948-1995 Ordnet
EA-
poe-0048
Dørja Ski-og Båtklubb 1976-1982 Ordnet
EA-poe-0049 Vestfossen Mannskor 1933-1957 Ordnet
EA-poe-0050 Buskerud Folkehøgskole - Heimtun   Uordnet
EA-
poe-0051
Vestfossen og Omegns Vel   Uordnet
EA-
poe-0052
Vestfossen Jente-og Guttekorps   Uordnet
EA-
poe-0053
Eiker Spellemannslag   Uordnet
EA-
poe-0054
Eiker Orkesterforening   Uordnet
EA-
poe-0055
Drammensvassdragets Slip-og Cellulosetømmerkjøperes Forening   Uordnet
EA-
poe-0056
Fossesholm (gnr.39)   Uordnet
EA-
poe-0057
Vestfossen Hornmusikkorps   Uordnet
EA-
poe-0058
Mallorca-gruppa 1984-1989  
EA-
poe-0059
Skomaker Kristian Thorsen    
EA-
poe-0060
Vestfossen Dampsag    
EA-
poe-0061
Holmen-Hellefos, A/S   Uordnet
 
 
 
Dokumentsamlinger
 
Eiker Arkiv har også mottatt en god del lokalhistorisk dokumentasjon som består av kopier eller avskrifter fra originale dokumenter, samt eventuelt kommentarer fra dem som har samlet stoffet. Dette kan for eksempel være slektshistoriske notater eller stoff om et bestemt emne eller geografisk område. De større dokumentsamlingene er registrert for seg, mens enkeltdokumenter er nummerert fortløpende i en egen samling.
 
SAMDOK Sameia Dokumentarkiv
BYGDEBOK Materiale fra bygdebokarbeidet 1991-94
LOE Harald Loes notater vedr. slekter fra Eiker
HOLM Ellen Holms notater vedr. slekter fra Eiker
 
 
 
Andre institusjoner som oppbevarer privatarkiver fra Øvre Eiker:
 
DRAMMENS MUSEUM
 
Eiker Arkiv har gjennomgått Drammens Museums kartotekkort over privatarkiver som oppbevares av museet. Dette er registrert i en egen katalog. Navn og emneord knyttet til materialet vil etter hvert bli registrert i Eiker Arkivs lokalhistoriebase
 
RIKSARKIVET  
  Hassel Jernverk
KATALOG
 
STATSARKIVET KONGSBERG
  Eiker Kobberverk
KATALOG
Ruuds samlinger
KATALOG
Øvre Ekers Grundlovsforening
KATALOG
 
ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV
  Fiskum Skog-og Landarbeiderforening
KATALOG
Haugsund Arbeiderforening
KATALOG
Vestfossen Kommunistiske Ungdomslag
KATALOG
Øvre Eiker lag av NKP
KATALOG
Øvre Eiker SF
KATALOG
Øvre Eikers veiarbeiderforening
KATALOG
 
SØK OGSÅ I SAMKATALOGEN FOR PRIVATARKIVER