Materiale i kommunearkivene
 
Interkommunalt Arkiv (IKA) på Kongsberg oppbevarer materialet fra kommunearkivene i Øvre- og Nedre Eiker som er eldre enn ca.1970. Materialet er tilgjengelig på lesesalen hos IKA Kongsberg. Det er utarbeidet en papirkatalog over dette materialet. Eiker Arkiv har planer om å digitalisere denne katalogen og registrere innholdet med søkeord i den lokalhistoriske basen.
 
Interkommunalt Arkiv på Kongsberg oppbevarer de kommunale arkivene fra Øvre Eiker som er eldre enn ca.1970. Vi har fått kopi av disse katalogene, og disse er nå skannet og lagt ut på nettet. Materialet er tilgjengelig på lesesalen hos IKA Kongsberg.

KATALOG: ØVRE EIKER KOMMUNEARKIV
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over de dokumentene som ble funnet i januar 2001 på loftet på Tingstua i Hokksund, der det var brukt som isolasjon i gulvet. Det viste seg å inneholde materiale fra blant annet skolevesen og fattigvesen, Ekers Sparebank og Selskabet for Egers Vel. Materialet oppbevares nå av Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker. Det skal etter hvert katalogiseres og sorteres, og det som omfatter kommunale saker vil bli overført til Interkommunalt Arkiv på Kongsberg. Foreløpig er det utarbeidet en foreløpig oversikt over Tingstuafunnet.

KATALOG: TINGSTUAFUNNET