Arne Thorkildsens boplassregistrering
   
Register over Arne Thorkildsens registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker, som ble gjennomført på 1980-og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i "Eiker Kulturminneregister" og "Eiker Stedsnavnregister".
   
   
Besøksadresse: Fossgata, 3320 Vestfossen
Telefon: 32 75 76 15 - 984 22 480
E-post: bent.ek@ovre-eiker.kommune.no
 
 
A.Bergs hytte Navneberg ??? (gbnr.)
Akersplassen Boplass Aaker 19/2 (gbnr.)
Akersplassen Boplass Aaker 19/3 (gbnr.)
Arneplassen Boplass Krekling 129/1,2,4 (gbnr.)
Arnfinnsplass Boplass Fiskum 153/5,27 (gbnr.)
Aslaugsplass Boplass Darbu nordre 156/3 (gbnr.)
Aspeseter Boplass Gullarsrud øvre 143/5 (gbnr.)
Aspesetra Torvmyr ??? (gbnr.)
Aspåsen Torvmyr ??? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Bakken Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Bakken Gruver ??? (gbnr.)
Barlindmyra Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Barlindokka Boplass Humlebæk 81/1,8 (gbnr.)
Bekkedok Boplass Gullarsrud øvre 143/10 (gbnr.)
Bekkestad Boplass Raaen nordre 122/7 (gbnr.)
Berget Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Bergsetermyra Navneberg ??? (gbnr.)
Bergsetermyra (Måsamyr) Torvmyr ??? (gbnr.)
Bergsetra Boplass Berg 61/2 (gbnr.)
Bergsgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Bergsplassen Boplass Berg 61/16 (gbnr.)
Bergsplassen Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Bermingrudsetra Boplass Bermingrud 82/3,4 (gbnr.)
Besseberggruvene Gruver ??? (gbnr.)
Bessebergplassen Boplass Besseberg 36/2 el 37/1?? (gbnr.)
Bingen Skoler ??? (gbnr.)
Biring Boplass Gullarsrud øvre 143/? (gbnr.)
Bjørkebråten Boplass Darbu nordre 156/1 (gbnr.)
Bjørken Boplass Stenshorne 11/24 (gbnr.)
Bjørvannet Gruver ??? (gbnr.)
Blikktjernsetra Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Blygruve ved Nedre Gulliksrud Gruver ??? (gbnr.)
Bollerud Bein-og Stampemølle   ??? (gbnr.)
Bollerud Skoler ??? (gbnr.)
Borgeplassen Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
Brakstadløkka Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Brakstadløkka Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Brattås Boplass Torberg 34/8,9 (gbnr.)
Brattåshagen Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Brekke Skoler ??? (gbnr.)
Brenneplassen Boplass Hegstad 161/11 (gbnr.)
Brennåsen Boplass Kolberg mellom 57/2 (gbnr.)
Brennåstjenn Gruver ??? (gbnr.)
Briskehaugen Boplass Gullarsrud nedre 142/8 (gbnr.)
Brudevollen Boplass Teigen 141/9 (gbnr.)
Brynseter Boplass Horne mellom 2/1 (gbnr.)
Brynsplass Boplass Bryn 21/1 (gbnr.)
Bråtan Boplass Aaker 19/7 (gbnr.)
Bråtan Boplass Hole 31/6 (gbnr.)
Bråtan under Smørgrav Boplass Smørgrav 26/1 (gbnr.)
Bråten Boplass Arneberg 27/2 (gbnr.)
Bråten Boplass Brødre-Aas 65/? (gbnr.)
Bråten Boplass Baksteval 118/3 (gbnr.)
Bråten Boplass Teigen 141/14,15 (gbnr.)
Braaten Boplass Gunnhildrud 116/1,5 (gbnr.)
Braaten Boplass Basserud 132/3 (gbnr.)
Buskerud Boplass Flesseberg 8/2 el. 31/6 (gbnr.)
Buskerud Boplass Loe vestre 18/4 (gbnr.)
Byggmesterplassen Boplass Basserud 132/9 (gbnr.)
Christensplass Boplass Skjøl 62/1 (gbnr.)
Daglo Boplass Dramsrud 22/1,2  (gbnr.)
Dalesetra Boplass Haugset 71/2 (gbnr.)
Dalseter Boplass Skjelbred 162/6 (gbnr.)
Danemannsplass Boplass Haugset 71/1 (gbnr.)
Drognes Boplass Lunde nordre 45/27 (gbnr.)
Dunserud Skysstasjon ??? (gbnr.)
Dunserudbråtan Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Dunserudhagan Torvmyr ??? (gbnr.)
Dørjebru Skysstasjon ??? (gbnr.)
Eker Kobberverk Gruver ??? (gbnr.)
Eliasplassen Boplass Haugset 71/14 (gbnr.)
Engesetra Boplass Hamre søndre 113/2 (gbnr.)
Fagerlia Boplass Hals store 59/11 (gbnr.)
Feltspattgruve ved Gulliksrud Gruver ??? (gbnr.)
Fetten Boplass Haga søndre 107/2,4 (gbnr.)
Finnebråten Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Finnerud Boplass Gullarsrud øvre 143/? (gbnr.)
Finnhølet Boplass Loe østre 17/267 (gbnr.)
Finnhølet Boplass Loe østre 17? (gbnr.)
Finsrud Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
Fiskeløs Nedre Boplass Liverud 134/9,19 (gbnr.)
Fiskeløs Øvre Boplass Liverud 134/26 (gbnr.)
Fisketretjenn/Brynssetra Gruver ??? (gbnr.)
Fjellbu Boplass Brødre-Aas 65/? (gbnr.)
Fjerdingstad Skoler ??? (gbnr.)
Flesaker Boplass Flesaker 40/1 (gbnr.)
Flessebergeie Boplass Teige 9/1 (gbnr.)
Fløterhytta Navneberg ??? (gbnr.)
Flårud Boplass Rud søndre 158/1 (gbnr.)
Flårud Mellom Boplass Rud søndre 158/7 (gbnr.)
Fosen Boplass Faasen øvre 50/? (gbnr.)
Foss Boplass Faasen 48/5 (gbnr.)
Foss-seter Boplass Klunderud 125/6 (gbnr.)
Fredriksplass Boplass Aas søndre 63/2,3,4 (gbnr.)
Frognes Boplass Loe vestre 18/24 (gbnr.)
Frognes Boplass Prestegaarden 77/6 (gbnr.)
Frydenberg Boplass Bakkerud 146/1,2 (gbnr.)
Frågått Boplass Hals store 59/3 (gbnr.)
Frågåttåsen Kølabånn ??? (gbnr.)
Frågåttåsen Gruver ??? (gbnr.)
Furua Boplass Fossesholm 39/2 (gbnr.)
Gamle Bollerud Skoler ??? (gbnr.)
Gamle Darbu Skoler ??? (gbnr.)
Gamle Røren Skoler ??? (gbnr.)
Gamlesetra Boplass Gunnhildrud 116/7 (gbnr.)
Gantum Boplass Teige 9/2 (gbnr.)
Gantum Boplass Stenshorne 11/34 (gbnr.)
Geiteryggen Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Gjerdeplassen Boplass Stuverud 80/3,6 (gbnr.)
Gorud nordre Boplass Gorud 70/4 (gbnr.)
Gorud Søndre Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Gorudeie Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Gorudvollen Boplass Brødre-Aas 65/2,5,9,10 (gbnr.)
Gorudvollen Skoler ??? (gbnr.)
Grasåsen Kølabånn ??? (gbnr.)
Grasåsen Gruver ??? (gbnr.)
Grefsrudplassen Boplass Grefsrud 69/1,2 (gbnr.)
Grinda Boplass Fossesholm 115/18,20 (gbnr.)
Grinderud Boplass Skraperud 137/1 (gbnr.)
Grølla/Trehjørningen Gruver ??? (gbnr.)
Grønli Boplass Gullarsrud øvre 143/4 (gbnr.)
Grøslandsetra Boplass Grøsland 86/5 (gbnr.)
Gullarsrud Teglverk ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrudgruva Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrudgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Gunhildrud Bein-og Stampemølle   ??? (gbnr.)
Gunhildrud Klekkeri/sag/
treoljefabrikk
  ??? (gbnr.)
Gunhildsrudplassen Boplass Gunnhildrud 116/2 (gbnr.)
Gunhildsrudsetra Boplass Gunnildrud øde 117/12 (gbnr.)
Gåsum Boplass Rud 152/9 (gbnr.)
Hagaøya Boplass Haga søndre 107/2 (gbnr.)
Hagaøya Boplass Horgen nordre 109/10 (gbnr.)
Hakavik Nedre Boplass Fossesholm 115/? (gbnr.)
Hakaviken Boplass Fossesholm 115/? (gbnr.)
Halsbråten Boplass Hals lille 60/15 (gbnr.)
Halshagan Kølabånn ??? (gbnr.)
Halshagan Gruver ??? (gbnr.)
Halsplassen Boplass Hals lille 60/18,19 (gbnr.)
Halssetra Kølabånn ??? (gbnr.)
Halssmia Ring ??? (gbnr.)
Halssmia Smie/Røstovn   ??? (gbnr.)
Hamrehovet Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Hamrehovet Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Hamretangen Boplass Hamre nordre 112/6 (gbnr.)
Hanseplass Boplass Haugset 71/7 (gbnr.)
Harstadsetra Boplass Harstad 167/1 (gbnr.)
Hartviksplass Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Haugen Boplass Flesseberg 8/1 el. 31/6 (gbnr.)
Haugen Boplass Hole 31/5,7 (gbnr.)
Haugen Boplass Gullarsrud øvre 143/6 (gbnr.)
Haugen Boplass ??? (gbnr.)
Haugsetgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Helgerudplass Boplass Stenshorne 11/12 (gbnr.)
Helliksplass Boplass Brødre-Aas 65/2,5,9,10 (gbnr.)
Hengsleplassen Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Henriksplass Boplass Horne mellom 2/4 (gbnr.)
Henriksplass Boplass Hegstad 161/8? (gbnr.)
Hermandsplass Boplass Basserud 132/3 (gbnr.)
Hoensetra Boplass Humlebæk 81/1,8 (gbnr.)
Hole Boplass Hole 31/5,7 (gbnr.)
Holebråten Boplass Røkeberg store 29/2 (gbnr.)
Holeplassen Boplass Hole 31/4 (gbnr.)
Holtehøgda Skoler ??? (gbnr.)
Holtesetra Boplass Holte søndre 170/19 (gbnr.)
Holtungen Boplass Fossesholm 115/37 (gbnr.)
Horgengård Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Horne Skoler ??? (gbnr.)
Horneplassen Boplass Horne nordre 3/6 (gbnr.)
Hornet Boplass Horne søndre 1,3/9
Hornevollen Boplass Horne nordre 3/1 (gbnr.)
Hovenga Boplass Kolberg store 56/5 (gbnr.)
Hovet Boplass Sem 73/54? (gbnr.)
Hovet Boplass Sem 73/54? (gbnr.)
Hugstedplassen Boplass Berg 61/5,16 (gbnr.)
Humlebekksetra Boplass Humlebæk 81/5 (gbnr.)
Hyttevolden Kølabånn ??? (gbnr.)
Hyttevollen Smeltehytte Kolberg store 56/8 (gbnr.)
Høgseth Gruver ??? (gbnr.)
Hølbekkplassen Boplass Solberg 87/11 (gbnr.)
Hølen Boplass Kofstad 135/12 (gbnr.)
Hølet Boplass Berg 61/1 (gbnr.)
Hønegassen Kølabånn ??? (gbnr.)
Høystakkmyr Boplass ??? (gbnr.)
Høystakkmyra Torvmyr ??? (gbnr.)
Håkonstua Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Island Boplass Fossesholm 39/77 (gbnr.)
Jannaplassen Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Jenseplass Boplass Nyrud 144/5 el. 142/4 (gbnr.)
Jensrud Boplass Kolberg store 56/9,10 (gbnr.)
Jonsaløkka Boplass Torberg 34/1 (gbnr.)
Junger Kølabånn ??? (gbnr.)
Junger-bygdeborgen Bygdeborg ??? (gbnr.)
Jungercellene Celler ??? (gbnr.)
Jørandrud Brug Gruver ??? (gbnr.)
Jørandsløkken Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Jørnseplass Boplass Bollerud 119/1 (gbnr.)
Kampebråten Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Karineplass Boplass Aas mellom 64/1? (gbnr.)
Kirkaas Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Kjennerudvannsgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Kjerstiløkka Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
Kjetrumia Boplass Sanden 105/9 el. 105/4 (gbnr.)
Kleiva Boplass Horne søndre 1/1 (gbnr.)
Kleiva Boplass Vaalen nordre 24/2 (gbnr.)
Kleiva Boplass Vålen søndre 25/5 (gbnr.)
Kleivekastet Boplass Teige 9/1 el. 32/5,8 (gbnr.)
Klunderud Navneberg ??? (gbnr.)
Klunderudseter Boplass Raaen nordre 122/3 (gbnr.)
Knipen Boplass Gullarsrud øvre 143/8 (gbnr.)
Kofstadmoen Boplass Kofstadbraaten 136/15 (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Torvmyr ??? (gbnr.)
Kolberghagan Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergsetra Boplass Kolberg store 56/11 (gbnr.)
Kolbergsetra Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergskogen Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergskogen Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergåsen Gruver ??? (gbnr.)
Kollen Boplass Boksrud 157/2 (gbnr.)
Kolstad Boplass Kolsrud 147/12 (gbnr.)
Kolstadløkka Boplass Vålen søndre 25/2 (gbnr.)
Korsgården Boplass Kofstad 135/9 (gbnr.)
Kortvedtseter Boplass Kaartvedt 128/7 (gbnr.)
Kraftplassen Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Krambudalen Gruver ??? (gbnr.)
Kristensplass Boplass Kolberg mellom 57/3 (gbnr.)
Krommel Boplass Stuverud 80/3,6 (gbnr.)
Kroneløkka Boplass Basserud 132/10 (gbnr.)
Kulerud Boplass Stenshorne 11/26 (gbnr.)
Kulerud Boplass Stenshorne 11? (gbnr.)
Kulteviken Boplass Fossesholm 115/34 (gbnr.)
Kvennetjenn Kølabånn ??? (gbnr.)
Kvennheim Boplass Faasen øvre 50/9 (gbnr.)
Kølabånn Kølabånn ??? (gbnr.)
Lakkeplassen Boplass Hegstad 161/1,4 (gbnr.)
Langebru Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)
Langemyr Boplass Gullarsrud øvre 143/7 (gbnr.)
Langåsen Boplass Jørandrud 133/12 (gbnr.)
Lauvbråten Boplass Fossesholm 115/58 (gbnr.)
Lauvlia Boplass Nyrud 144/10 (gbnr.)
Liaplassen Boplass Kolsrud 147/4 (gbnr.)
Liaplassen Navneberg ??? (gbnr.)
Liastykket Boplass Basserud 132/8? (gbnr.)
Lidseter Boplass Kofstad 135/18 (gbnr.)
Lienplassen Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
Lisetra Boplass Lie 173/13 (gbnr.)
Liverudmoen Boplass Liverud 134/8 (gbnr.)
Liverudmoen Skysstasjon ??? (gbnr.)
Lonemarka Boplass Skara nordre 54/3 (gbnr.)
Lortesetermyr Torvmyr ??? (gbnr.)
Lortsetra Boplass Aas mellom 64/1 (gbnr.)
Lunde Skoler ??? (gbnr.)
Lurdalen Skoler ??? (gbnr.)
Løkka Boplass Stenshorne 11/39 (gbnr.)
Løkka Boplass Liverud 134/15 (gbnr.)
Løkka Boplass Kolsrud 147/10 (gbnr.)
Løkken Boplass Bollerud 119/4 (gbnr.)
Låtan Boplass Røkeberg store 29/51 (gbnr.)
Låve Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Madsehagen Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Madseplassen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Mariløkken Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Mastebogen Skoler ??? (gbnr.)
Mellom Dokka Boplass Jørandrud 133/7 (gbnr.)
Midnatten Boplass Spissholt 131/8 (gbnr.)
Midtstua Boplass Stenset 88/10 (gbnr.)
Milesten Skoler ??? (gbnr.)
Mimmo Boplass Brekke 111/4 (gbnr.)
Mitten Boplass Klommestein 108/1 (gbnr.)
Mitten Boplass Klommestein 108/1 (gbnr.)
Mobekken Boplass Liverud 134/7,20,24 (gbnr.)
Moe-gruvene (Aasgruvene) Gruver ??? (gbnr.)
Moen Boplass Loe vestre 18/17 (gbnr.)
Moen Boplass Loe vestre 18/17 (gbnr.)
Moen Boplass Kofstad 135/56 (gbnr.)
Morberg Boplass Torberg 34/1 (gbnr.)
Mortensplass Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Moseplass Boplass Gullarsrud nedre 142/1? (gbnr.)
Mosnestangen Boplass Maasnes søndre 41/1,3 (gbnr.)
Mosåsen Boplass Basserud 132/6,16 (gbnr.)
Muggerudplassen Boplass Muggerud 148/1 (gbnr.)
Myra Boplass Spissholt 131/3 (gbnr.)
Myra Boplass Darbu nordre 156/4 (gbnr.)
Myren Boplass Loe vestre 18/36 (gbnr.)
Myren Boplass Rud nordre 159/1 (gbnr.)
Myreslottet Bygdeborg ??? (gbnr.)
Myrespiten Boplass Stenset 88/10 (gbnr.)
Myrhagen Boplass Kolsrud 147/5,8,9 (gbnr.)
Møllesetra Boplass Hedenstad 35/29 (gbnr.)
Nedre Dokka Boplass Jørandrud 133/7 (gbnr.)
Nedre Flårud Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Nedre Grefsrudplass Boplass Grefsrud 69/1,2 (gbnr.)
Nedre Gulliksrud Kølabånn ??? (gbnr.)
Nedre Korsbakken Boplass Spissholt 131/6,8 (gbnr.)
Nedre Lunde Boplass Lunde nedre 47/3 (gbnr.)
Nedre Lurdalen Boplass Rud nordre 159/5 (gbnr.)
Nedre Maritsplass Boplass Grøsland 86/1 (gbnr.)
Nedre Smedbrua Boplass Basserud 132/8 (gbnr.)
Nedrejordet Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Nepebråtan Boplass Stenshorne 11/29 el. 11/14 (gbnr.)
Nikolineplass Boplass Fiskum 153/14 (gbnr.)
No.1 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.10 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.13 Boplass Kolberg store 56/1,7 (gbnr.)
No.2 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.3 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.4 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.5 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.6 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.7 Boplass Prestegaarden 77/263 (gbnr.)
No.8 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.9 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
Nordal Boplass Raaen nordre 122/8? (gbnr.)
Nordre Holtet Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Nordre Husmannsplass Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Nordre Snaret Boplass Gullarsrud øvre 143/3 (gbnr.)
Nordre Svartskuren Boplass Berg 61/2 (gbnr.)
Nordre Svendsrud Boplass Arneberg 27/1 (gbnr.)
Nordre Østerudseter Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Nordsvartskuren Navneberg ??? (gbnr.)
Nyhusplass Boplass Gullarsrud nedre 142/8 (gbnr.)
Nyrudseter Boplass Nyrud 144/3,6 (gbnr.)
Nysted Boplass Loe østre 17/11 (gbnr.)
Nysted Boplass Loe østre 17/11 (gbnr.)
Nystykket Boplass Kolsrud 147/1 (gbnr.)
Nyvollen Boplass Haugset 71/7 (gbnr.)
Nyvollen Tj‘reovn ??? (gbnr.)
Nøklingen Boplass Liverud 134/7,20,24 (gbnr.)
Nøstet Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Olaplassen Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Ottersplass Boplass Teigen 141/10 (gbnr.)
Pauleplass Boplass Aas mellom 64/1 (gbnr.)
Pauleseter Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Paulestua Boplass Loe vestre 18/18 (gbnr.)
Paulestua Boplass Loe vestre 18/29 (gbnr.)
Perseplass Boplass Fossesholm 115/4? (gbnr.)
Petersbraaten Boplass Hamre nordre 112/1 (gbnr.)
Petersplass Boplass Rud søndre 158/7 (gbnr.)
Plass Boplass Kofstadbraaten 136/10? (gbnr.)
Plass under ??? Boplass Darbu søndre 155/1 (gbnr.)
Plass under Bakken Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Plass under Bakkerud Boplass Bakkerud 146/1,2 (gbnr.)
Plass under Bakkerud Boplass Bakkerud 146/? (gbnr.)
Plass under Baksteval Boplass Baksteval 118/1 (gbnr.)
Plass under Berg Boplass Berg 61/20 (gbnr.)
Plass under Berg Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Plass under Bollerud Boplass Bollerud 119/6 (gbnr.)
Plass under Dramsrud Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6,?? (gbnr.)
Plass under Gorud Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Plass under Gorud Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Plass under Granbakken Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Plass under Hegstad Boplass Hegstad 161/4 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg store 56/5 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg mellom 57/1 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg mellom 57/2 (gbnr.)
Plass under Kolkinn Boplass Kolkinn 120/1 (gbnr.)
Plass under Langebru Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Plass under Langebru ?? Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)
Plass under Lilleås Boplass Lilleaas nedre 75/6 (gbnr.)
Plass under Lunde Boplass Lunde søndre 46/3 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden d7/1 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/1 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/1 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/17,75 (gbnr.)
Plass under Rød Boplass Rud søndre 158/8 (gbnr.)
Plass under Røren Boplass Røren 72/9 (gbnr.)
Plass under Råen Boplass Raaen nordre 122/4 (gbnr.)
Plass under Råen Boplass Raaen mellom 123/1 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/10 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/20 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/26,36 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/7 (gbnr.)
Plass under Sjøl Boplass Skjøl 62/1 (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skarra 54/2 (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Plass under Skarraenga Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
Plass under Skarraenga Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
Plass under Skistad Boplass Horne nordre 3/4 (gbnr.)
Plass under Skistad Boplass Skistad øvre 12/8 (gbnr.)
Plass under Skogen Boplass Kofstad 135/9 (gbnr.)
Plass under Stenshorne Boplass Stenshorne 11/31,55 (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/1 (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/2,4 (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/6 (gbnr.)
Plass under Vinsvoll Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6 (gbnr.)
Prikk uten navn Boplass Hals lille 60/13 (gbnr.)
Primskott Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Påleplass Boplass Skara nordre 54/3 (gbnr.)
Pålsplass Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Rakkestadsetra Boplass Rakkestad 169/13 (gbnr.)
Rambergstua Boplass Hole 31/6 (gbnr.)
Rauvkleiv Bein-og Stampemølle   ??? (gbnr.)
Ristvedtsetra Boplass Ristvedt 176/8 (gbnr.)
Roa Boplass Sem 73/48 (gbnr.)
Roa Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
Rogndalsbråten Boplass Skjelbred 162/4 (gbnr.)
Rolfsrudplass Boplass Rolfsrud 7/2 (gbnr.)
Rudseter Boplass Rud nordre 159/2 (gbnr.)
Rudstua Boplass Rud nordre 159/2 (gbnr.)
Rudstua Skysstasjon ??? (gbnr.)
Rødbakken Boplass Lerberg 103/11 (gbnr.)
Røgås Boplass Fossesholm 115/31 (gbnr.)
Røgås Boplass Fossesholm 115/77
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Røkebergsetra Boplass Stenshorne 11/29?? el. 28/1 (gbnr.)
Røren Boplass Røren 72/4 (gbnr.)
Rørås Boplass Skjelbred 162/7,8 (gbnr.)
Råenseter Boplass Klunderud 125/2,3,7 (gbnr.)
Råensetra Boplass Raaen nordre 122/1 (gbnr.)
Råensetra Boplass Raaen nordre 122/1 (gbnr.)
Saraløkken Boplass Røren 72/24,29,33 (gbnr.)
Saugen Boplass Loe vestre 18/11 (gbnr.)
Semsmoen Boplass Lilleaas nedre 75/12 (gbnr.)
Semsplass Boplass Sem 73/87 (gbnr.)
Senstad Boplass Tveten 14/16 (gbnr.)
Setersberg Boplass Berg 61/16 (gbnr.)
Setervollen Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Signesplassen Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Sjølsetra Boplass Skjøl 62/2 (gbnr.)
Skarraenga Gruver ??? (gbnr.)
Skarraseter Boplass Skara søndre 55/1 (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Skilsbekk Boplass Flesseberg 8/1 el. 31/6 (gbnr.)
Skilsbekk Boplass Hole 31/2 (gbnr.)
Skistadeie Boplass Stenshorne 11/3 (gbnr.)
Skistadhaugen Boplass Skistad nedre 13/1 (gbnr.)
Skjelbreddalen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Skjelbreddalen Gruver ??? (gbnr.)
Skjølsplass Boplass Skjøl 62/2 (gbnr.)
Skogen Skysstasjon ??? (gbnr.)
Skogen Skoler ??? (gbnr.)
Skogstad Boplass Hegstad 161/12 (gbnr.)
Skomakerplassen Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Skutro Boplass Gevelt 95/1 el. 96/24 (gbnr.)
Slåttebråten Boplass Teigen 141/5 (gbnr.)
Smebakken Boplass Jørandrud 133/6,15? (gbnr.)
Smedeplassen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Smedmoen Boplass Jøstanrud 145/14 (gbnr.)
Smedsrud Boplass Stenshorne 11/6 (gbnr.)
Smie Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Smie ved Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Småland Boplass Darbu nordre 156/1 (gbnr.)
Solbergsetra Boplass Solberg 87/7 (gbnr.)
Solhaug Boplass Kolsrud 147/11 (gbnr.)
Solvang Boplass Bollerud 119/2 (gbnr.)
Sommerstad Boplass Stenshorne 11/23,12/6,13/6 (gbnr.)
Spellemannsberga Navneberg ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Spenillen Boplass Jørandrud 133/11 (gbnr.)
Spisshølseter Boplass Spissholt 131/5 (gbnr.)
Spiten (Travbanen) Kølabånn ??? (gbnr.)
Spitplassen Boplass Myre 164/10,14 (gbnr.)
Spærenplassen Boplass Faasen øvre 50/12 (gbnr.)
Spærensetra Boplass Berg 61/4?? (gbnr.)
Stablumseter Boplass Stablum nordre 126/1 (gbnr.)
Stablumseter Boplass Stablum søndre 127/4,6 (gbnr.)
Steintjenn Navneberg ??? (gbnr.)
Stemningshaugen Boplass Saasen lille 38/5 (gbnr.)
Stenshorneplass Boplass Stenshorne 11/28 (gbnr.)
Storekleiva Boplass Fossesholm 115/90 (gbnr.)
Storemyr Boplass Skjelbred 162/1,10 (gbnr.)
Storemyr Torvmyr ??? (gbnr.)
Stormoen Skoler ??? (gbnr.)
Stranden Boplass Skarud 121/1 (gbnr.)
Strøm Boplass Loe østre 17/334 (gbnr.)
Stubberudvollen Boplass Stuverud 80/2? (gbnr.)
Støkket Boplass Stenshorne 11/28 (gbnr.)
Sundet Boplass Fossesholm 115/54? (gbnr.)
Sundhaugen Boplass Skarud 121/2 (gbnr.)
Sundhaugen Boplass Skarud 121/3 (gbnr.)
Svartskurden Kølabånn ??? (gbnr.)
Svartskurden Gruver ??? (gbnr.)
Svendsplassen Boplass Kolberg store 56/9,10 (gbnr.)
Svendsrud Boplass Stenshorne 11/32 (gbnr.)
Svendsrud Boplass Rakkestad 169/1 (gbnr.)
Svennehaugen Boplass Klunderud 125/2,3,7 (gbnr.)
Svenskeplassen Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
Svingeten Boplass Stenshorne 11/19 (gbnr.)
Søndre Holtet Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Søndre Husmannsplass Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Søndre Snaret Boplass Gullarsrud øvre 143/2 (gbnr.)
Søndre Svartskuren Boplass Hals store 59/5 (gbnr.)
Søndre Svendsrud Boplass Hedenstad 35/16 (gbnr.)
Søndre Østerudseter Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Såsengruvene Gruver ??? (gbnr.)
Såsenplassen Boplass Besseberg 36/2 el 37/1?? (gbnr.)
Såtevollen Boplass Basserud 132/9 (gbnr.)
Tamburhaugen Boplass Basserud 132/11 (gbnr.)
Tangen Boplass Bollerud 119/7 (gbnr.)
Teigeplass Boplass Teige 9/2 (gbnr.)
Teigløkka Boplass Hedenstad 35/4? (gbnr.)
Teigseie Boplass Teigen 141/12 (gbnr.)
Tiggerud Boplass Jørandrud 133/10 (gbnr.)
Tjurumstjenn Navneberg ??? (gbnr.)
Tjurumstjenn Navneberg ??? (gbnr.)
Tjurumtjenn Gruver ??? (gbnr.)
Torbergsetra Boplass Røkeberg mellom 30/3,4 (gbnr.)
Torevollen Boplass Skjelbred 162/4 (gbnr.)
Torget Boplass Aaker 19/6 (gbnr.)
Torget Vestre Boplass Loe vestre 18/5 (gbnr.)
Torstad Boplass Kolkinn 120/1 (gbnr.)
Trinestulten Boplass Horne nordre 3/1 (gbnr.)
Tryterudplassen Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Tryterudseter Boplass Fossesholm 115/24 el. 115/4 (gbnr.)
Tyskegården Boplass Kolberg store 56/1,7 (gbnr.)
Tøllåssletta Boplass Saasen store 37/2 (gbnr.)
Tørjeseter Boplass Brekke 111/4 (gbnr.)
Tørkop Boplass Smørgrav 26/1 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Ullandsaga/Dørsjø Kølabånn ??? (gbnr.)
Ullandsetermyra Kølabånn ??? (gbnr.)
Urmakerbråtan Boplass Grøsland 86/6 (gbnr.)
Vegosetra Boplass Vego 130/12 (gbnr.)
Verket Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Vestfossen Gruver ??? (gbnr.)
Vestre Myresetra Boplass Myre 164/17 (gbnr.)
Ødegården Boplass Fossesholm 39/12 (gbnr.)
Ødegården (Spæren) Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Ødegårdsplass Boplass Gunnildrud øde 117/12 (gbnr.)
Øren Boplass Sanden 105/3 el. 105/1 (gbnr.)
Østerudplassen Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Østre Halsplass Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Østre Myresetra Boplass Myre 164/25 (gbnr.)
Øvre Dokka (Sætra) Boplass Jørandrud 133/4 (gbnr.)
Øvre Korsbakken Boplass Spissholt 131/6,8 (gbnr.)
Øvre Lurdalen Boplass Rud nordre 159/6 (gbnr.)
Øvre Maritsplass Boplass Grøsland 86/2 (gbnr.)
Øvre Råenseter Boplass Raaen mellom 123/1 (gbnr.)
Øvre Smedbrua Boplass Basserud 132/5 (gbnr.)
Øvrejordet Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Øvreplass Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Åker Teglverk ??? (gbnr.)
Aas Torvmyr ??? (gbnr.)
Åsen Boplass Brekke 111/9 (gbnr.)
Aashagan Gruver ??? (gbnr.)
Åsli Boplass Aas nordre 66/2,5,9,10 (gbnr.)
Åsplassen Boplass Brødre-Aas 65/1,8 (gbnr.)
Aasplassen Boplass Aas nordre 66/7? (gbnr.)
(Frognes) Boplass Prestegaarden 77/72 (gbnr.)
(Frognes) Boplass Prestegaarden 77/72 (gbnr.)
(Horgen) Boplass Klommestein 108/2 (gbnr.)
(Horgen) Boplass Horgen nedre 110/2,4,11,12,19 (gbnr.)
(Jernbanestasjonen) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Nøstegata) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Busland 15/4 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Loe vestre 18/11 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Bryn 21/4? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Bryn 21/9 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Torberg 34/31 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Hedenstad 35/27 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Spæren søndre 53/2 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Gorud 70/4 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Bollerud 119/1 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Bollerud 119/3 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Kaartvedt 128/5 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Paule 160/1 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Paule 160/3 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
(Uten navn) Boplass Hegstad 161/11 (gbnr.)
(Ø.E.Stadion) Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)