EIKER STEDSNAVNREGISTER
 
 
Udsigten 624 - 188/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861881Utsikten624ØE 4-3
Udsigten 624 - 188/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953188Utsikten624ØEi Udsigten
Udsigten 624 - 75/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953754Lilleås nedre624ØE
Udsigten 624 - 75/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1886754Lilleås nedre624ØE 2-2
Uhlløkka 625 - 13/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s2713Solløs625NE 1-3
Uleråsen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx J.Kristensen624ØE 2-4
Uleråsen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1814 IV 5430; CG 043-5-4/A5uleråsenMålføreforma av hulder er uler. Men: Ullern seter er like i nærheten
Ulevann 625 - 37/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s7237Lysaker625NE 2-2
Ulevann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s64625NE 2-2
Ulevann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivPå kart kalt Urdvann. Oppdemt sansynligvis pga industri langs vassdraget Sagelva.
Ullandsaga/Dørsjø 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen624ØE 3-4/3-5/3-6
Ullandsetermyra 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen624ØE 3-4/3-5/3-6
Ulleland 624 - 187/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861872Skotselv624ØE 4-3
Ulleland 624 - 189/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Karl S. SyllingUlleland26 mark 98 øre
Ulleland 624 - 189/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950StatsbaneneUlleland1 mark 08 øre
Ulleland 624 - 189/37 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 08 øre
Ulleland 624 - 189/68 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 05 øre
Ulleland 624 - 189/69 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 02 øre
Ulleland 624 - 189/70 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 01 øre
Ulleland 624 - 189/71 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 10 øre
Ulleland 624 - 189/72 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 01 øre
Ulleland 624 - 189/73 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 05 øre
Ulleland 624 - 189/104 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulleland0 mark 06 øre
Ulleland 624 - 189/108 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulleland0 mark 03 øre
Ulleland 624 - 189/1-2 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531891-2Ulleland624ØE
Ulleland 624 - 189/1-2,37 32V 5xxxxx 6xxxxxx m18861891-2,37Ulleland624ØE 4-3
Ulleland 624 - 202/104 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1905202104Knive søndre624ØE 4-4
Ulleren 624 - 96/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ullern med Kruke og Mælens laksefiskeri, Ullern (overstrøket)Ullern10 mark 43 øre
Ulleren med Kruke og Mælens laksefiskeri 624 - 96/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953961Ullern624ØEullærn (på)
Ullerens fiske i Drammenselva 624 - 96/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Hellefoss (overstrøket) og Ullerns fiske i Drammenselva (overstrøket)Ullern14 mark 94 øre
Ullerens fiske i Drammenselven 624 - 96/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19539611Ullern624ØE
Ullern 624 - 96/1-3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1886961-3Ullern624ØE 2-4
Ullern 624 - 96/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s4,71,134,14396Ullern624ØE 2-4
Ullern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØullærnGamalt gudefard
Ullernbakken 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx J.Kristensen624ØE 2-4
Ullernelva 624 - 96/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s14396Ullern624ØE 2-4
Ullernkippen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx J.Kristensen624ØE 2-4
Ullerns fiske 624 - 96/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19059611Ullern624ØE 2-4
Ullernsetra 624 - 96/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s8696Ullern624ØE 2-4
Ullernsetra (Nedrevollen) 624 - 96/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx 961Ullern624ØE3 km NA for Ullern, 216 moh, på kart, ikke i bruk, vår eller heimseter, nedl for 50 år siden
Ullernsetra (Øvrevollen) 624 - 96/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx 961Ullern624ØEUppå Ese, 5 km NA for Ullern, 500 moh, ikke på kart, ikke i bruk, alm eller langster, nedl lenge sidan
Ullernskogen 624 - 96/24 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ullern6 mark 93 øre
Ulvann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s89625NE 2-2/3-1
Ulvann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s94625NE 2-2/3-1
Ulvannet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945625NEEiker F 35 ØulvanneVatn 
Ulvannet 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx K.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEulevanneDet er urer rundt omkring
Ulverud 625 - 46/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud5 mark 16 øre
Ulverud 625 - 46/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud0 mark 15 øre
Ulverud 625 - 46/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud0 mark 04 øre
Ulverud 625 - 46/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953461Ulverud625NEulveru (i)
Ulverud 625 - 46/1-3 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953461-3Ulverud625NE
Ulverud 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s94625NE 2-2/3-1
Ulverud 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s96625NE 2-2/3-1
Ulverud 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s98625NE 2-2/3-1
Ulverud 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx K.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEulveru
Ulverud skog 625 - 46/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Ulverud1 mark 80 øre
Ulverudbakk 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 6137; CH-042-5-4/A3ulverubakkUlverud er gårdsnavn. En bratt bakke i Ulverud skau.
Ulverudbakk 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkivOmrådet fra der Skytterbaneveien slutter til Gladbakk-veien deler seg mot Midtstøkket. Etter gården Ulverud.
Ulvestad 624 - 77/166 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 02 øre
Ulvestudalen 624 - 78-79 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s94,13078-79Hoen624ØE 2-2
Ulvestuen 624 - 72/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Homlebekk72Røren624ØE 2-1Boplass
Ulvestuhaugen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s94?624ØE 2-3
Ulvik 624 - 202/122 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1905202122Knive søndre624ØE 4-4
Ulykka 624 - 71/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s6471Haugset624ØE 2-1
Underberg 624 - 189/90 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Olav MederudUlleland0 mark 02 øre
Underberg 624 - 189/90 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195318990Ulleland624ØE
Underberg 624 - 189/90 32V 5xxxxx 6xxxxxx m190518990Ulleland624ØE 4-3
Underhaugsetstykket 624 - 71/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haugset1 mark 08 øre
Underlandet 624 - 12 og 13 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s113,13012 og 13Skistad624ØE 1-1
Unionen 624 - 202/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx m190520238Knive søndre624ØE 4-4
Unionen 624 - 202/39 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195320239Knive søndre624ØE
Unnheim 624 - 202/157 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Birger JensenKnive søndre0 mark 07 øre
Urda 624 - 164/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s31164Myre624ØE 4-1
Urdeberget 624 - 61/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s3161Berg624ØE 1-8
Urdevannsveien 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711; 1814 IV 5531; CG 043-5-4/C5yttevannsvæjenSe Yttervannsveien
Urdevannsveien 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711;1814 IV 5732; CG 043-5-4/G3Se Vrangleveien
Urdevannsveien 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711; 1814 IV 5631; CG 043-5-4/E4ulevannsvæjenSkogsbilvei. Ble først bygd inn til Yttervannet og da kalt Yttervannsveien, siden ført videre innover til Urdevann og gjerne i dag kalt Urdevannsveien. Veien er i dag ført enda videre, til Vranglevann, og navnet Vrangleveien finnes på ØK.
Urdsdokka 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s31,128?624ØE 4-1
Urdvann 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s89625NE 2-2/3-1
Urevann(et) 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5831; CG 043-5-4/G4ulevann(e)Av ur, steinur, ei stor ur i den østre enden av vannet
Urholt 625 - 45/122 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 04 øre
Urmakerbråtan 624 - 86/6 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen866Grøsland624ØE 2-3CE 042Ruin
Urmakerbråtan 624 - 82/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx 82Bermingrud624ØEVonleg i nerleiken av Bermingrudsetra, ikke på kartet, ikke i bruk, Plass-seter. Nedlagtm seinare plass
Urmakerbråtan 624 - 87/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s9987Solberg624ØE 2-3
Urmakerbråten 624 - 87/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195387Solberg624ØEurmakerbråtan (i)Tidlegare h.pl under Solberg
Urstad 624 - 181/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953181Ødeskogen624ØEusjtaBustad? Under Ødeskogen. Ligg i ein fælt djup dal. Skulle ha vore skrive Alfstad?
Ursvannet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEKongsberg 14AulsvanneTjern. Det skal væra urder attmed vatnet. Ligg noko nord for Råtavann
Utby 624 - 202/89 32V 5xxxxx 6xxxxxx m190520289Knive søndre624ØE 4-4
Utenfjellskogen 624 - 1/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Horne søndre0 mark 36 øre
Utenfjellskogen 624 - 11/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenshorne2 mark 20 øre
Utengene 624 - 11/24 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenshorne1 mark 40 øre
Utgangen 625 - 15/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 01 øre
Utgangen 625 - 15/38 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531538Viken nordre625NE
Uthagan 624 - 45-46-47 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s11445-46-47Lunde624ØE 1-6
Utklekningsanstalten 625 - 8/76 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Rygg øvre0 mark 02 øre
Utsikt 624 - 11/46 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Stenshorne0 mark 01 øre
Utsikten 624 - 17/72 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lo østre0 mark 05 øre
Utsikten 624 - 188/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950RudmoenUtsikten0 mark 04 øre
Utsikten 624 - 189/144 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950De kristelige venner i BakkeUlleland0 mark 05 øre
Utsikten 624 - 27/16 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 14 øre
Utsikten 624 - 62/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s29 62Skjøl624ØE 1-8
Utsikten 624 - 75/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lilleås1 mark 48 øre
Utsikten 625 - 13/125 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solløs0 mark 04 øre
Utsikten 625 - 14/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3214Viken søndre625NE 1-3
Utsikten 625 - 20/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s4320Pålsåsen625NE 1-4
Utsikten 625 - 34/12 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Horgen søndre0 mark 09 øre
Utsikten 625 - 34/12 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s693412Horgen søndre625NE 2-1
Utsikten 625 - 38/66 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Krokstad0 mark 03 øre
Utsikten 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5628; CG 042-5-4/D2utsiktenPunkt frampå en bratt ås
Utsikten 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s9625NE 1-1
Utsikten 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s99625NE 2-2/3-1
Utslagsberga 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s91?624ØE 4-1/4-2
Utsyn 625 - 10/87 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Rygg mellom0 mark 01 øre
Utsyn 625 - 14/233 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken søndre0 mark 01 øre