Eiker Kulturminneregister
Bygdeborger
 
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over bygdeborger på Øvre-og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds-og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 
 

Automatisk fredet

Gnr/bnr Beskrivelse

Digitalkart

Kildebase

Askeladden