EIKER STEDSNAVNREGISTER
 
 
 
Rabergrenna 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NE/LierM711; 1814 IV 6036; CH 044-5-3/F4Se Rauberga. Kilde: ØK
Ragnerud 625 - 38/91 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Krokstad0 mark 21 øre
Ragnerud 625 - 38/91 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s793891Krokstad625NE 2-2
Ragnhaug 624 - 50/78 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Fåsen øvre0 mark 03 øre
Ragnhildsrud 625 - 37/134 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 05 øre
Ragnhildsrud 625 - 42/12 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenset lille0 mark 05 øre 
Ragnhildstjern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s13,109,129?624ØE 1-8/2-3
Ragnhildstølen 625 - 49/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Vinnes lille0 mark 01 øre
Rakkestad 624 - 169/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Eivind RakkestadRakkestad11 mark 80 øre
Rakkestad 624 - 169/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531691Rakkestad624ØErakkesta (på)
Rakkestad 624 - 169/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861691Rakkestad624ØE 4-1
Rakkestad 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øraksta Vanleg gardsnamn på flatbygden
Rakkestad nedre 624 - 169/13 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Leif RakkestadRakkestad10 mark 96 øre
Rakkestad sag 624 - 189/52 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 30 øre
Rakkestad sag 624 - 189/52 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195318952Ulleland624ØE
Rakkestad sag 624 - 189/52 32V 5xxxxx 6xxxxxx m188618952Ulleland624ØE 4-3
Rakkestadeie 624 - 169/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19051692Rakkestad624ØE 4-1
Rakkestadeiet 624 - 169/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531692Rakkestad624ØE
Rakkestadfoss 624 - 170/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Eivind RakkestadHolte søndre0 mark 12 øre
Rakkestadseter 624 - 169/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953169Rakkestad624ØErakkestasetra (i)1875 ubebodd
Rakkestadsetra 624 - 169/13 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen16913Rakkestad624ØE 4-1CE 043Ruin
Rakkestadsetra 624 - 169/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx 169Rakkestad624ØE4,5 km V for Rakkestad, 373 moh, på kartet, i bruk, alm seter
Rakkestadsetra 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 Ørakstasætra
Rakkestadsæter 624 - 169/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953169Rakkestad624ØE
Rakkæklevene 625 - 14-15 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3014-15Viken625NE 1-3
Rambergplass 624 - 61/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Homlebekk61Berg624ØE 1-8Boplass1759Foresl†s som navn v/Svartskuren  RM Torsten Halstensen Ramberg
Rambergstua 624 - 31/6 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen316Hole624ØE 1-4CF 041Ruin
Ramla 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØramlaKan ikkje vera anna enn folkespråket sitt ved: ramle, falle
Ramla 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s62?624ØE 4-1/4-2
Ramstad 625 - 45/119 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 10 øre
Rangar Raanås vei 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s17625NE 1-2/1-3/1-4
Ranglebekkbråten 624 - 177/21 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ring TeigenVestby0 mark 10 øre
Ranvik 624 - 102/60 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hokksund0 mark 06 øre
Raseråsen 624 - 1,2 og 3 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s87,1301,2 og 3 Horne624ØE 1-1
Raset 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s62625NE 1-6
Rasmusplassen 624 - 63-64-65-66-67 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s11063-64-65-66-67Ås624ØE 2-1
Ratun 625 - 45/345 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 01 øre
Rauberga 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NE/LierM711; 1814 IV 6036; CH 044-5-3/F4rævbærjaFra Bordvika og et godt stykke mot Damvika blei åsen ned mot Glitre kalt Rauberga. Var mye rødt i fjellet her. Åsen var bratt, og ut åsen gikk ei renne hvor tømmeret blei rent ned i vannet. ØK har feilaktig Rabergrenna
Rauberga 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s95625NE 2-2/3-1
Raudal 624 - 185/27 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Leif og Eivind RakkestadHære0 mark 10 øre
Raudbakk 624 - 100-101 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s29,115,138100-101Hobbelstad624ØE 2-4
Raudrota 624 - 28-29-30 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s65,11528-29-30Røkeberg624ØE 1-4
Raukleiv 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1714 I 5236; CG 044-5-3/B4rævklæjvet bratt sted i åsen hvor tømmeret måtte rennes ut. Mye rødt fjell her
Rauvkleiv 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen624ØE 3-3
Ravnekroken 625 - 16/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s4116Korsgården625NE 1-3
Regnmåler´n 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivBildeNedbørmåler.Oppsatt antagelig i 1920-åra i forbindelse med dammane. Ble trolig tømt og driftet av damvokteren. Nord for stien mot Tretjernsåsen fra dammane.Her ble det arrangert utfor-renn med start på Tretjernsåsen forbi regnmåler`n og ned på dammen. Radio-forbindelse fra start til mål. Losje Bikuben hadde utfor-renn i Påsken i 1930-40 åra."Kommunistrenn" i slutten av 1940-åra.
Reiarheim 624 - 39/202 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Fossesholm0 mark 08 øre
Reiersrud 624 - 182/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Gulbrand SveåsReiersrud2 mark 40 øre
Reiersrud 624 - 182/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531821Reiersrud624ØErørsru (på)
Reiersrud 624 - 182/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861821Reiersrud624ØE 4-3
Reiersrud 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øreiærsru
Reiersrud midtre 624 - 182/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Fillip ReiersrudReiersrud0 mark 04 øre
Reiersrud nedre 624 - 182/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Gulbrand SveåsReiersrud0 mark 68 øre
Reintom 625 - 36/34 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenberg0 mark 03 øre
Reintom 625 - 36/34 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533634Stenberg625NE
Reinvold 624 - 102/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hokksund0 mark 07 øre
Reinvoll 624 - 102/39 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hokksund0 mark 02 øre
Reinvoll I 624 - 102/67 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hokksund0 mark 01 øre
Reistad 624 - 17/26 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lo østre0 mark 02 øre
Reistad 624 - 17/62 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lo østre0 mark 06 øre
Reistad 624 - 72/23 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Røren0 mark 05 øre
Reistad 624 - 77/162 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ristad (overstrøket)Haug prestegård0 mark 03 øre
Reistad 625 - 10/67 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Rygg mellom0 mark 03 øre
Reistad 625 - 46/12 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud0 mark 15 øre
Remsa 625 - 14/135 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken søndre0 mark 01 øre
Remsa 625 - 14/135 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3214135Viken søndre625NE 1-3
Rennekastet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s50?624ØE 1-4
Rennekastet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s50?624ØE 1-8
Rennekastet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5931; CG 043-5-3/D5rennekasteBeliggenhet noe usikker. I den bratte åsen opp mot Kampenhaug. Sted hvor tømmeret måtte rennes ut fordi åsen var for bratt til å kjøre med hest
Rennekastet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivTømmerrenne ut fra Kampenhaug/Kulperåsen. Måtte bruke handmakt for å få tømmeret på gli.
Renningsåsen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1714 I 5334; CG 043-5-1/D2renningsåsenen bratt ås hvor tømmeret måtte rennes ut. Kunne ikke kjøre ut med hest
Renseanlegget 625 - 8/162 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s218162Rygg øvre625NE 1-2
Renseritomten 624 - 78/43 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hoen øvre0 mark 10 øre
Retiro 624 - 77/481 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 03 øre
Retiro II 624 - 77/487 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 05 øre
Retiro III 624 - 77/526 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 02 øre
Revehaugen 624 - 20/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s12120Volstad624ØE 1-3
Revehiet i Den gravne veien. 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivBilde
Revehiet øst for steinbruddet Jonsebrøttet. 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkiv
Revenga 624 - 39/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s12139Fossesholm624ØE 1-5
Riberplassen 624 - 84-85 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s3684-85Varlo624ØE 2-3
Riiseplassen 625 - 15/220 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3615220Viken nordre625NE 1-3
Riksvei 11 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s62625NE 1-6
Ring 625 - 43/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Herstrøm0 mark 05 øre
Ring 625 - 43/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19534315Herstrøm625NE
Ringen 624 - 155/21 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hagbart BakkerudDarbu søndre0 mark 04 øre
Ringmyr 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5732; CG 043-5-4/G2Kilde: ØK
Ringmyr 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s89625NE 2-2/3-1
Ringnes 625 - 45/367 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 07 øre
Ringnes 625 - 47/7 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Åserud0 mark 18 øre
Ringnes 625 - 47/7 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953477Åserud625NE
Ringstad 624 - 45/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lunde nordre0 mark 23 øre
Ringstad 625 - 14/262 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken søndre0 mark 01 øre
Ringstad 625 - 18/76 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Åsen0 mark 01 øre
Ringstad 625 - 46/59 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud0 mark 04 øre
Ringveien 625 - 15/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3615Viken nordre625NE 1-3
Riseplassen 625 - 15/220 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 03 øre
Riseplassen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945625NEEiker F 35 ØriseplassenMå vel sikte til ris = kratt
Ristilklippa 624 - 35/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s25,11835Hedenstad624ØE 1-4
Ristvedt 624 - 176/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Olaf KlausenRistvet1 mark 65 øre
Ristvedt 624 - 176/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Olaf GrannumRistvet1 mark 31 øre
Ristvedt 624 - 176/6 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Karl BorgeRistvet0 mark 07 øre
Ristvedt 624 - 176/8 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Otto StensrudRistvet5 mark 33 øre
Ristvedt 624 - 176/1,5-6,8-9 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861761,5-6,8-9Ristvedt624ØE 4-2
Ristvedt skog 624 - 176/21 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Karoline RøgebergRistvet0 mark 80 øre
Ristvedtsetra 624 - 176/8 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen1768Ristvedt624ØE 4-2CE 043Ruin
Ristvet 624 - 177/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531771Vestby624ØEressvett (på)
Ristvet 624 - 177/5-6 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531775-6Vestby624ØE
Ristvet 624 - 177/8 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531778Vestby624ØE
Ristvet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØresstvettMå vel sikta til ris=kratt
Ristvetsetra 624 - 176/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx 176Ristvedt624ØE3 km SV for Ristvet, ikk epå kart, ikke i bruk, alm seter, der står ei lita bordbu
Risør 624 - 18/51 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531851Loe vestre624ØE
Risør 624 - 18/51 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19051851Loe vestre624ØE 1-2
Risøra 624 - 101/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hobbelstad søndre0 mark 26 øre
Risøra 624 - 102/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s17,123102Hokksund624ØE 2-4