Kulturminneregister for Eiker
Hulveier
 
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over hulveier på Øvre-og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds-og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 
Hulvei ved Hoen
78/1; 78/2; 78/5; 78/33 Dette må ha vært en viktig ferdselsvei mellom sundstedet ved Hokksund og gården Øvre Hoen, som må ha hatt en viktig posisjon i bygda i jernalder og vikingtid (jfr. Hoen-skatten). Veien kan følges over en strekning på 800 meter, fra Øvre Hoen ned til Hellefossveien der Hoenselva løper ut i Drammenselva.

Digitalkart

Kildebase