EIKER STEDSNAVNREGISTER
 
 
 
A.J.Horgens vei 625 - 
37/
32V 5xxxxx 6xxxxxx

Veinavn i Krokstadelva. Oppkalt etter ordfører og stortingsmann Anders Jensen Horgen.

Adamsløkken 625 -
28/8
32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert av Muri som husmannsplass i 1875. Bnr.8 under Søndre Nedberg i 1950-matrikkelen.
AIL-bakken 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Hoppbakke ved Solbergelva, bygd 1938-39 og revet 1942-43. Kalles også Tjurueldbakken eller Tjurueldkollen.
Aker

624 - 19;
77/60 m.fl.

  Navne-og matrikkelgård på Øvre Eiker (gnr.19). Se Åker
Aker 625 - 37/154 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Lysaker i Krokstadelva.
Aker 625 - 37/264 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Lysaker i Krokstadelva.
Akerheim 624 - 21/14 32V 5xxxxx 6xxxxx Boligeiendom under Bryn sør for Hokksund, Volstadveien 51.
Akerheim 624 - 21/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx Boligeiendom under Bryn sør for Hokksund, Leirvangen 7.
Akerheim 624 - 50/47 32V 5xxxxx 6xxxxxx Boligeiendom på Fåsenjordet, Ødegårdskroken 25, nordvest for Vestfossen sentrum.
Akerheim 625 - 13/110 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Solløs i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Akerholt 624 - 170/9 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Søndre Holte i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Akerholt øvre 624 - 170/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Søndre Holte i 1950. Skatteskyld 7 øre.
Akerholt 625 - 13/140 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Solløs i 1950. Skatteskyld 3 øre
Akerheim 625 - 13/276 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Solløs i 1950. Skatteskyld 4 øre
Akerro 624 - 50/68 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Fåsen i 1950. Skatteskyld 9 øre.
Akersborg 624 -
77/4
32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 7 mark 83 øre.
Akersborg nedre 624 - 77/63 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 71 øre.
Akersborg nedre II 624 - 77/493 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Akertun 624 - 77/551 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegårdi 1950. Skatteskyld 4 øre.
Akervoll 624 - 50/41 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Fåsen øvre i 1950. Skatteskyld 27 øre.
Akervoll 625 - 13/109 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Solløs i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Akervoll 2 624 - 50/65 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Øvre Fåsen i 1950. Skatteskyld 9 øre.
Akervoll I 624 - 50/84 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Øvre Fåsen i 1950. Skatteskyld 3 øre.
Akre 624 - 77/542 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Akselplass 624 - 105/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Sanden i 1950. Skatteskyld 7 øre.
Akselvold 625 - 42/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Lille Stenset i 1950. Skatteskyld 5 øre. 
Alfarheim 624 - 189/82 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ulleland i 1905 og 1950. Skatteskyld 3 øre. Også registrert av Muri.
Alfheim 624 - 13/23 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nedre Skistad i 1950. Skatteskyld 3 øre.
Alfheim 624 - 17/46 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Østre Loe i 1950. Skatteskyld 2 øre.
Alfheim 624 - 27/24 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Arneberg i 1950. Skatteskyld 22 øre.
Alfheim 624 - 50/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Øvre Fåsen i 1905 og 1950. Skatteskyld 10 øre.
Alfheim 624 - 77/84 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1905 og 1950. Skatteskyld 12 øre. Også registrert av Muri.
Alfheim 624 - 77/554 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Alfheim 624 - 79/56 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nedre Hoen i 1950. Skatteskyld 9 øre.
Alfheim 624 - 96/35 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ullern i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Alfheim 624 - 96/41 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ullern i 1950. Skatteskyld 6 øre.
Alfheim 624 - 186/25 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Daler i 1905 og 1950. Skatteskyld 4 øre. Også registrert av Muri.
Alfheim 624 - 186/41 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Daler i 1905 og 1950. Skatteskyld 8 øre. Også registrert av Muri.
Alfheim 625 - 10/81 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Mellom Rygg i 1950. Skatteskyld 1 øre.
Alfheim 625 - 13/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Solløs i 1950. Skatteskyld 3 øre. Også registrert av Muri og Hammerborg (s29).
Alfheim 625 - 15/224 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nordre Viken i 1950. Skatteskyld 3 øre.
Alfheim 625 - 37/158 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Lysaker i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Alfstad 625 - 38/108 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Krokstad i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Alfstad 625 - 40/56 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Søndre Eknes i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Alisenberg 625 - 40/33 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Søndre Eknes i 1950. Skatteskyld 12 øre.
Allfarstaupet 624 - 1,2 og 3 32V 5xxxxx 6xxxxxx Stedsnavn under Horne, registrert av Foss (s22). Gårds-og bruksnummer er ikke angitt.
Almelund 624 - 35/31 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Hedenstad i 1950. Skatteskyld 16 øre.
Alstad 624 - 153/29 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Øvre Fiskum i 1950. Skatteskyld 6 øre.
Alvstad 624 - 153/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert av Muri som eiendom under Øvre Fiskum.
Amager 624 - 77/297 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 2 øre.
Ammerud 624 - 164/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nevnt i 1886-matrikkelen som underbruk av Myre (gbnr.164/1). Se også Amundrud under Stenset.
Amtmannsjota 624 - 78-79 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert som gårdsnavn under Hoen av Foss (s100).
Amundrud 624 - 77/97 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1905 og 1950. Skatteskyld 5 øre. Registrert av Muri som Amundrød.
Amundrud 624 - 77/355 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 33 øre.
Amundrud 624 - 77/446 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Haug prestegård i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Amundrud 624 -
88/
32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert som jordstykke under Stenset av Foss (s109). Jfr. Ammerud under Myre.
Amundrud 624 - 96/46 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ullern i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Amundrud 625 - 29/30 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nordre Nedberg i 1950. Skatteskyld 2 øre.
Amundrud 624 - 100/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nordre Hobbelstad i 1950. Skatteskyld 5 øre,
Amundrud 624 - 174/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Øvre Borge i 1950. Skatteskyld 3 øre.
Amundrudtjern 624 - 88/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Tjern under Stenset, registrert av Foss (s109).
Amundsenberget 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Steinbrudd og danseplass, registrert av SiB. Der hvor avishusene ligger på Vinnes.
Amundsløkken 624 - 189/59-60 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ulleland i 1886, 1905 og 1950 (Amundsløkken og Hængsleløkken). Også registrert av Muri.
Amundsløkken 624 - 189/60 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Ulleland i 1886, 1905 og 1950 (Amundsløkken og Hængsleløkken). Også registrert av Muri.
Andersberget 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert av Hammersborg (s9) som stedsnavn på Nedre Eiker. Gårds-og bruksnummer er ikke oppgitt.
Andersbo 624 - 100/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Nordre Hobbelstad i 1950. Skatteskyld 6 øre.
Andersgård 625 - 17/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Bråta i 1950. Skatteskyld 5 øre.
Andersmo 624 - 17/74 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Østre Lo i 1950. Skatteskyld 2 øre.
Anderson-bakken 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Hoppbakke mellom Vinneslia og Vinnesbråtan. Registrert av SiB.
Anderstykke 625 - 33/88 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Korshorgen i 1950. Skatteskyld 3 øre.
Andre Åserudbekk 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Stien fra bygda krysser bekken på tre steder. Dette er andre kryssingssted. Ved bro på lysløypa. Registrert av SiB.
Anemoneveien 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Veinavn på Nedre Eiker, registrert av Hammerborg (s17).
Anfinnsplass 624 -
36/
32V 5xxxxx 6xxxxxx Stedsnavn under Besseberg, registrert av Foss (s109).
Anfinnsplass 624 - 153/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx Boplass og eiendom under Fiskum i 1950. Skatteskyld 12 øre. Registrert av Homlebekk som boplass i 1814. Kartfestet av Thorkildsen. Registrert av Muri som Anfindspladsen [anfinnsplassn (i)].
Anfinsplassen 624 - 153/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx Se Anfinnsplass.
Ankertorget 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Krysset bilveien/veien ned til Solbergsetra. Etter utsagnet "Her er det jaggu mer trafikk enn på Ankertorget…" da det kom en elgfamilie tuslende....... Registrert av SiB. Bilde
Annaro 625 - 50/24 32V 5xxxxx 6xxxxxx Eiendom under Store Vinnes i 1950. Skatteskyld 4 øre.
Annebakksletta 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert som stedsnavn på Nedre Eiker av Hammersborg (s26).
Annehaven 625 - 16/113 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert som stedsnavn på Nedre Eiker av Hammerborg (39).
Annemarigryta 624 - 1,2, 3 32V 5xxxxx 6xxxxxx Registrert som stedsnavn under Horne av Foss (s58; 78). Gårds.og bruksnummer er ikke oppgitt.
Anton Engens vei 625 - 13/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Veinavn på Nedre Eiker, registrert av Hammerborg (s28).