SAMDOK

(Sameia Dokumentsamlinger)

 
 
 

Dette er en samling av historiske dokumenter som har havnet i Eiker Arkiv, men som ikke tilhører noe bestemt arkiv, eller som er kopier eller av skrifter av dokumenter fra andre arkiver. Det kan være enkeltstående originaldokumenter av ukjent opphav, men oftest er det snakk om sekundærkilder som ikke er offentliggjort i bokform. Dette kan for eksemepl være notater fra slektsgranskere og lokalhistoriske forfattere, eller transkripsjoner av originalkilder.

Det arbeides med å tilrettelegge dette materialet for internett, blant annet gjennom Digitalarkivet. Noe av materialet er lagt ut her, men det gjenstår fortsatt mye jobb med korrekturlesning og tilpasning til standarder som kan brukes på nettet. Vi velger derfor å tilby publikum å laste ned det halvferdige materialet her, i form av tekstfiler, regneark, pdf eller andre filtyper. I mange tilfeller vil det også være enklere å foreta sorteringer og søk i filer som er lastet ned på harddisken enn i store databaser på internett.

Vi gjør oppmerksom på at mange av disse transkripsjonene i utgangspunktet er ment til personlig bruk, og at de derfor kan være ufullstendige og inneholde mange skrivefeil, forkortelser o.s.v. Vi håper likevel at mange kan ha nytte av dem.

 
Besøksadresse: Fossgata, 3320 Vestfossen
Telefon: 32 75 76 15 - 984 22 480
E-post: bent.ek@ovre-eiker.kommune.no
 
Skattematrikkel 1723 Transkribert av Bent Ek fra mikrofiche på Statsarkivet på Kongsberg. Tallene for skattetakstene er ikke lagt inn - dette vil muligens bli gjort ved en seinere anledning.
Excel 2000
200 kB

Matrikler
(1838 - 1887)
Utarbeidet av Bent Ek på grunnlag av de trykte matriklene fra 1838 og 1887. Viser sammenhengen mellom "gamle matrikkelnummer" (før 1838), "nye matrikkelnummer" og løpenummer (perioden 1838-87) og dagens gårds-og bruksnummer. Matrikkelforarbeidet fra 1950 er også lagt inn.
Excel 2000
4,7 MB

Folketellingen 1801 Avskrift v/Bent Ek etter gjengivelsen i Eikerminne 1949-1950-1957.
Excel 2000
1,2 MB

Folketellingen 1865 Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved protokoller ved Øvre Eiker Bibliotek. Avskriften er ikke korrekturlest.
Excel 2000
2,1 MB

Folketellingen 1875 Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarikivet. Avskriften er ikke korrekturlest.
Excel 2000
2,7 MB

Folketellingen 1891 Avskrift v/Bent Ek etter originaler ved Riksarikvet. Avskriften er ikke korrekturlest.
Excel 2000
2,4 MB

Folketellingen 1900 Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarikivet. Avskriften er ikke korrekturlest.
Excel 2000
3,2 MB

Jordkommisjonen 1803 Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarkivet. Avskriften er ikke korrekturlest.
Excel 2000
1,0 MB

Døpte 1683-ca.1870 Avskrift v/Gotisk gruppe fra 1683 til ca.1800 og ved Arnt Hole fra ca.1800 til ca.1870. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek.
Excel 2000
7,9 MB

Konfirmerte 1739-ca.1870 Avskrift v/Gotisk gruppe fra 1739 til ca.1800 og ved Arnt Hole fra ca.1800 til ca.1870. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek.
Excel 2000
3,1 MB

Viede 1689-ca.1870 Avskrift v/Gotisk gruppe fra 1689 til ca.1800 og ved Arnt Hole fra ca.1800 til ca.1870. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek.
Excel 2000
2,4 MB

Begravede 1689-ca.1870 Avskrift v/Gotisk gruppe fra 1734 til ca.1807. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek.
Excel 2000
1,6 MB

DOKUMENTER FRA "GOTISK GRUPPE"
 
sia-0018a Intervju med Karl Svartskuren, del 1
mp3
sia-0018b Intervju med Karl Svartskuren, del 2
mp3
sia-0025 Intervju med Bjørn Svartskuren
mp3