EIKER STEDSNAVNREGISTER
 
 
 
M.O.Ornings vei 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s75625NE 2-2
Madsehagen 624 - 61/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen615Berg624ØE 1-8CF 041Ruin
Madsepladsen 624 - 163/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953163Lundteigen624ØEmasseplassen (i)1875 husmannspl under Lundteigen
Madseplassen 624 - 163/1,2 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen1631,2Lundteigen624ØE 3-6CF 041Ruin
Magnheim 625 - 37/117 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 10 øre
Maihaug 625 - 38/88 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Krokstad0 mark 06 øre
Mainsehar 2 625 - 13/185 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Mainsskar (overstrøket)Solløs0 mark 05 øre
Mainssar 625 - 13/142 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solløs0 mark 04 øre
Malinestua 625 - 39/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195339Eknes nordre625NEmalleinestua (i)1875 bustad under Eknes nordre. Budda då Malene Haakonsdtr der
Malmjordet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s9625NE 1-1
Malmmyrene 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s16625NE 1-2/1-3/1-4
Malmteige 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s144?624ØE 1/2
Malmvegen 624 - 36-37-38 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s9536-37-38Besseberg/Såsen624ØE 1-4
Mandal 624 - 18/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531827Loe vestre624ØE
Mandal 624 - 18/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19051827Loe vestre624ØE 1-2
Manheim 624 - 17/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lo østre0 mark 75 øre
Manheim 624 - 17/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953175Loe østre624ØE
Manheim 624 - 17/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1905175Loe østre624ØE 1-2
Manheim 624 - 79/50 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hoen nedre0 mark 05 øre
Mannberget 624 - 59-60 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s10559-60Hals624ØE 1-8
Manuelstua 625 - 14/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195314Viken søndre625NEmanuelstua (i)Her budde i 1875 Emanuel Jonsen. Ligg i Mjøndalen
Marheim 625 - 37/163 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 04 øre
Maribrenna 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx J.Kristensen624ØE 2-4
Mariebakken 625 - 17/46 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s421746Bråten625NE 1-3
Marienlyst 625 - 37/116 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 08 øre
Marienlyst 625 - 5/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Narverud nordre0 mark 13 øre
Marienlyst 625 - 5/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Narverud nordre0 mark 02 øre
Marienlyst 625 - 5/15-16 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953515-16Narverud nordre625NE
Marienlyst 625 - 5/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s6516Narverud nordre625NE 1-1
Marijordet 624 - 73/44 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Sem0 mark 42 øre
Marijordet 624 - 73/44 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19537344Sem624ØE
Marijordet 624 - 73/44 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18867344Sem624ØE 2-2
Marijordet 625 - 6/6 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s966Daler søndre625NE 1-1
Mariløkken 624 - 146/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen1463Bakkerud624ØE 3-5CE 040Ruin
Mariskobakken 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s17625NE 1-4
Maristien 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivBilderØst for Langevann, til dels meget bratt. Stien til Mari fra Finnemarka.
Maristua 625 - 37/237 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 09 øre
Maristua 625 - 37/237 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s7437237Lysaker625NE 2-2
Maristua 625 - 45/166 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 01 øre
Maristua 625 - 48/51 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Vinnes nordre0 mark 01 øre
Maristusletta 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s87Modum
Maristølen 625 - 45/185 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 07 øre
Maritplassen 624 - 80/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s109,12980Stuverud624ØE 2-3
Maritplassen 624 - 86/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195386Grøsland624ØEmaritsplassn (i)1875 h.pl under Grøsland
Marivann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 6129; CH 042-5-2/A3marivann
Marivann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s88625NE 2-2/3-1
Marivann, Vesle 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 6130; CH 042-5-1/G3vesjle marivannLike ved Marivann
Marivann, Vesle 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 6130; CH 042-5-1/G3
Marivanna 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx K.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEmarivannaStore og Vesle Marivann
Marivannet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945625NEEiker F 35 ØmarivanneTo vatn på auståsen
Marivannet Vesle 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx K.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEvesjle marivanneStore og Vesle Marivann
Marivannet, Store 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx K.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEstore marivanneStore og Vesle Marivann
Marivannsjota 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivJot / søkk fra Marivann ned langs Gladbakk til bygda.
Markveien 625 - 13/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s2913Solløs625NE 1-3
Marlov 625 - 13/280 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solløs0 mark 04 øre
Marte Håråkeren 624 - 1,2 og 3 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s109 1,2 og 3 Horne624ØE 1-1
Martekulpen 625 - 16/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s4016Korsgården625NE 1-3
Martnerud 624 - 115/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Homlebekk115Fossesholm624ØE 1-5Boplass1752
Maryville 625 - 38/81 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Krokstad0 mark 03 øre
Maskinløkken 624 - 186/40 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950A/S Clausen, Kaldager & CoDaler0 mark 04 øre
Maskinløkken 624 - 186/40 32V 5xxxxx 6xxxxxx m190518640Daler624ØE 4-3
Mastebo 625 - 38/85 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Krokstad0 mark 06 øre
Mastebo 625 - 38/85 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s793885Krokstad625NE 2-2
Mastebogen 624 - 115/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953115Fossesholm624ØEmasstebogen (i)1875 leigl.br under Fossesholm. Oftast kalla berre Bogen. Ligg ved Eikeren. Mastebogen vert helst brukt som namn på ein skog
Mastebogen 624 - 115/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Homlebekk115Fossesholm624ØE 1-5Boplass1745
Mastebogen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen624ØE 3-3Ruin
Mastebogen skole 624 - 115/33 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Øvre Eiker KommuneFossesholm0 mark 03 øre
Mastebru 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s50,91?624ØE 2-4
Mastebråtan 624 - 180/31 32V 5xxxxx 6xxxxxx m188618031Sønju624ØE 4-2
Mastebråten 624 - 180/31 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ingeborg O. SønjuSønju0 mark 32 øre
Mastebråten 624 - 180/31 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195318031Sønju624ØE
Mastebråten 624 - 180/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953180Sønju624ØEmastebråtan (i)Nedlagt husmannsplass under Sønju. Har truleg vore skog der
Masterenden (1/5) 624 - 39/26 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533926Fossesholm624ØE
Masterenden, 1/10 624 - 39/30 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533930Fossesholm624ØE
Masterenden, 1/10 624 - 39/32 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533932Fossesholm624ØE
Masterenden, 1/10 av 624 - 39/30 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19501/10 av masterennen m.m.Fossesholm1 mark 04 øre
Masterenden, 1/10 av 624 - 39/32 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19501/10 av masterennenFossesholm1 mark 02 øre
Masterennen 624 - 39/26,30-32,41 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18863926,30-32,41Fossesholm624ØE 1-5
Mastestykket 624 - 26/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s37,91,12826Smørgrav624ØE 1-3
Matdalstykket 624 - 171/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861714Holte mellom624ØE 4-1
Matheastykket 625 - 17/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Bråten0 mark 01 øre
Mattheastykket 625 - 17/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s421715Bråten625NE 1-3
Mattiastua 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s15625NE 1-2/1-3/1-4
Maurhaugen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1814 IV 5234; CG 043-5-1/C2mævverhæven
Maurhaugen 625 - 37/81 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 02 øre
Maurhaugen 625 - 37/81 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s743781Lysaker625NE 2-2
Maurroa 624 - 86/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s12186Grøsland624ØE 2-3
Maurstad 625 - 30/63 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Temte øvre0 mark 04 øre
Maurtua 625 - 16/65 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Korsgården0 mark 01 øre
Maurvoll 625 - 45/377 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 01 øre
Mauråsen 625 - 45/137 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg1 mark 50 øre
Mauråsen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s99625NE 2-2/3-1
Mauråsen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivNordre lia i Tretjernsåsen, fra Kringla til Solbergsetra.
Meieriløkken 624 - 77/147 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 01 øre
Meieriløkken 624 - 79/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hoen nedre0 mark 04 øre
Meieriløkken 624 - 79/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19537910Hoen nedre624ØE
Meieriløkken 624 - 79/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19057910Hoen nedre624ØE 2-2
Meieritomten 1 625 - 15/216 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 03 øre
Meieritomten 2 625 - 15/217 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 01 øre
Meieritomten 3 625 - 15/218 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 04 øre
Meieritomten 4 625 - 15/229 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 01 øre
Meierstad 625 - 36/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenberg0 mark 04 øre
Meierstad 625 - 36/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s713638Stenberg625NE 2-1
Meierstad 625 - 36/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533638Stenberg625NE