Bent Ek
Født 1964 i Vestfossen. Historiker. Leder for Eiker Arkiv avd. Øvre Eiker og hovedredaktør for Eiker Leksikon. Spesialområder: Industri-og næringshistorie, tettstedsutvikling, husmannsvesen.
Adresse: Lundebakken, 3320 Vestfossen
Telefon: 984 22 480
e-post: bent.ek@eiker.org