Kulturminneregister
Håndverkstradisjoner
 
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over håndverkstradisjoner som er registrert i Øvre-og Nedre Eiker, gruppert etter type.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 
Eikerplomma
Registrert
54/1; 57/1 Plommesort som er særegen for Eiker, muligens med røtter flere hundre år tilbake i tiden. Var tidligere utbredt på Eiker, men dyrkes nå bare noen få steder. De seinere årene har Kolberg gård og Nøstetangen glass samarbeidet om ulike tiltak for å sette fokus på eikerplomma, slik at den ikke skal dø ut. Presentert som "Månedens kulturminne" i desember 2006.

Digitalkart

Kildebase


Furuhekker på Hagaøya
Registrert
107/7; 107/9; 107/21; 107/25; 109/8; 109/10; 109/64; 110/20; 110/55; Flere steder på øya ses det lange rader av furuer som er plantet på linje. De fleste av dem markerer eiendomsgrenser og er trolig plantet tidlig på 1900-tallet..

Digitalkart

Kildebase