Kartregister
 
Besøksadresse: Rådhuset, 3300 Hokksund
Telefon: 984 22 480
E-post: bent.ek@eiker.org
 
1949

Steins oppmåling: Hokksund (jpg-fil, 41 MB - bør lastes ned)

Kartet er satt sammen digitalt av flere kartblad. Unøyaktigheter vil derfor forekomme.

1949

Steins oppmåling: Vestfossen (jpg-fil, 19 MB - bør lastes ned)

Kartet er satt sammen digitalt av flere kartblad. Unøyaktigheter vil derfor forekomme.

1949

Steins oppmåling: Skotselv (jpg-fil, 26 MB - bør lastes ned)

Kartet er satt sammen digitalt av flere kartblad. Unøyaktigheter vil derfor forekomme.