EIKER STEDSNAVNREGISTER
 
 
 
Åbbortjern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØabborkjærnTjern. Abbor er namnet langs Dramsdalen til vanleg, lenger vst er det vanlegare med "tryte"0624 - ??/??Tjern ???
Åbbortjern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØabborkjærnTjern. Abbor er namnet langs Dramsdalen til vanleg, lenger vst er det vanlegare med "tryte"0624 - ??/??Tjern ???
Aabogen 625 - 37/39 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 50 øre
Aabogen 625 - 37/39 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19533739Lysaker625NE
Aabogen 625 - 37/39 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s733739Lysaker625NE 2-2
Aabogen,østre 625 - 37/57 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lysaker0 mark 06 øre
Åborholet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s121?624ØE 2-2/2-4
Åbortjern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s121?624ØE 4-1/4-2
Åby 624 - 202/22 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Kristoffer Hoen og Bjarne Dramdal (overstrøket)Knive søndre0 mark 58 øre
Åby 624 - 202/22 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195320222Knive søndre624ØE
Aaby 624 - 18/70 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Lo vestre0 mark 01 øre
Aaby 624 - 18/70 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531870Loe vestre624ØE
Aaby 624 - 18/70 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19051870Loe vestre624ØE 1-2
Aaby 624 - 202/22 32V 5xxxxx 6xxxxxx m190520222Knive søndre624ØE 4-4
Aaget 625 - 39/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Homlebekk39Eknes625NE 2-2Boplass1835
Aaheim 624 - 77/175 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Haug prestegård0 mark 03 øre
Aakeberg 624 - 202/108 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1905202108Knive søndre624ØE 4-4
Aakefløkken 625 - 15/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 01 øre
Aakefløkken 625 - 15/19 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 04 øre
Åkefossen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s82625NE 2-2
Åker 624 - 19/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953191Aker624ØEåker (på)
Åker 624 - 19/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s4,4419Aker624ØE 1-30624 - 19Gårdsnavn
Åker 624 - 77/60 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19057760Haug prestegård624ØE 2-20624 - 77/60
Åker 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øåker
Åker 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen624ØE 1-3
Aaker 624 - 19/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Åker17 mark 09 øre
Aaker 624 - 19/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Åker9 mark 00 øre
Aaker 624 - 19/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Åker13 mark 20 øre
Åkerbråtan 625 - 13/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s2813Solløs625NE 1-3
Åkerbråtan 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s14625NE 1-2/1-3
Åkerløkka 625 - 15/297 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Viken nordre0 mark 01 øre
Åkerløkka 625 - 15/297 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s3715297Viken nordre625NE 1-3
Åkerløkken 625 - 15/18-19 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s341518-19Viken nordre625NE 1-3
Åkerløkken 625 - 15/18-19 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s361518-19Viken nordre625NE 1-3
Aakerløkken 625 - 15/18 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531518Viken nordre625NEåkersløkka (i)
Aakerløkken 625 - 15/18-19 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531518-19Viken nordre625NE
Åkersbekken 624 - 19-20 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s124,13119-20Aker/Volstad624ØE 1-3
Åkersborg 624 - 77/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1905774Haug prestegård624ØE 2-2
Åkersborg  624 - 77/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 1953774Haug prestegård624ØE
Åkersborg nedre 624 - 77/60 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19537760Haug prestegård624ØE
Åkersborg nedre 624 - 77/63 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19537763Haug prestegård624ØE
Åkersborg nedre 624 - 77/63 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19057763Haug prestegård624ØE 2-2
Åkersbrottet 624 - 19/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s2919Aker624ØE 1-3
Åkerseiet 624 - 19/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195319Aker624ØEåkerseie1875 hpl under Åker. Plassen vart kalla slik
Åkersplassen 624 - 19/1-3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1886191-3Aker624ØE 1-3
Åkersplassen 624 - 19/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen192Aker624ØE 1-3CF 041Ruin
Åkersplassen 624 - 19/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx Thorkildsen193Aker624ØE 1-3CF 041Ruin
Åkersplassen 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF624ØE 1/2
Åkerstorget 624 - 19/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195319Aker624ØEåkerstørrje (på)1875 hpl under Åker. Her er ganske flatt. Ikkje vegkryss her
Åket 625 - 40/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 195340Eknes søndre625NEåke (i)1875 bustad under Eknes søndre. Liten plass, lita stue
Ålbog´an 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Sib-arkiv"Albuen", stien fra Vrangåsen til Kampenhaug gjør her en vinkel som en albue.
Ålbågamyr 624 - 164/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s118,128164Myre624ØE 4-1
Ålbågan 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976, 1976625NEM711; 1814 IV 6031; CH 043-5-3/F5ålbåganTømmervei gjør en skarp sving. Veien gikk fra Kulpen opp på Kampenhaug.
Ålebråtan 624 - 78-79 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s8978-79Hoen624ØE 2-2
Åleputten 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1714 I 5228; CG 042-5-1/C5åleputtenhar bestandig vært ål i denna putten
Ålesund 624 - 18/36 32V 5xxxxx 6xxxxxx Alv Muri, 19531836Loe vestre624ØE
Aalesund 624 - 18/36 32V 5xxxxx 6xxxxxx m19051836Loe vestre624ØE 1-2
Åletjern 624 - 1,2 og 3 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s122,1461,2 og 3 Horne624ØE 1-1
Åletjern 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øålekjærnikkje ål no
Åletjernsbekken 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s125?624ØE 1-1
Åletjernshagen 624 - 2/4 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Horne mellom0 mark 80 øre
Ålevannet 624 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945624ØEKongsberg 14AålevanneNå finst ikkje ål i vatnet, men det skal ha vore for ikkje lenge sia, sa dei.
Aanderud 625 - 32/22 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Temte nedre0 mark 02 øre
Aannerud 625 - 45/44 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Solberg0 mark 01 øre
Årbogen 624 - 80/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s10,12,142,14380Stuverud624ØE 2-3
Årbogen 625 - 37/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s7637Lysaker625NE 2-2
Årbogen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx H.Berget 1945625NEEiker F 35 ØårbogenPlassen ligg i ein krumning på Krokstadelva
Årbogen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx Nils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5626; CG 042-5-4/C4årbogenOppdemt lite vann i Sagelva. Gen av å (elv) og bog m. (bøy)
Årbogen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s90625NE 2-2/3-1
Årbogen 625 - 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s95625NE 2-2/3-1
Aarbogen 625 - 37/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OH, s7537Lysaker625NE 2-2
Årbogmyrene 624 - 80/ 32V 5xxxxx 6xxxxxx OF, s3380Stuverud624ØE 2-3
Aarneberg 624 - 27/1 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg1 mark 06 øre
Aarneberg 624 - 27/2 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg2 mark 70 øre
Aarneberg 624 - 27/3 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 72 øre
Aarneberg 624 - 27/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 08 øre
Aarneberg 624 - 27/6 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 02 øre
Aarneberg 624 - 27/10 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 80 øre
Aarneberg søndre 624 - 27/11 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg0 mark 57 øre
Aarnebergjordet 624 - 27/15 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Arneberg1 mark 03 øre
Aarre 624 - 105/5 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Sanden0 mark 43 øre
Aarsett 624 - 109/35 32V 5xxxxx 6xxxxxx m1950Horgen nordre0 mark 05 øre