Arne Thorkildsens boplassregistrering
   
Register over Arne Thorkildsens registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker, som ble gjennomført på 1980-og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i "Eiker Kulturminneregister" og "Eiker Stedsnavnregister".
   
Besøksadresse: Fossgata, 3320 Vestfossen
Telefon: 32 75 76 15 - 984 22 480
E-post: bent.ek@ovre-eiker.kommune.no
 
 
Kleiva Boplass Horne søndre 1/1 (gbnr.)
Hornet Boplass Horne søndre 1,3/9 (gbnr.)
Brynseter Boplass Horne mellom 2/1 (gbnr.)
Henriksplass Boplass Horne mellom 2/4 (gbnr.)
Hornevollen Boplass Horne nordre 3/1 (gbnr.)
Trinestulten Boplass Horne nordre 3/1 (gbnr.)
Plass under Skistad Boplass Horne nordre 3/4 (gbnr.)
Horneplassen Boplass Horne nordre 3/6 (gbnr.)
Rolfsrudplass Boplass Rolfsrud 7/2 (gbnr.)
Haugen Boplass Flesseberg 8/1 el. 31/6 (gbnr.)
Skilsbekk Boplass Flesseberg 8/1 el. 31/6 (gbnr.)
Buskerud Boplass Flesseberg 8/2 el. 31/6 (gbnr.)
Flessebergeie Boplass Teige 9/1 (gbnr.)
Kleivekastet Boplass Teige 9/1 el. 32/5,8 (gbnr.)
Teigeplass Boplass Teige 9/2 (gbnr.)
Gantum Boplass Teige 9/2 (gbnr.)
Smie ved Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under Dramsrud Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6?? (gbnr.)
Plass under Flesseberg Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6,?? (gbnr.)
Plass under Vinsvoll Boplass Vinsvoll søndre 10/2,5,6 (gbnr.)
Helgerudplass Boplass Stenshorne 11/12 (gbnr.)
Svingeten Boplass Stenshorne 11/19 (gbnr.)
Sommerstad Boplass Stenshorne 11/23,12/6,13/6 (gbnr.)
Bjørken Boplass Stenshorne 11/24 (gbnr.)
Kulerud Boplass Stenshorne 11/26 (gbnr.)
Støkket Boplass Stenshorne 11/28 (gbnr.)
Stenshorneplass Boplass Stenshorne 11/28 (gbnr.)
Røkebergsetra Boplass Stenshorne 11/29?? el. 28/1 (gbnr.)
Nepebråtan Boplass Stenshorne 11/29 el. 11/14 (gbnr.)
Skistadeie Boplass Stenshorne 11/3 (gbnr.)
Plass under Stenshorne Boplass Stenshorne 11/31,55 (gbnr.)
Svendsrud Boplass Stenshorne 11/32 (gbnr.)
Gantum Boplass Stenshorne 11/34 (gbnr.)
Løkka Boplass Stenshorne 11/39 (gbnr.)
Smedsrud Boplass Stenshorne 11/6 (gbnr.)
Kulerud Boplass Stenshorne 11? (gbnr.)
Plass under Skistad Boplass Skistad øvre 12/8 (gbnr.)
Skistadhaugen Boplass Skistad nedre 13/1 (gbnr.)
Senstad Boplass Tveten 14/16 (gbnr.)
??? Boplass Busland 15/4 (gbnr.)
Nysted Boplass Loe østre 17/11 (gbnr.)
Nysted Boplass Loe østre 17/11 (gbnr.)
Finnhølet Boplass Loe østre 17/267 (gbnr.)
Strøm Boplass Loe østre 17/334 (gbnr.)
Finnhølet Boplass Loe østre 17? (gbnr.)
Saugen Boplass Loe vestre 18/11 (gbnr.)
??? Boplass Loe vestre 18/11 (gbnr.)
Moen Boplass Loe vestre 18/17 (gbnr.)
Moen Boplass Loe vestre 18/17 (gbnr.)
Paulestua Boplass Loe vestre 18/18 (gbnr.)
Frognes Boplass Loe vestre 18/24 (gbnr.)
Paulestua Boplass Loe vestre 18/29 (gbnr.)
Myren Boplass Loe vestre 18/36 (gbnr.)
Buskerud Boplass Loe vestre 18/4 (gbnr.)
Torget Vestre Boplass Loe vestre 18/5 (gbnr.)
Akersplassen Boplass Aaker 19/2 (gbnr.)
Akersplassen Boplass Aaker 19/3 (gbnr.)
Torget Boplass Aaker 19/6 (gbnr.)
Bråtan Boplass Aaker 19/7 (gbnr.)
Brynsplass Boplass Bryn 21/1 (gbnr.)
??? Boplass Bryn 21/4? (gbnr.)
??? Boplass Bryn 21/9 (gbnr.)
Daglo Boplass Dramsrud 22/1,2  (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/1 (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/2,4 (gbnr.)
Plass under Sørby Boplass Sørby 23/6 (gbnr.)
Kleiva Boplass Vaalen nordre 24/2 (gbnr.)
Kolstadløkka Boplass Vålen søndre 25/2 (gbnr.)
Kleiva Boplass Vålen søndre 25/5 (gbnr.)
Bråtan under Smørgrav Boplass Smørgrav 26/1 (gbnr.)
Tørkop Boplass Smørgrav 26/1 (gbnr.)
Nordre Svendsrud Boplass Arneberg 27/1 (gbnr.)
Bråten Boplass Arneberg 27/2 (gbnr.)
Holebråten Boplass Røkeberg store 29/2 (gbnr.)
Låtan Boplass Røkeberg store 29/51 (gbnr.)
Torbergsetra Boplass Røkeberg mellom 30/3,4 (gbnr.)
Skilsbekk Boplass Hole 31/2 (gbnr.)
Holeplassen Boplass Hole 31/4 (gbnr.)
Hole Boplass Hole 31/5,7 (gbnr.)
Haugen Boplass Hole 31/5,7 (gbnr.)
Rambergstua Boplass Hole 31/6 (gbnr.)
Bråtan Boplass Hole 31/6 (gbnr.)
Jonsaløkka Boplass Torberg 34/1 (gbnr.)
Morberg Boplass Torberg 34/1 (gbnr.)
??? Boplass Torberg 34/31 (gbnr.)
Brattås Boplass Torberg 34/8,9 (gbnr.)
Søndre Svendsrud Boplass Hedenstad 35/16 (gbnr.)
??? Boplass Hedenstad 35/27 (gbnr.)
Møllesetra Boplass Hedenstad 35/29 (gbnr.)
Teigløkka Boplass Hedenstad 35/4? (gbnr.)
Bessebergplassen Boplass Besseberg 36/2 el 37/1?? (gbnr.)
Såsenplassen Boplass Besseberg 36/2 el 37/1?? (gbnr.)
Tøllåssletta Boplass Saasen store 37/2 (gbnr.)
Stemningshaugen Boplass Saasen lille 38/5 (gbnr.)
Ødegården Boplass Fossesholm 39/12 (gbnr.)
Furua Boplass Fossesholm 39/2 (gbnr.)
Island Boplass Fossesholm 39/77 (gbnr.)
Flesaker Boplass Flesaker 40/1 (gbnr.)
Mosnestangen Boplass Maasnes søndre 41/1,3 (gbnr.)
Drognes Boplass Lunde nordre 45/27 (gbnr.)
Plass under Lunde Boplass Lunde søndre 46/3 (gbnr.)
Nedre Lunde Boplass Lunde nedre 47/3 (gbnr.)
Foss Boplass Faasen 48/5 (gbnr.)
Spærenplassen Boplass Faasen øvre 50/12 (gbnr.)
Kvennheim Boplass Faasen øvre 50/9 (gbnr.)
Fosen Boplass Faasen øvre 50/? (gbnr.)
??? Boplass Spæren søndre 53/2 (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skarra 54/2 (gbnr.)
Påleplass Boplass Skara nordre 54/3 (gbnr.)
Lonemarka Boplass Skara nordre 54/3 (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Hartviksplass Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Plass under Skarra Boplass Skara nordre 54/? (gbnr.)
Skarraseter Boplass Skara søndre 55/1 (gbnr.)
Plass under Skarraenga Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
Svenskeplassen Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
Plass under Skarraenga Boplass Skara søndre 55/2 (gbnr.)
No.13 Boplass Kolberg store 56/1,7 (gbnr.)
Tyskegården Boplass Kolberg store 56/1,7 (gbnr.)
Kolbergsetra Boplass Kolberg store 56/11 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg store 56/5 (gbnr.)
Hovenga Boplass Kolberg store 56/5 (gbnr.)
Hyttevollen Smeltehytte Kolberg store 56/8 (gbnr.)
Jensrud Boplass Kolberg store 56/9,10 (gbnr.)
Svendsplassen Boplass Kolberg store 56/9,10 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg mellom 57/1 (gbnr.)
Brennåsen Boplass Kolberg mellom 57/2 (gbnr.)
Plass under Kolberg Boplass Kolberg mellom 57/2 (gbnr.)
Kristensplass Boplass Kolberg mellom 57/3 (gbnr.)
Fagerlia Boplass Hals store 59/11 (gbnr.)
Frågått Boplass Hals store 59/3 (gbnr.)
Pålsplass Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Østre Halsplass Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Brattåshagen Boplass Hals store 59/4 (gbnr.)
Søndre Svartskuren Boplass Hals store 59/5 (gbnr.)
Prikk uten navn Boplass Hals lille 60/13 (gbnr.)
Halsbråten Boplass Hals lille 60/15 (gbnr.)
Halsplassen Boplass Hals lille 60/18,19 (gbnr.)
Hølet Boplass Berg 61/1 (gbnr.)
Bergsplassen Boplass Berg 61/16 (gbnr.)
Setersberg Boplass Berg 61/16 (gbnr.)
Bergsetra Boplass Berg 61/2 (gbnr.)
Nordre Svartskuren Boplass Berg 61/2 (gbnr.)
Plass under Berg Boplass Berg 61/20 (gbnr.)
Spærensetra Boplass Berg 61/4?? (gbnr.)
Plass under Berg Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Madsehagen Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Signesplassen Boplass Berg 61/5 (gbnr.)
Hugstedplassen Boplass Berg 61/5,16 (gbnr.)
Christensplass Boplass Skjøl 62/1 (gbnr.)
Plass under Sjøl Boplass Skjøl 62/1 (gbnr.)
Sjølsetra Boplass Skjøl 62/2 (gbnr.)
Skjølsplass Boplass Skjøl 62/2 (gbnr.)
Fredriksplass Boplass Aas søndre 63/2,3,4 (gbnr.)
Lortsetra Boplass Aas mellom 64/1 (gbnr.)
Karineplass Boplass Aas mellom 64/1? (gbnr.)
Pauleplass Boplass Aas mellom 64/1 (gbnr.)
Åsplassen Boplass Brødre-Aas 65/1,8 (gbnr.)
Gorudvollen Boplass Brødre-Aas 65/2,5,9,10 (gbnr.)
Helliksplass Boplass Brødre-Aas 65/2,5,9,10 (gbnr.)
Fjellbu Boplass Brødre-Aas 65/? (gbnr.)
Bråten Boplass Brødre-Aas 65/? (gbnr.)
Åsli Boplass Aas nordre 66/2,5,9,10 (gbnr.)
Aasplassen Boplass Aas nordre 66/7? (gbnr.)
Kirkaas Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Ødegården (Spæren) Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Mortensplass Boplass Ødegaarden 68/1 (gbnr.)
Grefsrudplassen Boplass Grefsrud 69/1,2 (gbnr.)
Nedre Grefsrudplass Boplass Grefsrud 69/1,2 (gbnr.)
Gorud Søndre Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Olaplassen Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Håkonstua Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Plass under Gorud Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Plass under Gorud Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
Gorudeie Boplass Gorud 70/1 (gbnr.)
??? Boplass Gorud 70/4 (gbnr.)
Gorud nordre Boplass Gorud 70/4 (gbnr.)
Danemannsplass Boplass Haugset 71/1 (gbnr.)
Skomakerplassen Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Brakstadløkka Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Brakstadløkka Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
??? Boplass Haugset 71/13 (gbnr.)
Eliasplassen Boplass Haugset 71/14 (gbnr.)
Dalesetra Boplass Haugset 71/2 (gbnr.)
Kampebråten Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Jørandsløkken Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Hengsleplassen Boplass Haugset 71/3 (gbnr.)
Hanseplass Boplass Haugset 71/7 (gbnr.)
Nyvollen Boplass Haugset 71/7 (gbnr.)
Saraløkken Boplass Røren 72/24,29,33 (gbnr.)
Røren Boplass Røren 72/4 (gbnr.)
Plass under Røren Boplass Røren 72/9 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/10 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/20 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/26,36 (gbnr.)
Horgengård Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Nordre Husmannsplass Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Søndre Husmannsplass Boplass Sem 73/3,3,7,38 (gbnr.)
Plass under Langebru Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Smie Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/43 (gbnr.)
Hovet Boplass Sem 73/54? (gbnr.)
Hovet Boplass Sem 73/54? (gbnr.)
Plass under Sem Boplass Sem 73/7 (gbnr.)
Semsplass Boplass Sem 73/87 (gbnr.)
Roa Boplass Sem 73/48 (gbnr.)
Semsmoen Boplass Lilleaas nedre 75/12 (gbnr.)
Plass under Lilleås Boplass Lilleaas nedre 75/6 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden d7/1 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/1 (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/1 (gbnr.)
Plass under Langebru ?? Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)
Langebru Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)
??? (Ø.E.Stadion) Boplass Prestegaarden 77/1? (gbnr.)
Plass under Prestegården Boplass Prestegaarden 77/17,75 (gbnr.)
Roa Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.10 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.9 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.8 Boplass Prestegaarden 77/26 (gbnr.)
No.6 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.5 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.4 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.3 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.2 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.1 Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/26 el. 78/? (gbnr.)
No.7 Boplass Prestegaarden 77/263 (gbnr.)
Frognes Boplass Prestegaarden 77/6 (gbnr.)
??? (Frognes) Boplass Prestegaarden 77/72 (gbnr.)
??? (Frognes) Boplass Prestegaarden 77/72 (gbnr.)
??? (Jernbanestasjonen) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
??? (Nøstegata) Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Nøstet Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Verket Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Bakken Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
??? Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
??? Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
??? Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
??? Boplass Prestegaarden 77/? (gbnr.)
Stubberudvollen Boplass Stuverud 80/2? (gbnr.)
Krommel Boplass Stuverud 80/3,6 (gbnr.)
Gjerdeplassen Boplass Stuverud 80/3,6 (gbnr.)
Barlindokka Boplass Humlebæk 81/1,8 (gbnr.)
Hoensetra Boplass Humlebæk 81/1,8 (gbnr.)
Humlebekksetra Boplass Humlebæk 81/5 (gbnr.)
Bermingrudsetra Boplass Bermingrud 82/3,4 (gbnr.)
Nedre Maritsplass Boplass Grøsland 86/1 (gbnr.)
Øvre Maritsplass Boplass Grøsland 86/2 (gbnr.)
Grøslandsetra Boplass Grøsland 86/5 (gbnr.)
Urmakerbråtan Boplass Grøsland 86/6 (gbnr.)
Hølbekkplassen Boplass Solberg 87/11 (gbnr.)
Solbergsetra Boplass Solberg 87/7 (gbnr.)
Midtstua Boplass Stenset 88/10 (gbnr.)
Myrespiten Boplass Stenset 88/10 (gbnr.)
Skutro Boplass Gevelt 95/1 el. 96/24 (gbnr.)
Rødbakken Boplass Lerberg 103/11 (gbnr.)
Øren Boplass Sanden 105/3 el. 105/1 (gbnr.)
Kjetrumia Boplass Sanden 105/9 el. 105/4 (gbnr.)
Hagaøya Boplass Haga søndre 107/2 (gbnr.)
Fetten Boplass Haga søndre 107/2,4 (gbnr.)
Mitten Boplass Klommestein 108/1 (gbnr.)
Mitten Boplass Klommestein 108/1 (gbnr.)
??? (Horgen) Boplass Klommestein 108/2 (gbnr.)
Hagaøya Boplass Horgen nordre 109/10 (gbnr.)
??? (Horgen) Boplass Horgen nedre 110/2,4,11,12,19 (gbnr.)
Tørjeseter Boplass Brekke 111/4 (gbnr.)
Mimmo Boplass Brekke 111/4 (gbnr.)
Åsen Boplass Brekke 111/9 (gbnr.)
Petersbraaten Boplass Hamre nordre 112/1 (gbnr.)
Hamretangen Boplass Hamre nordre 112/6 (gbnr.)
Engesetra Boplass Hamre søndre 113/2 (gbnr.)
Hamrehovet Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Hamrehovet Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Setervollen Boplass Hamre søndre 113/3 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Nordre Østerudseter Boplass Østerud 114/2 (gbnr.)
Østerudplassen Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Søndre Østerudseter Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Tørrbekk Boplass Østerud 114/3 (gbnr.)
Blikktjernsetra Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Geiteryggen Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Nordre Holtet Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Søndre Holtet Boplass Fossesholm 115/1,2,3 (gbnr.)
Grinda Boplass Fossesholm 115/18,20 (gbnr.)
Tryterudseter Boplass Fossesholm 115/24 el. 115/4 (gbnr.)
Røgås Boplass Fossesholm 115/31 (gbnr.)
Kulteviken Boplass Fossesholm 115/34 (gbnr.)
Holtungen Boplass Fossesholm 115/37 (gbnr.)
Perseplass Boplass Fossesholm 115/4? (gbnr.)
Finnebråten Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Tryterudplassen Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Barlindmyra Boplass Fossesholm 115/42 (gbnr.)
Sundet Boplass Fossesholm 115/54? (gbnr.)
Lauvbråten Boplass Fossesholm 115/58 (gbnr.)
Røgås Boplass Fossesholm 115/77
Storekleiva Boplass Fossesholm 115/90 (gbnr.)
Hakavik Nedre Boplass Fossesholm 115/? (gbnr.)
Hakaviken Boplass Fossesholm 115/? (gbnr.)
Braaten Boplass Gunnhildrud 116/1,5 (gbnr.)
Gunhildsrudplassen Boplass Gunnhildrud 116/2 (gbnr.)
Gamlesetra Boplass Gunnhildrud 116/7 (gbnr.)
Ødegårdsplass Boplass Gunnildrud øde 117/12 (gbnr.)
Gunhildsrudsetra Boplass Gunnildrud øde 117/12 (gbnr.)
Plass under Baksteval Boplass Baksteval 118/1 (gbnr.)
Bråten Boplass Baksteval 118/3 (gbnr.)
??? Boplass Bollerud 119/1 (gbnr.)
Jørnseplass Boplass Bollerud 119/1 (gbnr.)
Solvang Boplass Bollerud 119/2 (gbnr.)
??? Boplass Bollerud 119/3 (gbnr.)
Løkken Boplass Bollerud 119/4 (gbnr.)
Plass under Bollerud Boplass Bollerud 119/6 (gbnr.)
Tangen Boplass Bollerud 119/7 (gbnr.)
Torstad Boplass Kolkinn 120/1 (gbnr.)
Plass under Kolkinn Boplass Kolkinn 120/1 (gbnr.)
Stranden Boplass Skarud 121/1 (gbnr.)
Sundhaugen Boplass Skarud 121/2 (gbnr.)
Sundhaugen Boplass Skarud 121/3 (gbnr.)
Råensetra Boplass Raaen nordre 122/1 (gbnr.)
Råensetra Boplass Raaen nordre 122/1 (gbnr.)
Klunderudseter Boplass Raaen nordre 122/3 (gbnr.)
Plass under Råen Boplass Raaen nordre 122/4 (gbnr.)
Bekkestad Boplass Raaen nordre 122/7 (gbnr.)
Nordal Boplass Raaen nordre 122/8? (gbnr.)
Plass under Råen Boplass Raaen mellom 123/1 (gbnr.)
Øvre Råenseter Boplass Raaen mellom 123/1 (gbnr.)
Råenseter Boplass Klunderud 125/2,3,7 (gbnr.)
Svennehaugen Boplass Klunderud 125/2,3,7 (gbnr.)
Foss-seter Boplass Klunderud 125/6 (gbnr.)
Stablumseter Boplass Stablum nordre 126/1 (gbnr.)
Stablumseter Boplass Stablum søndre 127/4,6 (gbnr.)
??? Boplass Kaartvedt 128/5 (gbnr.)
Kortvedtseter Boplass Kaartvedt 128/7 (gbnr.)
Arneplassen Boplass Krekling 129/1,2,4 (gbnr.)
Vegosetra Boplass Vego 130/12 (gbnr.)
Midnatten Boplass Spissholt 131/8 (gbnr.)
Myra Boplass Spissholt 131/3 (gbnr.)
Spisshølseter Boplass Spissholt 131/5 (gbnr.)
Nedre Korsbakken Boplass Spissholt 131/6,8 (gbnr.)
Øvre Korsbakken Boplass Spissholt 131/6,8 (gbnr.)
Mosåsen Boplass Basserud 132/6,16 (gbnr.)
Såtevollen Boplass Basserud 132/9 (gbnr.)
Byggmesterplassen Boplass Basserud 132/9 (gbnr.)
Kroneløkka Boplass Basserud 132/10 (gbnr.)
Tamburhaugen Boplass Basserud 132/11 (gbnr.)
Braaten Boplass Basserud 132/3 (gbnr.)
Hermandsplass Boplass Basserud 132/3 (gbnr.)
Øvre Smedbrua Boplass Basserud 132/5 (gbnr.)
Liastykket Boplass Basserud 132/8? (gbnr.)
Nedre Smedbrua Boplass Basserud 132/8 (gbnr.)
Tiggerud Boplass Jørandrud 133/10 (gbnr.)
Spenillen Boplass Jørandrud 133/11 (gbnr.)
Langåsen Boplass Jørandrud 133/12 (gbnr.)
Øvre Dokka (Sætra) Boplass Jørandrud 133/4 (gbnr.)
Smebakken Boplass Jørandrud 133/6,15? (gbnr.)
Nedre Dokka Boplass Jørandrud 133/7 (gbnr.)
Mellom Dokka Boplass Jørandrud 133/7 (gbnr.)
Løkka Boplass Liverud 134/15 (gbnr.)
Fiskeløs Øvre Boplass Liverud 134/26 (gbnr.)
Nøklingen Boplass Liverud 134/7,20,24 (gbnr.)
Mobekken Boplass Liverud 134/7,20,24 (gbnr.)
Liverudmoen Boplass Liverud 134/8 (gbnr.)
Fiskeløs Nedre Boplass Liverud 134/9,19 (gbnr.)
Hølen Boplass Kofstad 135/12 (gbnr.)
Lidseter Boplass Kofstad 135/18 (gbnr.)
Moen Boplass Kofstad 135/56 (gbnr.)
Plass under Skogen Boplass Kofstad 135/9 (gbnr.)
Korsgården Boplass Kofstad 135/9 (gbnr.)
Plass Boplass Kofstadbraaten 136/10? (gbnr.)
Kofstadmoen Boplass Kofstadbraaten 136/15 (gbnr.)
Grinderud Boplass Skraperud 137/1 (gbnr.)
Brudevollen Boplass Teigen 141/9 (gbnr.)
Ottersplass Boplass Teigen 141/10 (gbnr.)
Teigseie Boplass Teigen 141/12 (gbnr.)
Bråten Boplass Teigen 141/14,15 (gbnr.)
Bakken Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Kraftplassen Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Plass under Bakken Boplass Teigen 141/3 (gbnr.)
Slåttebråten Boplass Teigen 141/5 (gbnr.)
Moseplass Boplass Gullarsrud nedre 142/1? (gbnr.)
Nyhusplass Boplass Gullarsrud nedre 142/8 (gbnr.)
Briskehaugen Boplass Gullarsrud nedre 142/8 (gbnr.)
Søndre Snaret Boplass Gullarsrud øvre 143/2 (gbnr.)
Nordre Snaret Boplass Gullarsrud øvre 143/3 (gbnr.)
Langemyr Boplass Gullarsrud øvre 143/7 (gbnr.)
Knipen Boplass Gullarsrud øvre 143/8 (gbnr.)
Bekkedok Boplass Gullarsrud øvre 143/10 (gbnr.)
Grønli Boplass Gullarsrud øvre 143/4 (gbnr.)
Aspeseter Boplass Gullarsrud øvre 143/5 (gbnr.)
Haugen Boplass Gullarsrud øvre 143/6 (gbnr.)
Biring Boplass Gullarsrud øvre 143/? (gbnr.)
Finnerud Boplass Gullarsrud øvre 143/? (gbnr.)
Lauvlia Boplass Nyrud 144/10 (gbnr.)
Nyrudseter Boplass Nyrud 144/3,6 (gbnr.)
Jenseplass Boplass Nyrud 144/5 el. 142/4 (gbnr.)
Smedmoen Boplass Jøstanrud 145/14 (gbnr.)
Plass under Bakkerud Boplass Bakkerud 146/1,2 (gbnr.)
Frydenberg Boplass Bakkerud 146/1,2 (gbnr.)
Dunserudbråtan Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Plass under Granbakken Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Mariløkken Boplass Bakkerud 146/3 (gbnr.)
Plass under Bakkerud Boplass Bakkerud 146/? (gbnr.)
Liaplassen Boplass Kolsrud 147/4 (gbnr.)
Nystykket Boplass Kolsrud 147/1 (gbnr.)
Løkka Boplass Kolsrud 147/10 (gbnr.)
Solhaug Boplass Kolsrud 147/11 (gbnr.)
Kolstad Boplass Kolsrud 147/12 (gbnr.)
Myrhagen Boplass Kolsrud 147/5,8,9 (gbnr.)
Muggerudplassen Boplass Muggerud 148/1 (gbnr.)
Gåsum Boplass Rud 152/9 (gbnr.)
Nikolineplass Boplass Fiskum 153/14 (gbnr.)
Arnfinnsplass Boplass Fiskum 153/5,27 (gbnr.)
Plass under ??? Boplass Darbu søndre 155/1 (gbnr.)
Bjørkebråten Boplass Darbu nordre 156/1 (gbnr.)
Småland Boplass Darbu nordre 156/1 (gbnr.)
Aslaugsplass Boplass Darbu nordre 156/3 (gbnr.)
Myra Boplass Darbu nordre 156/4 (gbnr.)
Kollen Boplass Boksrud 157/2 (gbnr.)
Primskott Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Flårud Boplass Rud søndre 158/1 (gbnr.)
Berget Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Nedre Flårud Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Pauleseter Boplass Rud søndre 158/3 (gbnr.)
Petersplass Boplass Rud søndre 158/7 (gbnr.)
Flårud Mellom Boplass Rud søndre 158/7 (gbnr.)
Plass under Rød Boplass Rud søndre 158/8 (gbnr.)
Myren Boplass Rud nordre 159/1 (gbnr.)
Øvre Lurdalen Boplass Rud nordre 159/6 (gbnr.)
Rudseter Boplass Rud nordre 159/2 (gbnr.)
Rudstua Boplass Rud nordre 159/2 (gbnr.)
Nedre Lurdalen Boplass Rud nordre 159/5 (gbnr.)
??? Boplass Paule 160/1 (gbnr.)
??? Boplass Paule 160/3 (gbnr.)
Kjerstiløkka Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
??? Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
??? Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
Finsrud Boplass Hegstad 161/1 (gbnr.)
Lakkeplassen Boplass Hegstad 161/1,4 (gbnr.)
Brenneplassen Boplass Hegstad 161/11 (gbnr.)
??? Boplass Hegstad 161/11 (gbnr.)
Skogstad Boplass Hegstad 161/12 (gbnr.)
Plass under Hegstad Boplass Hegstad 161/4 (gbnr.)
Henriksplass Boplass Hegstad 161/8? (gbnr.)
Rørås Boplass Skjelbred 162/7,8 (gbnr.)
Lienplassen Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
??? Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
Borgeplassen Boplass Skjelbred 162/1 (gbnr.)
Storemyr Boplass Skjelbred 162/1,10 (gbnr.)
Øvreplass Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Nedrejordet Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Øvrejordet Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Bergsplassen Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Jannaplassen Boplass Skjelbred 162/3 (gbnr.)
Torevollen Boplass Skjelbred 162/4 (gbnr.)
Rogndalsbråten Boplass Skjelbred 162/4 (gbnr.)
Dalseter Boplass Skjelbred 162/6 (gbnr.)
Skjelbreddalen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Madseplassen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Låve Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Smedeplassen Boplass Lundteigen 163/1,2 (gbnr.)
Spitplassen Boplass Myre 164/10,14 (gbnr.)
Vestre Myresetra Boplass Myre 164/17 (gbnr.)
Østre Myresetra Boplass Myre 164/25 (gbnr.)
Harstadsetra Boplass Harstad 167/1 (gbnr.)
Svendsrud Boplass Rakkestad 169/1 (gbnr.)
Rakkestadsetra Boplass Rakkestad 169/13 (gbnr.)
Holtesetra Boplass Holte søndre 170/19 (gbnr.)
Lisetra Boplass Lie 173/13 (gbnr.)
Ristvedtsetra Boplass Ristvedt 176/8 (gbnr.)
Haugen Boplass ??? (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Skarratangen Kølabånn ??? (gbnr.)
Grasåsen Kølabånn ??? (gbnr.)
Hønegassen Kølabånn ??? (gbnr.)
Frågåttåsen Kølabånn ??? (gbnr.)
Svartskurden Kølabånn ??? (gbnr.)
Ullandsetermyra Kølabånn ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Spellemannsberga/Galtene Kølabånn ??? (gbnr.)
Ullandsaga/Dørsjø Kølabånn ??? (gbnr.)
Kvennetjenn Kølabånn ??? (gbnr.)
Hyttevolden Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Kølabånn ??? (gbnr.)
Halssetra Kølabånn ??? (gbnr.)
Kolbergsetra Kølabånn ??? (gbnr.)
Halshagan Kølabånn ??? (gbnr.)
Spiten (Travbanen) Kølabånn ??? (gbnr.)
Kølabånn Kølabånn ??? (gbnr.)
Nedre Gulliksrud Kølabånn ??? (gbnr.)
Halssmia Ring ??? (gbnr.)
Halssmia Smie/Røstovn ??? (gbnr.)
Junger Kølabånn ??? (gbnr.)
Nyvollen Tj‘reovn ??? (gbnr.)
Dunserudhagan Torvmyr ??? (gbnr.)
Høystakkmyra Torvmyr ??? (gbnr.)
Bergsetermyra (Måsamyr) Torvmyr ??? (gbnr.)
Aas Torvmyr ??? (gbnr.)
Aspåsen Torvmyr ??? (gbnr.)
Lortesetermyr Torvmyr ??? (gbnr.)
Storemyr Torvmyr ??? (gbnr.)
Kolbergdalen Torvmyr ??? (gbnr.)
Aspesetra Torvmyr ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrud/Aspesetra Navneberg ??? (gbnr.)
Tjurumstjenn Navneberg ??? (gbnr.)
Tjurumstjenn Navneberg ??? (gbnr.)
A.Bergs hytte Navneberg ??? (gbnr.)
Bergsetermyra Navneberg ??? (gbnr.)
Spellemannsberga Navneberg ??? (gbnr.)
Steintjenn Navneberg ??? (gbnr.)
Nordsvartskuren Navneberg ??? (gbnr.)
Klunderud Navneberg ??? (gbnr.)
Fløterhytta Navneberg ??? (gbnr.)
Liaplassen Navneberg ??? (gbnr.)
Gullarsrudgruva Navneberg ??? (gbnr.)
Blygruve ved Nedre Gulliksrud Gruver ??? (gbnr.)
Feltspattgruve ved Gulliksrud Gruver ??? (gbnr.)
Gullarsrudgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Skarraenga Gruver ??? (gbnr.)
Jørandrud Brug Gruver ??? (gbnr.)
Kjennerudvannsgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Grasåsen Gruver ??? (gbnr.)
Svartskurden Gruver ??? (gbnr.)
Frågåttåsen Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergåsen Gruver ??? (gbnr.)
Brennåstjenn Gruver ??? (gbnr.)
Skjelbreddalen Gruver ??? (gbnr.)
Bakken Gruver ??? (gbnr.)
Bergsgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Kolberghagan Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergskogen Gruver ??? (gbnr.)
Kolbergskogen Gruver ??? (gbnr.)
Halshagan Gruver ??? (gbnr.)
Aashagan Gruver ??? (gbnr.)
Høgseth Gruver ??? (gbnr.)
Bjørvannet Gruver ??? (gbnr.)
Grølla/Trehjørningen Gruver ??? (gbnr.)
Tjurumtjenn Gruver ??? (gbnr.)
Såsengruvene Gruver ??? (gbnr.)
Besseberggruvene Gruver ??? (gbnr.)
Krambudalen Gruver ??? (gbnr.)
Moe-gruvene (Aasgruvene) Gruver ??? (gbnr.)
Fisketretjenn/Brynssetra Gruver ??? (gbnr.)
Haugsetgruvene Gruver ??? (gbnr.)
Vestfossen Gruver ??? (gbnr.)
Åker Teglverk ??? (gbnr.)
Gullarsrud Teglverk ??? (gbnr.)
Bollerud Bein-og Stampemølle ??? (gbnr.)
Gunhildrud Bein-og Stampemølle ??? (gbnr.)
Rauvkleiv Bein-og Stampemølle ??? (gbnr.)
Gunhildrud Klekkeri/sag/treoljefabrikk ??? (gbnr.)
Dørjebru Skysstasjon ??? (gbnr.)
Rudstua Skysstasjon ??? (gbnr.)
Dunserud Skysstasjon ??? (gbnr.)
Liverudmoen Skysstasjon ??? (gbnr.)
Skogen Skysstasjon ??? (gbnr.)
Bollerud Skoler ??? (gbnr.)
Gamle Bollerud Skoler ??? (gbnr.)
Mastebogen Skoler ??? (gbnr.)
Gamle Darbu Skoler ??? (gbnr.)
Skogen Skoler ??? (gbnr.)
Lurdalen Skoler ??? (gbnr.)
Lunde Skoler ??? (gbnr.)
Gorudvollen Skoler ??? (gbnr.)
Milesten Skoler ??? (gbnr.)
Gamle Røren Skoler ??? (gbnr.)
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Røkeberg Skoler ??? (gbnr.)
Brekke Skoler ??? (gbnr.)
Horne Skoler ??? (gbnr.)
Stormoen Skoler ??? (gbnr.)
Holtehøgda Skoler ??? (gbnr.)
Bingen Skoler ??? (gbnr.)
Fjerdingstad Skoler ??? (gbnr.)
Myreslottet Bygdeborg ??? (gbnr.)
Jungercellene Celler ??? (gbnr.)
Eker Kobberverk Gruver ??? (gbnr.)
Høystakkmyr Boplass ??? (gbnr.)
Junger-bygdeborgen Bygdeborg ??? (gbnr.)