A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca.1678-1754)
 

Datter av Gulbrand Hansen Stubberud *) og hustru Johanne Arnesdatter, født i 1678 ifølge den alderen som ble oppgitt da hun døde. Gift med Erich Asbiørnsen Paule i Vestfossen, trolig omkring 1708, men vielsen finnes ikke kirkebøkene. Barn: Anne Erichsdatter (f.1709), Kiersten Erichsdatter (f.1711), Gulbrand Erichsen (f.1713), Hans Erichsen (f.1715), Hans Erichsen (f.1716) og Johanne Erichsdatter (f.1719). Abelone nevnes i skiftet etter ektemannen i 1726 og i skiftet etter foreldrene 1730. Hun døde 76 år gammel hos sin sønn Hans Eriksen, vagtmester på Kongsberg, og ble begravet der  21/9-1754.

 
20.01.06 be/jfle
 
Kilder:  
   
Kirkebøker:
Dåp: 30/8-1685
  4/3-1688
   
Barn døpes: 5/5-1709
  15/2-1711
  26/3-1713
  7/7-1715
  14/6-1716
  14/5-1719
   
Fadderskap: 3/9-1702
  21/10-1703
  2/2-1704
  29/9-1704
  20/9-1705
  26/12-1705
  2/2-1706
  9/5-1706
  20/11-1707
  19/2-1708
  28/7-1709
  21/9-1710
  12/4-1711
  23/8-1711
  2/2-1712
  14/8-1712
  25/09-1712
  14/12-1712
  14/5-1713
  26/11-1713
  28/1-1714
  21/5-1714
  7/10-1714
  10/3-1715
  16/2-1716
  16/8-1716
  2/5-1717
  27/3-1718
  17/7-1718
  13/10-1720
  5/10-1721
  1/11-1722
  29/9-1723
   
Begravelse: Kongsberg 21/9-1754
   
Skifter:  
Skifte etter Gulbrand Johnsen Stubberud 27/1-1710
Skifte etter Erich Asbjørnsen 23/2-1726
Johanne Arnesdatter 24/2-1730